Semestar: 2
ECTS: 4
Predavanja: 20
Vježbe: 10
Samostalni rad: 90

Naziv predmeta:


Projektni menadžment


Opis:


Upoznati studente s problematikom upravljanja projektom kao jednog od osnovnih alata za prilagodbu zahtjevima turbulentnog tržišta. Studenti će steći znanja o važnosti, ulogama i zadaćama sveukupnog upravljanja projektom te potpore poduzetničkom poslovnom sustavu. Usvojiti temeljne ideje, znanja, metodologije i prakse upravljanja projektima (poput PMI i IPMA) s krajnjom svrhom stjecanja ključne konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća na globalnom tržištu. Usvojiti osnovna znanja korištenja računalnih alata za upravljanje projektima, poput MS Project ili Oracle Primavera.

Literatura:


Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management, ICB Version 4.0, Nijkerk: International Project Management Association (IPMA) Individual Competence Baseline for Project, Programme and Portfolio Management, ICB Version 4.0, Nijkerk: International Project Management Association (IPMA)
OpenPM² Project Management Methodology (2018), Publications Office of the European Union
Project Management Institute (2017): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 6th edition, PMI