Izjava o vjerodostojnosti podataka

Izjavljujem da su sve informacije u ovoj prijavi istinite, točne i potpune. Razumijem da će uskraćivanje ili davanje lažnih podataka diskvalificirati moju prijavu te da stoga neću biti u mogućnosti upisati program studija e-Leadership MBA na Visokom učilištu Algebra. Svi osobni podaci smatraju se strogo povjerljivima i ne otkrivaju se trećim stranama bez pismenog dopuštenja i pristanka podnositelja zahtjeva.

Pravila i propisi

Algebra MBA Etički kodeks interni je akt Visokog učilišta Algebra i zajedno s Pravilnikom o studijima i studiranju ključni je referentni dokument kojim se nastoji osigurati da svi sudionici Algebrina studija e-Leadership MBA budu upoznati sa svojim pravima i odgovornostima, uključujući i jasno postupanje u slučaju ponašanja koje nije u skladu s akademskim načelima.

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr