Postupak prijave

Image for Postupak prijave
MBA studij

Postupak prijave

Postupak prijave možete započeti bilo kada tijekom godine, ali poželjno je prijaviti se najkasnije do 31. prosinca. e-Leadership MBA studij počinje svake godine u studenom, stoga će se prijave zaprimljene nakon listopada smatrati prijavama za iduću akademsku godinu.

Uzmite u obzir da postupak prijave može trajati i do 4 tjedna. Tijekom procesa prijave potrebno je priložiti prijavnu dokumentaciju putem interneta, te biti na raspolaganju za procjenu vaših dokumenata i intervjue, kao i za konačnu odluku o upisu.

Nakon provjere prijavne dokumentacije, kandidati će biti pozvani u naš ured na osobno predstavljanje i intervju što može uključivati ​​i test procjene osobnosti. Konačna odluka o prijemu na studij temeljit će se na ukupnoj kvaliteti prijave i prijavnoj dokumentaciji, uključujući intervju i rezultate psihološkog testiranja i biti će objavljena u roku od tri tjedna nakon intervju. Ako je konačna odluka pozitivna, kandidati će biti pozvani na potpisivanje ugovora u pohađanju MBA programa i dogovor o ispunjavanju uvjeta i odredbi, za što će također biti potrebno određeno vrijeme.

Prije nego započnete postupak prijave provjerite jesu li vam dostupni sljedeći dokumenti za učitavanje u standardnom digitalnom formatu:

  • ispunjen prijavni obrazac,
  • detaljan profesionalni životopis (CV),
  • motivacijsko pismo,
  • opcionalni dokumenti (pismo preporuke, jezični ili drugi certifikati itd.).

Kontaktirajte nas

Arsen Šolić

Rukovoditelj e-Leadership MBA

Telefon: 098 9512 952

Mail: Arsen.Solic@algebra.hr

Prijavni obrazac

Prije nego što službeno započnete upisni postupak i krenete ispunjavati obrazac za prijavu, pažljivo pročitajte i pridržavajte se sljedeće Izjave o vjerodostojnosti podataka:

Izjava o vjerodostojnosti podataka

Izjavljujem da su sve informacije u ovoj prijavi istinite, točne i potpune. Razumijem da će uskraćivanje ili davanje lažnih podataka diskvalificirati moju prijavu te da stoga neću biti u mogućnosti upisati program studija e-Leadership MBA na Visokom učilištu Algebra. Svi osobni podaci smatraju se strogo povjerljivima i ne otkrivaju se trećim stranama bez pismenog dopuštenja i pristanka podnositelja zahtjeva.

Prijavite se

Korak 1 od 4 

Pravila i propisi

Algebra MBA Etički kodeks interni je akt Visokog učilišta Algebra i zajedno s Pravilnikom o studijima i studiranju ključni je referentni dokument kojim se nastoji osigurati da svi sudionici Algebrina studija e-Leadership MBA budu upoznati sa svojim pravima i odgovornostima, uključujući i jasno postupanje u slučaju ponašanja koje nije u skladu s akademskim načelima.

Svi studenti potpisuju MBA Izjavu kojom potvrđuju da će poštivati Algebra MBA Etički kodeks. MBA Etičkim kodeksom obuhvaćeno je ponašanje studenata na nastavi i rezultati koji su dio postupka ocjenjivanja tijekom programa. Neprihvatljivo ponašanje može uključivati: prevaru, izmišljanje, plagiranje, utjecanje, nepoštivanje pravila i pomaganje u povredama akademske istinitosti. Kršenje standarda ponašanja na nastavi također se može smatrati neprihvatljivim akademskim ponašanjem.

Odgovornost je svakog studenta MBA studija da shvaća i pridržava se MBA Etičkog kodeksa i drugih internih akata Visokog učilišta Algebra, uključujući Pravilnik o studiju i studiranju kojim su regulirana prava i odgovornosti studenata u skladu sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske. Ta se odgovornost općenito odnosi na profesionalno i etično ponašanje u skladu s MBA Izjavom, kao i zadovoljavanje odgovarajućih standarda akademskog, profesionalnog i osobnog ponašanja.
Svi studenti Algebrina studija e-Leadership MBA izjavljuju sljedeće: Kao student Algebrina studija e-Leadership MBA, ponašat ću se profesionalno i ophoditi uljudno i s poštovanjem prema drugima, te svoj rad obavljati etično i s integritetom. Neću prihvatiti ničiju nedozvoljenu pomoć pri izvršenju nastavnih zadataka. Pročitao sam, shvaćam i slažem se da ću se pridržavati Algebrina MBA Etičkog kodeksa.

Ako MBA student/ica nije siguran u primjerenost svojih postupaka u odnosu na ovaj MBA Etički kodeks, dužan je zatražiti savjet nekog od nastavnika studija e-Ledership MBA, voditelja e-Leadership MBA programa ili dekana Visokog učilišta Algebra.