Pravila i propisi

Image for Pravila i propisi
Naslovnica

Pravila i propisi

Izjava o vjerodostojnosti podataka

Izjavljujem da su sve informacije u ovoj prijavi istinite, točne i potpune. Razumijem da će uskraćivanje ili davanje lažnih podataka diskvalificirati moju prijavu te da stoga neću biti u mogućnosti upisati program studija e-Leadership MBA na Visokom učilištu Algebra. Svi osobni podaci smatraju se strogo povjerljivima i ne otkrivaju se trećim stranama bez pismenog dopuštenja i pristanka podnositelja zahtjeva.

Pravila i propisi

Algebra MBA Etički kodeks interni je akt Visokog učilišta Algebra i zajedno s Pravilnikom o studijima i studiranju ključni je referentni dokument kojim se nastoji osigurati da svi sudionici Algebrina studija e-Leadership MBA budu upoznati sa svojim pravima i odgovornostima, uključujući i jasno postupanje u slučaju ponašanja koje nije u skladu s akademskim načelima.

Svi studenti potpisuju MBA Izjavu kojom potvrđuju da će poštivati Algebra MBA Etički kodeks. MBA Etičkim kodeksom obuhvaćeno je ponašanje studenata na nastavi i rezultati koji su dio postupka ocjenjivanja tijekom programa. Neprihvatljivo ponašanje može uključivati: prevaru, izmišljanje, plagiranje, utjecanje, nepoštivanje pravila i pomaganje u povredama akademske istinitosti. Kršenje standarda ponašanja na nastavi također se može smatrati neprihvatljivim akademskim ponašanjem.

Odgovornost je svakog studenta MBA studija da shvaća i pridržava se MBA Etičkog kodeksa i drugih internih akata Visokog učilišta Algebra, uključujući Pravilnik o studiju i studiranju kojim su regulirana prava i odgovornosti studenata u skladu sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske. Ta se odgovornost općenito odnosi na profesionalno i etično ponašanje u skladu s MBA Izjavom, kao i zadovoljavanje odgovarajućih standarda akademskog, profesionalnog i osobnog ponašanja. Svi studenti Algebrina studija e-Leadership MBA izjavljuju sljedeće: Kao student Algebrina studija e-Leadership MBA, ponašat ću se profesionalno i ophoditi uljudno i s poštovanjem prema drugima, te svoj rad obavljati etično i s integritetom. Neću prihvatiti ničiju nedozvoljenu pomoć pri izvršenju nastavnih zadataka. Pročitao sam, shvaćam i slažem se da ću se pridržavati Algebrina MBA Etičkog kodeksa.

Ako MBA student/ica nije siguran u primjerenost svojih postupaka u odnosu na ovaj MBA Etički kodeks, dužan je zatražiti savjet nekog od nastavnika studija e-Ledership MBA, voditelja e-Leadership MBA programa ili dekana Visokog učilišta Algebra.

Privacy Preference Center

    Google Analytics

    _ga