Upis i cijene studija

Image for Upis i cijene studija
MBA studij

Upis i cijene studija

Kako bismo bili sigurni da je naš e-Leadership MBA studij pravi izbor za vas, uvjeti upisa i kriteriji za prijem su selektivni.

Za upis na ovaj specijalistički diplomski stručni studij i najviše rangirani program poslovnog obrazovanja, potrebno je zadovoljiti sljedeće uvjete:

Visokoškolsko obrazovanje

Potrebno je posjedovati najmanje prvostupničku ili ekvivalentnu diplomu visokoškolskog obrazovanja. To može biti bilo koji preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz područja društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti koji nosi 180 ili više ECTS bodova.

Prelazak studenata s drugih MBA, diplomskih stručnih ili sveučilišnih studija bit će omogućen u skladu sa zakonskim okvirima i sustavom ECTS bodovanja. U nekim slučajevima možda će biti potrebno položiti razlikovne ispite. Upis starijih i iskusnih kandidata koji ne ispunjavaju gore navedene minimalne uvjete obrazovnih kvalifikacija moguć je po posebnim uvjetima. Raspitajte se o ovoj ili bilo kojoj drugoj mogućnosti kod Algebra MBA tima.

Relevantno radno iskustvo

Potrebno je imati 5 godina odgovarajućeg i relevantnog radnog iskustva po završetku studija vezanog uz menadžment.

Vaše iskustvo treba biti detaljno dokumentirano u prijavi; uz opis zaduženja, vještina, postignuća, sposobnosti vođenja i postojećih poslovnih umijeća.

Preporučujemo priložiti jedno pismo preporuke kako bismo stekli potpuniji uvid u vaše  profesionalne sposobnosti. Preporuku bi trebala napisati osoba koja vam je trenutno direktno nadređena ili je to nedavno bila, te poznaje vaš poslovni učinak, pristup poslu i poslovnu etiku.

Engleski jezik

Sva predavanja na studiju e-Leadership MBA, nastavna literatura, ovlaštena dokumentacija i interakcija između predavača i studenta, uključujući pisanje poslovnog plana i završnog rada, su na engleskom jeziku – službenom jeziku cijelog MBA programa.

Izuzetno je važno moći dokazati i pokazati da vrlo dobro razumijete i služite se engleskim jezikom u govoru i pismu (minimalno B razina). Svoje znanje engleskog jezika pokazat ćete tijekom pristupnog intervjua.

Službeni dokazi o jezičnim vještinama nisu potrebni, no ako imate bilo kakvu službenu potvrdu o poznavanju engleskog jezika, uključujući potvrdu o znanju engleskog kao stranog jezika, kao što su IELTS, TOEFL ili neki drugi istovrijedni izvor, svakako je priložite uz prijavu.

Iskaz interesa

U motivacijskom pismu od vas se očekuje da izrazite i pokažete natprosječnu razinu motivacije za pohađanje ovog MBA programa. To također znači pokazati sposobnost usklađivanja zahtjevnog obrazovnog programa s vašim trenutnim profesionalnim obvezama, kao i sposobnost aktivnog sudjelovanja u programu.Studij e-Leadership MBA potiče kulturu suradnje jer znamo da uspješni lideri moraju biti i etički i empatični lideri društva i organizacija unutar kojih djeluju. Vaša uključenost u zajednicu i poslovni put trebali bi jasno odražavati da shvaćate obje strane – i što je potrebno za kvalitetno vođenje, ali i kako surađivati s drugima.

Želimo znati više o vama! Iskoristite upisni postupak kao priliku da nam se predstavite i pokažete svoje komunikacijske vještine, iskustvo vođenja i buduće poslovne težnje. Recite nam zašto ste odabrali e-Leadership MBA studij i kako ćete doprinijeti programu.

Cijena studija

Modeli plaćanja dvogodišnje školarine

Osnovna cijena dvogodišnje školarine. Uplata dvogodišnje školarine na 4 rate20.000,00 €150.690,00 kn
Uplata dvogodišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svake ak. godine), plaćanje dvogodišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust)19.000,00 €143.155,50 kn
Jednokratna avansna uplata dvogodišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata dvogodišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunava se popust)17.000,00 €128.086,50 kn
 4 rate20.000,00 €150.690,00 kn
2 rate19.000,00 €143.155,50 kn
1 rata17.000,00 €128.086,50 kn

Dvogodišnja školarina uključuje 120 ECTS bodova.

  1. Cijena školarine za upis na drugu godinu regulirana je na način kojim je regulirana i cijena školarine za upis na prvu godinu, navedena u podtočci 1., točke D) Odluke.
  2. Kolegiji koje studenti ponavljaju ili upisuju dodatno, pribrajaju se osnovnoj cijeni godišnje školarine. Cijena kolegija računa se prema formuli: Broj ECTS bodova kolegija X Cijena 1 ECTS boda u odabranom modelu plaćanja = Cijena kolegija.
  3. Na cijene školarine ne obračunava se PDV.  Oslobođeno poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 39 st. 1. Zakona o PDV-u.
  4. Studenti iz zemalja Europskog gospodarskog prostora (EGP) su u studentskim pravima i obvezama izjednačeni sa studentima iz Republike Hrvatske.

Napomena: Svi studenti odnosno obveznici plaćanja su obavezni donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 7.000,00 EUR. Zadužnica služi kao sredstvo osiguravanja plaćanja i može se koristiti se za vrijeme čitavog trajanja studija, te se po završetku studija odnosno u trenutku uplate cjelokupne školarine vraća obvezniku plaćanja.

Plaćanje se može izvoditi isključivo na račun Visokog učilišta Algebra u eurima (€).

Prilikom plaćanja potrebno je upisati:

Naziv primatelja/računa:Visoko učilište Algebra
OIB: 14575159920
Naziv banke: Zagrebačka banka, d.d. Zagreb
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Broj računa/transakcijski račun primatelja: HR7523600001102036972
SWIFT adresa (BIC kod): ZABAHR2X
IBAN: HR7523600001102036972
Model: 01, poziv na broj: naveden na predračunu prema kojem se izvodi uplata.

Visoko učilište Algebra zadržava pravo promjene cijena u ovisnosti o troškovima izvođenja studija.

Privacy Preference Center

    Google Analytics

    _ga