Menadžerska ekonomija

Eric McDermott, asistent

 Eric McDermott, asistent

Eric McDermott je viši predavač na Odjelu za poslovnu ekonomiju i javnu politiku na Kelley School of Business, Sveučilište Indiana. Prije nego što se pridružio Kelley Scholl Business 2020. godine, bio je docent u nastavi na Sveučilištu Illinois. Doktorom filozofije na ekonomiji (doktorat) postao je na Sveučilištu Minnesota 2014. Prije toga, stekao je magisterij iz ekonomije na istom Sveučilištu, magistar obrazovne politike i prvostupnik Umjetnost (BA) iz matematike sa Sveučilišta Iowa. Eric je započeo svoju akademsku karijeru kao asistent u nastavi 2009. godine, a u međuvremenu je razvio i izvodio nastavne planove i programe iz Načela makroekonomije, Srednje makroekonomije i Analize troškova i koristi, kao i internetska Načela makroekonomije, Srednje makroekonomije i Econ Statistics II. Osim svojih sveučilišta alma mater, imao je priliku predavati na Sveučilištu Hamline u St. Paulu (2010.) i Sveučilištu Cornell na Ithaci (2014.-2016.). Povrh predavanja, Eric se bavi akademskim istraživanjima, recenzijama udžbenika, prezentacijama na konferencijama i ostalim sveučilišnim uslugama i aktivnostima. Njegovi su doprinosi mnogo puta prepoznati i nagrađivani uvaženom nastavničkom čašću na Sveučilištu Minnesota. Eric tečno govori engleski i španjolski, a osnovni je razgovorni jezik na Zuluu.