Poslovno komuniciranje i pregovaranje

Ana Šimunović, asistent

 Ana Šimunović, asistent

https://student.racunarstvo.hr/pretinac/mod/file_browser_download.php?id=122986