Poslovno komuniciranje i pregovaranje

dr. sc. Tihana Babić, v. pred.

dr. sc. Tihana Babić, v. pred.

https://student.racunarstvo.hr/pretinac/mod/file_browser_download.php?id=117425

E-mail: tihana.babic@racunarstvo.hr

eLeadership MBA

Digitalni marketing
Karijera: Timski rad

eLeadership MBA

Kreativno upravljanje tržišnim komunikacijama
Poslovna etika

eLeadership MBA

Oblikovanje tržišnih komunikacija
Timski rad i upravljanje konfliktima
3D Oblikovanje tržišnih komunikacija
Timski rad i upravljanje konfliktima