Upravljanje i vođenje ljudi

dr. sc. Scott Whiteford, asistent

dr. sc. Scott Whiteford, asistent

Dr. Scott Whiteford je direktor razvoja razvoja i analitike za Talent Plus. Dr. Whiteford diplomirao je Magna Cum Laude sociologiju na sveučilištu Luther. Završio je magisterij i doktorat iz sociologije sa Sveučilišta Nebraska-Lincoln s naglaskom na kvantitativne metode, društvene strukture i kriminologiju. Također predaje na predmetu Sociologija vodstva na Sveučilištu Nebraska-Lincoln. Kao gostujući instruktor sociologije na Sveučilištu Nebraska-Lincoln, dr. Whiteford podučava sociologijU vodstva. U predavanjima uključuje aspekte poslovanja, psihologije, ekonomije i povijesnih studija. Kolegij se usredotočuje na ono što se u sociologiji raspravlja o temama kao što su stratifikacija, rasa, spol, obrazovanje i vlada, i usredotočuje se na sjecište pojedinih talenata vodstva, grupne dinamike, društvenih struktura, vremena i mjesta. Kao voditelj razvoja vodstva i analitike za Talent Plus, dr. Whiteford uživa u analizi talenata vodstva, ljudskog ponašanja i društvenih struktura. U posljednjih 22 godine proučavao je vođe, njihove timove i njihove organizacije kroz kvantitativne i kvalitativne procese (uključujući faktorske analize, regresiju OLS-a, modele strukturnih jednadžbi, fokus grupe i intervjue jedan na jedan). Strastveno želi pomoći razviti vođe kroz pristup upravljanja jačinom i izgraditi tvrtke iz perspektive ljudskog kapitala. Usredotočujući se na lidere, koristi rješenja koja pomažu tvrtkama da razviju i zadrže jake vođe i da razviju svoje timove, kroz razumijevanje snaga lidera, talenata njegovog ili njezinog tima te stvaranjem individualiziranih ciljeva, postupaka koji se mogu poduzeti i mjerljivih ciljeva. Također provodi strategije za timove kako bi zajednički surađivali za postignuća koja se temelje na rezultatima. Fokusirajući se na organizacije, pomaže u izgradnji tvrtki kroz razvoj vizije, misije, temeljnih vrijednosti i kompetencija. Kao pouzdani savjetnik, olakšava strateške sesije, surađuje s tvrtkama kako bi odabrao i razvio jake zaposlenike i pomaže im uspostaviti kulturu uspjeha koristeći svoje znanje iz sociologije i pozitivne psihologije.

E-mail: swhiteford@talentplus.com