EU e-Leadership inicijativa

Europska komisija je 2013. godine pokrenuta aktivnosti vezane uz inicijativu e-Leadership, u koju je do danas bilo uključeno više od 3 500 sudionika. Ovaj je projekt pomogao brojnim sveučilištima i poslovnim školama u korištenju alata za evaluaciju nastavnih planova i programa studija e-Leadershipa. Razvijene su prve smjernice za razvoj kurikuluma za stjecanje e-Leadership vještina koje su sada dostupne na eskills-guide.eu/documents. Europska komisija nastavlja provoditi te aktivnosti pod nazivom „vještine vođenja u visokotehnološkom gospodarstvu“, u suradnji s  tvrtkama empirica, PwC, IDC i Oxford Martin School Sveučilišta u Oxfordu.

Osim toga, Europska komisija je 9. ožujka 2021. predstavila svoju viziju razvoja  uspješne digitalne transformacije Europe do 2030. Okosnicu vizije digitalnog desetljeća EU-a čine četiri glavne točke:

Partneri

Akreditacije

Posvećenost kvaliteti

Sveučilište Algebra posvećeno je postizanju i održavanju najviših nacionalnih i međunarodnih standarda kvalitete u visokom obrazovanju. Redovno i temeljito procjenjujemo sve naše programe i akreditacije, kao i standardne certifikate.

Sveučilište Algebra dobilo je 30. srpnja 2015. preliminarno pismo preporuke za akreditaciju programa od Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske punu akreditaciju za program specijalističkog diplomskog stručnog e-Leadership MBA studija izdalo je 30. svibnja 2016. godine.

U svibnju 2019. podnijeli smo zahtjev za djelomične izmjene i dopune programa. Program se trenutno izvodi u skladu s preporukom o reakreditaciji izdanom od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje 21. rujna 2020. Osim toga, Sveučilište Algebra prijavilo se za članstvo i akreditaciju programa MBA e-Leadership u sklopu Udruženja MBA-a (AMBA).

Sveučilište Algebra je 2010. godine uspješno prošlo institucionalni postupak akreditacije koji provodi NVAO – Akreditacijska organizacija Nizozemske i Flandrije (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Važno je istaknuti da je to bila prva nezavisna revizija unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete provedena u nekoj hrvatskoj instituciji visokoškolskog obrazovanja. Otada je Sveučilište Algebra jedina ustanova u Hrvatskoj usklađena sa zahtjevnim standardima kvalitete visokoškolskog obrazovanja jedne od vodećih europskih akreditacijskih agencija.

Jednako smo tako ponosni na naš EHEA/ESG certifikat (EHEA – European Higher Education Area/Europski prostor visokog obrazovanja – poznat i kao ESG – European Standards and Guidelines/Europski standardi i smjernice), koji smo u rujnu 2012. dobili od Agencije za znanost i visoko obrazovanje, AZVO. Hrvatski pravni okviri propisuju provedbu takve vanjske revizije u svakoj akreditiranoj ustanovi jednom u pet godina. Revizija osiguranja kvalitete visokoškolske ustanove je periodični sustavni postupak kojim se utvrđuje jesu li obrazovne aktivnosti i njihovi rezultati, koji čine sustav osiguranja kvalitete visokoškolske ustanove, učinkoviti i u skladu s nacionalnim standardima i ESG-om. Revizija također procjenjuje doprinos stalnom poboljšanju kvalitete i kulture obrazovanja. S druge strane, razvoj sustava osiguranja kvalitete podiže sve naše aktivnosti, osobito one obrazovne, na višu razinu. Sveučilište Algebra uspješno je prošlo ovu neovisnu reviziju ostvarivši najviše rezultate, te tako postalo prva privatna ustanova u hrvatskom obrazovnom sustavu koja je stekla ovu vrstu certifikata. Osim toga, ovaj certifikat potvrdio je da su sve obrazovne aktivnosti koje provodi Sveučilište Algebra u skladu s kvalitetom i standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u Europskoj uniji.

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr