Jedini program

ove vrste u Hrvatskoj

21 ECTS

bod

Djelomična kvalifikacija

Specijalist(ica) za produkt menadžment

Razina 6

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Program upravljanja proizvodima usklađen sa zahtjevima tržišta i suvremenim tehnologijama

Tvrtke i organizacije imaju sve veću potrebu za stručnjacima koji će znati upravljati kompletnim ciklusom razvoja proizvoda te postavljati konkurentne i inovativne proizvodne strategije.

Ovaj program stručnog usavršavanja za produkt menadžera/menadžericu osmišljen je s ciljem stjecanja znanja i vještina neophodnih za uspješno osmišljavanje, razvoj i upravljanje proizvodima i uslugama u digitalnom okruženju.

Nakon završetka programa, polaznici će moći samostalno izvršavati sljedeće aspekte procesa upravljanja produktima:

 • Identificirati potrebe tržišta (korisnika/klijenta)
 • Analizirati strateški fit i poslovnu isplativost razvoja produkta
 • Osmisliti potrebne funkcionalnosti produkta
 • Definirati metrike praćenja i poboljšanja produkta
 • Upravljati razvojem i testiranjem produkta u raznim fazama zrelosti
 • Voditi tim i suradnju s ostalim odjelima unutar tvrtke
 • Osmisliti marketinšku i komunikacijsku strategiju
 • Upravljati životnim ciklusom produkta

Kome je namijenjen ovaj program?

 • Produkt menadžerima (Junior/Middle)
 • Vlasnicima start-upa i mikro / malih / srednjih tvrtki
 • Rukovoditeljima / brand menadžerima korporacija koji žele razumjeti upravljanje proizvodom i/ili uslugom u digitalnoj ekonomiji
 • Projekt menadžerima koji žele napraviti iskorak u vođenju i upravljanju produktima u digitalnom okruženju

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr