Jedini program

ove vrste u Hrvatskoj

19 ECTS

bodova

Djelomična kvalifikacija

Specijalist(ica) za produkt menadžment

Razina 6

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Produkt menadžment usklađen sa zahtjevima tržišta i suvremenim tehnologijama

Tvrtke danas trebaju voditelje koji u potpunosti mogu upravljati razvojem digitalnih proizvoda, a što podrazumijeva interdisciplinarna poslovna, digitalna i Leadership znanja.

Naš program stručnog usavršavanja za specijaliste i specijalistice produkt menadžmenta osmišljen je baš za razvoj tih i takvih vještina, neophodnih za stvaranje uspješnih proizvoda.

Polaznici programa imaju priliku steći i usavršiti znanja i vještine iz područja produkt menadžmenta; od istraživanja tržišta i korisničkih potreba, strateških procjena, poslovne isplativosti i vođenja ljudi, sve do osmišljavanja marketinškog miksa i kompetencija potrebnih za razvoj i upravljanje proizvoda s primjenom digitalne tehnologije.

Moduli programa

  • Produktna strategija
  • Analiza i istraživanje korisničkih potreba
  • Produktne metrike i analitike
  • Poslovni slučaj razvoja produkta
  • Razvoj i isporuka produkata
  • Produktni marketing
  • Upravljanje timovima i dionicima u produktnom menadžmentu
  • Životni ciklus proizvoda

Termin održavanja programa stručnog usavršavanja za specijaliste produkt menadžmenta objavit ćemo naknadano. Do tad, za sve informacije o programu kontaktirajte MBA tim.

Prijavite se

Lokacija:

Podijelite sadržaj

Zoran Đorđević
Direktor Algebra MBA Poslovne škole
zoran.dordevic@algebra.hr

Arsen Šolić
Voditelj e-Leadership MBA studija
098 9512 952
arsen.solic@algebra.hr

Ivan Bucić
Koordinator e-Leadership MBA poslovnog područja
091 23 14 111
ivan.bucic@algebra.hr