Organizacijska kultura inoviranja

Seminar o prednostima i važnosti sustavnog upravljanja inovacijama i stvaranja odgovarajuće inovacijske kulture.

Sve o ulozi lidera u pokretanju inovacija, o alatima za upravljanje inovacijskom kulturom unutar organizacije i o tome koliko je inovativnost konkurentna. Razumijevanje kulture organizacije kao idealnog alata koji potiče zaposlenike da stvaraju i ostvare ideje kroz sustav nagrađivanja, motivacija i upravljanja idejama.

Organizacijska kultura izuzetno je bitan element razlikovnosti, nešto što definira i izdvaja vašu kompaniju i sve što ona predstavlja. Bez dobro promišljene, implementirane i funkcionalne organizacijske kulture rast poslovanja više nije moguć. Talenti koji će svojom kreativnošću organizaciji donijeti hrabre, drugačije, inovativne ideje i projekte neophodni su

Kada

-

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je svakako usmjeren ka članovima timova odgovornih za stvaranje i provođenje organizacijske kulture, od menadžerskih do ekspertnih pozicija, ali i svima koji rade na području ljudskih potencijala i razvijaju inovacijsku kulturu u svojim organizacijama.

Što ćete naučiti?

Uvid u temeljne odlike vladavine prava, naglasak na ulogu tehnologije u novim modelima pružanja pravnih usluga, osnovne značajke LegalTech proizvoda. Uloga umjetne inteligencije, blockchain tehnologije, dizajnerskog razmišljanja, storytellinga iz perspektive pravnih usluga. Budućnost pravosuđa i ključne smjernice europskog pravnog okvira za digitalnu ekonomiju. Ovaj vam MBA seminar pomaže:  
  • 1. kako upravljati i razvijati inovacijski kapacitet organizacije,      
  • 2. koji tip organizacijske kulture prevladava u vašoj organizaciji,
  • 3. kako povećati doprinos pojedinca stvaranju inovacijske kulture,
  • 4. zašto je bitno razvijati “GROWTH mindset” pojedinaca i organizacije,
  • 5. koja je uloga i važnost motivacije pojedinaca i timova u inovacijama i poslovnim procesima,  
  • 6. koje su odlike „appreciative inquiry“ modela pozitivnog pristupa organizaciji,
  • 7. što su to „dogfooding“ i ostali alati za upravljanje inovacijskom kulturom,
  • 8. što je technology scouting i technology radar,   
  • 9. kako koristiti „scenario planning“ model promjene organizacijske kulture?

Predavači