Produkt menadžment

 • Jedini program ove vrste u Hrvatskoj
 • 19 ECTS bodova
 • Djelomična kvalifikacija Specijalist za produkt menadžment / Specijalistica za produkt menadžment
 • Hrvatski kvalifikacijski okvir, razina 6

Produkt menadžment usklađen sa zahtjevima tržišta i suvremenim tehnologijama

Tvrtke danas trebaju voditelje koji u potpunosti mogu upravljati razvojem digitalnih proizvoda, a što podrazumijeva interdisciplinarna poslovna, digitalna i Leadership znanja.  

Naš program stručnog usavršavanja za specijaliste i specijalistice produkt menadžmenta osmišljen je baš za razvoj tih i takvih vještina, neophodnih za stvaranje uspješnih proizvoda. 

Polaznici programa imaju priliku steći i usavršiti znanja i vještine iz područja produkt menadžmenta; od istraživanja tržišta i korisničkih potreba, strateških procjena, poslovne isplativosti i vođenja ljudi, sve do osmišljavanja marketinškog miksa i kompetencija potrebnih za razvoj i upravljanje proizvoda s primjenom digitalne tehnologije. 

Kome je program namijenjen? 

Program je namijenjen polaznicima iz organizacija različitih veličina. Koristan je svakako onima koji dolaze iz startup, malih ili srednje velikih poduzeća jer ih na vrlo konkretan način upoznaje s aktualnim procesima i saznanjima o upravljanju produktima.  

Polaznicima iz većih, korporativnih ili internacionalnih poslovnih sustava ovaj program daje dragocjeni sažetak svih praktičnih aspekata upravljanja resursima, rizicima razvoja i održavanja produkta u digitalnoj epohi. To uključuje design thinking, analize, korištenje podataka, istraživanje korisničkog iskustva, te vođenje multidisciplinarnih timova. 

Nakon završetka programa, polaznici će biti osposobljeni za samostalni rad i donošenje samostalnih odluka u procesu razvoja i upravljanja produktima. 

Moduli programa 

 • Produktna strategija
 • Analiza i istraživanje korisničkih potreba
 • Produktne metrike i analitike
 • Poslovni slučaj razvoja produkta
 • Razvoj i isporuka produkata
 • Produktni marketing
 • Upravljanje timovima i dionicima u produktnom menadžmentu
 • Životni ciklus proizvoda

Termin održavanja programa stručnog usavršavanja za specijaliste produkt menadžmenta objavit ćemo naknadano. Do tad, za sve informacije o programu kontaktirajte MBA tim.  

Kome je seminar namijenjen?

Što ćete naučiti?

Predavači

Privacy Preference Center

Google Analytics

_ga