Untitled-1

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning govori o analizi performansi i podešavanju baze podataka u domeni DB administratora: proaktivno upravljanje putem ugrađenih alata za analizu performansi, dijagnozu i podešavanje DB komponenti te dijagnozu i uklanjanje problema performansi u korelaciji s SQL komponentom.

  • Trajanje: 5 dana
  • Cijena (bez PDVa): 11.750 kn
  • Oblik učenja: Training On Demand (TOD), Classroom Training, Live Virtual Class (LVC)
  • Preuzmite detaljan sadržaj: PDF format

Rezerviraj svoje mjesto u učionici

  • Saznaj cijenu u svom Algebra centru:

    Rezerviraj mjesto u učionici

  • Trajanje: 5 dana
  • Službeni Oracle nastavni materijal uključen u cijenu edukacije