Image for Cijena
Osnovna cijena školarine, uplata godišnje školarine na 12 i više gotovinskih mjesečnih rata do kraja ak. godine 35.700,00 kn
Uplata godišnje školarine na 2 gotovinske rate (prije početka svakog semestra), plaćanje godišnje školarine karticama prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunat je popust) 33.300,00 kn
Jednokratna avansna uplata godišnje školarine prije početka ak. godine, jednokratna uplata godišnje školarine kreditom banke prije početka ak. godine (na osnovnu cijenu školarine obračunat je popust) 30.900,00 kn