Croatian students

Uvjeti upisa

Ukoliko nam dolaziš na preddiplomski sveučilišni studij Računarstva (eng. Computing) koji se izvodi na engleskom jeziku u partnerstvu s FER-om, ovdje ćeš naći uvjete, pogodnosti i popuste koje ti nudimo.

UVJETI UPISA

Preddiplomski sveučilišni studij RAČUNARSTVA (ENG. COMPUTING):

Pravo upisa imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa na preddiplomski sveučilišni studij Računarstva.

Opće odredbe upisa

Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od 4 godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom ovdje se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to:

 • hrvatski jezik na osnovnoj razini,
 • matematika na višoj razini,
 • fizika i strani jezik na osnovnoj razini.

Kandidatima koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, priznat će se položen ispit iz materinjeg jezika umjesto položenog obveznog ispita državne mature iz hrvatskog jezika uz pretpostavku da je njihov nacionalni sustav vrednovanja istovjetan obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Ako žele ostvariti i bodove osim onih stečenih na temelju uspjeha iz srednje škole, morat će polagati ispite državne mature iz više razine matematike i fizike.

KAKO SE PRIJAVITI

Upisni postupak započinje popunjavanjem online prijave na web stranici

Pravo upisa imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa na preddiplomski stručni studij Primijenjenog računarstva.

DOKUMENTI ZA UPIS

Prije dolaska na dogovoreni termin upisa trebaš popuniti ovu prijavu

ZA SVE NAVEDENE DOKUMENTE potrebno je donijeti ORIGINAL + JEDNU KOPIJU.

(Potrebne su obične kopije, ne treba ih ovjeravati kod javnog bilježnika.)

REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

Potrebni dokumenti:

 • domovnica (datum izdavanja nije bitan) – rodni list (datum izdavanja nije bitan)
 • osobna iskaznica (valjana)
 • svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole
 • završna svjedodžba o završnom radu za strukovne škole / stare mature
 • potvrda o položenim ispitima državne mature (ovogodišnji maturanti mogu dostaviti naknadno)
 • jedna fotografija 4×6 cm

ZA UGOVARANJE PLAĆANJA

Obavezno kao prilog ugovoru:

 • OIB i kontakt podaci obveznika plaćanja
 • Studenti odnosno obveznici plaćanja obavezni su donijeti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos do 50.000,00 kn