U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, na Sveučilištu Algebra, 15. svibnja 2024. godine održao se Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika informatike i računalstva pod nazivom Umjetna inteligencija i obrazovanje. Skup je okupio više od 100 sudionika, među kojima su bili učitelji i nastavnici informatike osnovnih i srednjih škola.

Cilj konferencije bio je dublje istražiti razvoj digitalne tehnologije i implikacije tog razvoja na svijet rada i obrazovanje. Na skupu su sudjelovali stručnjaci iz područja obrazovanja, uključujući izv. prof. dr. sc. Mislava Balkovića, rektora Sveučilišta Algebra, Irenu Donaj, voditeljicu Zavoda za kvalitetu obrazovanja Sveučilišta Algebra, Domagoja Ružaka, koordinatora podrške nastave te Maju Šarić, projektnu koordinatoricu Algebre LAB.

Kroz predavanja su predstavljene prilagodbe u nastavnim metodama i sadržajima kako bi se osiguralo relevantno obrazovanje učenicima za buduće potrebe. Tradicionalni pristupi se mijenjaju kako bi se odgovorilo na brz tehnološki napredak, integrirajući alate poput virtualnog okruženja, programiranja u oblaku i interaktivnih aplikacija. Ova integracija će omogućiti dinamično učenje koje odražava stvarna radna okruženja.

Na tehnologiju se kroz ovaj skup gledalo s jedne strane kao pokretača promjena na tržištu rada samim time i u obrazovanju, a s druge kao element koji ugrađujemo (svjesno ili nesvjesno) u obrazovne pristupe, od osiguravanja kvalitete i personaliziranog obrazovanja, preko uključenja novih alata u nastavne sadržaje do izazova koje donosi tehnologija, posebno u obrazovanju i socijalizaciji djece i mladih.

Osim toga, sudionici su imali priliku sudjelovati na stručnim predavanjima pod vodstvom voditelja stručnog prijediplomskog studija Multimedijske produkcije Sveučilišta Algebra Predraga Šuke, doc. art. te višeg predavača mag. ing. el. Vedrana Dakića, istražujući utjecaj i mogućnosti rada s AI tijekom nastave kroz audio-vizualni sadržaj. Sudionici su dobili uvid u opasnosti koje predstavlja AI u percepciji realnosti, mogućoj eksploataciji mladih umova i zaštiti te potrebnim budućim koracima. Također su dobili priliku upoznati se s popularnim AI alatima (npr. ChatGPT) gledajući iz perspektive učitelja i nastavnika informatike, ali i iz aspekta učenika.

Polaznici su prepoznali mogućnosti koje donosi digitalna transformacija te su sa skupa otišli obogaćeni novim spoznajama i inspiracijom za budući rad u obrazovanju. Prepoznali su kako je utjecaj na obrazovanje sveobuhvatan, od nužnosti uvođenja pojedinih novih alata i sadržaja u obrazovne programe, preko mogućnosti primjene digitalnih tehnologija u samom procesu obrazovanja sve do digitalizacije kao podloge za kvalitetnije upravljanje obrazovnim procesom.