Prorektorica za kvalitetu Sveučilišta Algebra, dr. sc. Ana Tecilazić, sudjelovala je kao panelistica na webinaru Europskog udruženja sveučilišta (European University Association – EUA) na temu učenja usmjerenog na studente. Webinar je jedan u nizu događaja koji EUA organizira u susret ministarskoj konferenciji Bolonjskog procesa koja se održava u Tirani ove godine.

Učenje usmjereno na studenta jedan je od važnih koncepata u Bolonjskom procesu, a uključuje nekoliko različitih dimenzija. Prije svega odnosi se na pristupe u učenju, poučavanju i vrednovanju koje u centar stavljaju studenta koji postaje aktivni kreator svog znanja umjesto pasivnog primatelja informacija koje kroz predavanje iznosi nastavnik. Učenje usmjereno na studente uključuje aktivacijske oblike nastave kao što su projektna nastava, problemsko učenje, timski rad, kritičko promišljanje, individualizirani pristup i uvažavanje različitosti studentske populacije te uključenost studenta u oblikovanje i odabir metoda i postupaka vrednovanja. Ovaj koncept također podrazumijeva i angažiranost studenata u procesima odlučivanja na ustanovi.

Ana je u svom izlaganju podijelila informacije o rezultatima rada Radne skupine za učenje i poučavanje u okviru Bolonjskog procesa kojom je predsjedavala kao predstavnica europske udruge visokih učilišta koja izvode stručne studije, EURASHE. Također je predstavila neke primjere dobre prakse koji se primjenjuju na Sveučilištu Algebra.

Uz Algebrinu prorektoricu za kvalitetu, webinaru su se pridružili u ulozi govornika i Coralie Debruyne, studentica, Université libre de Bruxelles, Belgija

Stephen Rutherford, nacionalni suradnik u nastavi i voditelj odjela za obrazovanje, Fakultet bioloških znanosti, Sveučilište Cardiff, Ujedinjeno Kraljevstvo, Oliver Vettor, direktor za akademske poslove, ENGAGE.EU sveučilišni savez i kao moderatorica – Thérèse Zhang, zamjenica direktora za politiku visokog obrazovanja pri EUA.

Snimka webinara bit će dostupna ovdje.