Suvremene obrazovne ustanove pozicionirane pri vrhu svjetske ljestvice konkurentnosti, osiguravaju slojevitu funkcionalnu poveznicu između studentica i studenata i njihovih karijera, akademskog obrazovanja i gospodarstva, u okviru dugoročne nacionalne razvojne strategije.

Takvo strateško opredjeljenje u srži je modela poslovanja i Sveučilišta Algebra.

Centar karijera studentima je na raspolaganju sa svim potrebnim informacijama, od trenutka upisa na studij do njegova završetka.

Naš Centar karijera pruža konstantnu podršku studentima – od trenutka kad se odluče za nas sve do završetka njihovog studija i dalje. Kroz različite aktivnosti, kao što su edukativne radionice, savjetovanja, stručne prakse i mnoge druge, pomažemo studentima da pronađu svoj put. Istovremeno, Centar karijera postaje točka susreta i za poslodavce i zainteresiranu stručnu javnost, koji prepoznaju kvalitetu i značaj naših obrazovnih programa.

Aktivnosti Centra karijera

Obavezan su dio studiranja na Sveučilištu Algebra, sukladno Pravilniku o stručnoj praksi Sveučilišta. Studentska stručna praksa upisuje se u sklopu pripadajućeg kolegija na odabranom studijskom smjeru i traje razmjerno programu. Centar karijera studente upućuje na praksu u razdoblju od godine dana od upisa kolegija, i to kod onih poslodavaca s kojima postoje suradnje, no studente se poziva da i sami pronađu poslodavca i radno mjesto na kojemu bi željeli proširiti svoja znanja, ovisno o vlastitim preferencijama. Kroz mentorstvo i stvarno radno okruženje, studenti imaju priliku primijeniti teorijska znanja, stjecati praktične vještine i izgraditi profesionalnu mrežu.

Organiziraju se gostujuća predavanja I radionice u sklopu određenog kolegija, prema nastavnom planu ili kao dodatni sadržaj. Gostujući predavači/ce su priznati stručnjaci i stručnjakinje renomiranih poslodavaca iz relevantnog područja, koji kroz primjere iz prakse studentima prenose saznanja o najnovijim trendovima, tehnologijama i tržišnim zahtjevima. Radionice se organiziraju u Algebri ili kod poslodavaca.

Savjetovanja u Centru karijera pružaju individualnu podršku svakom studentu u prepoznavanju i razvijanju vlastitih talenata i vještina važnih za razvoj karijere. Osim toga, Centar karijera snažno podržava i promiče studentske inicijative, pružajući im resurse koje ima na raspolaganju i smjernice za njihovu realizaciju.

Vizija Centra Karijera

Centar karijera je središnje mjesto susreta studenata Sveučilišta Algebra, akademske i stručne javnosti i poslodavaca. Kroz različite platforme – edukacije, savjetovanja, studentske stručne prakse, podršku studentskim inicijativama – nastojimo oblikovati budućnost obrazovanja i profesionalnog razvoja naših studenata.

Posjet poslodavaca je prilika da, uz teorijska znanja stečena na studiju, studenti dobiju uvid u to kako njihova primjena izgleda u realnom poslovnom okruženju.

Niz druženja sa studentima i studenticama na kojima se obrađuju različite teme vezane uz karijerni razvoj (upoznavanje, preporuke za studentske poslove i aktivnosti u koje se studenti mogu uključiti).

Kontinuirana priprema studenata za izlazak na tržište rada i usmjeravanje njihovih vještina kroz brojne aktivnosti u okviru studijskog programa.

Misija Centra Karijera

Naša je misija pružiti aktivnosti i usluge koje će studenticama i studentima, kao i zainteresiranim alumnijima, omogućiti učinkovit, jednostavan i svrhovit prelazak iz obrazovanja na tržište rada, kroz sustavno upravljanje razvojem karijera.

Stoga naše studentice i studente educiramo kako najučinkovitije prepoznati vlastite talente, vještine i kompetitivne prednosti pri traženju i/ili promjeni posla. Strateški stvaramo odnose i dogovaramo suradnje te partnerstva s poslodavcima, bivšim studentima, visokim učilištima i širom zajednicom koja pružaju mogućnosti za razvoj karijera naših trenutnih studenata. Nadalje, osiguravamo resurse i informacije vezane uz trendove na tržištu rada i suvremena pitanja zapošljavanja, pritom promičući i zagovarajući etička načela svih dionika uključenih u procese.

Voditeljica: Irena Donaj
Telefon: +385 1 5809 324

Dan otvorenih vrata za studentice i studente:
ured: 400 C – 1. kat

svaki četvrtak: 10:00 – 18:00

Za dogovor oko ostalih termina, molimo javite se na centar.karijera@algebra.hr

Molimo da se svi zainteresirani za rad u Algebri jave isključivo putem ove poveznice