Centar za podršku studentima (CPS) je odjel i dio Sveučilišta Algebra koji je uvijek na raspolaganju studentima kako bi im pomogao i olakšao sve životne faze koje studenti prolaze tokom svog studiranja. Osigurava i suradnju s udrugama, organizacijama i ustanovama u lokalnoj zajednici koje pružaju podršku mladim osobama u specifičnim i potrebitim područjima. Osigurava odgovarajuću podršku studentima u usvajanju kompetencija, razvoju generičkih vještina, savladavanju akademskih obaveza, pripremi za buduće zapošljavanje i vodi brigu o sveukupnom psihofizičkom zdravlju studenata.

Vizija

Naša vizija je stvaranje inspirativnog i inkluzivnog okruženja koje podržava svakog studenta u ostvarivanju njegovog punog potencijala. Želimo biti nezaobilazni resurs na putu prema uspjehu, pružajući studentima sveobuhvatnu podršku, motivaciju i edukaciju.

Misija

Naša misija jest pružati neprekidnu podršku studentima tijekom studiranja kako bi uz što manje izazova i lakše mogli ostvariti svoj akademski, društveni i profesionalni uspjeh. Kroz personalizirane usluge, resurse i programe, težimo razvijanju njihovih akademskih vještina, emocionalne inteligencije i osobnog rasta.

Glavni zadaci Centra za podršku studentima su:

  • Podrška učinkovitijem studiranju.
  • Unapređenje kvalitete studiranja.
  • Podrška profesorima-mentorima.

Cilj nam je:

  • Motiviranje studenata, osnaživanje i ohrabrivanje.
  • Aktivno djelovatii utjecati na studente organizacijom različitih vrsta radionica, preporukom različitih udruga te profesionalaca.
  • Umrežavanje, odnosno poticanje studenata na uključivanje u izvannastavne aktivnosti/sportske aktivnosti.

Studiranje je iskustvo koje osobu usmjerava i usavršava u području koje ju zanima i u kojem dalje planira raditi, i potiče ju na puni razvoj svojih potencijala. Uz svladavanje akademskih obveza, podršku CPS-a, studiranje pruža mogućnost za usavršavanjem komunikacijskih, prezentacijskih, organizacijskih i općih životnih vještina koje osobi pomažu izgraditi život i karijeru s kojom će biti zadovoljna i ispunjena.

Voditeljica: Ivana Hrg Matušin

Telefon:

Lokacija ureda: 340 C – 1. kat
Za dogovor oko termina posjete javite se prethodno na neki od ponuđenih kontakta.