Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

96% Algebrinih studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca

Tehnologijom nadahnuto vrijeme u kojem živimo postavlja pred nas nove izazove i traži nove načine za rješavanje sve kompleksnijih problema. Naravno, ovakve izazove treba razumjeti i usvajati, svakodnevno. Stručni diplomski studij kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama priprema te baš za ovakve situacije. Znanja koja ćeš ovdje steći pomoći će ti da budeš dio digitalno transformiranog svijeta, u kojem samo stalna predanost inovacijama osigurava uspjeh.

Vođenje timova sastavljenih od najrazličitijih stručnjaka, ali i vođenje vlastitog posla tek su neke od vještina koje ćeš upoznati i usvojiti na ovom studiju. Tehnologija je danas uvjet poslovnog uspjeha, ali i tehnologija je ništa bez ljudi koji ju poznaju i razvijaju. Želimo ti pokazati svu važnost tehnologije u današnjem poslovnom okruženju, ali i naučiti te kako upravljati ljudima koji tu tehnologiju koriste. Isto tako, kako razumjeti i kako komunicirati s onima koji proizvode i usluge kojima ćeš upravljati moraju zavoljeti kako bi ih kupili i kako bi im ostali vjerni.

Naš je zadatak pokazati ti kako pokrenuti, voditi, procijeniti i finalizirati najzahtjevnije projekte i to u najrazličitijim područjima ili industrijama. Vjerujemo kako ćeš na kraju studija moći voditi kompleksne marketinške kampanje i donositi važne poslovne odluke.

Što ćeš naučiti na diplomskom studiju Kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama?

Na dvogodišnjem diplomskom studiju Kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama upoznat ćeš se s brojnim znanjima i vještinama neophodnim za uspjeh u sve složenijem svijetu dizajna i tržišnih komunikacija. Mnogi misle da znaju kako komunicirati, ali tek rijetki znaju komunicirati uspješno i – učinkovito. Naš studij pripremit će te za karijeru uspješnog i učinkovitog dizajnera; člana ili voditelja kreativnih timova u oglašivačkoj ili bilo kojoj drugoj industriji.

Studijski program je osmišljen kroz prožimanje najsuvremenijih umjetničkih, društvenih i tehnoloških spoznaja. Vjerujemo kako samo ovakav, širok i komparativan pristup može biti temelj za uspješnu karijeru u svijetu dizajna i tržišnih komunikacija.

Struktura nastavnog programa

Ovladavanje integriranom marketinškom komunikacijom i procesima njenog upravljanja. Cjelovito razumijevanje svih elemenata marketinškog miksa i njihove korelacije. Razumijevanje promjena i trendova u međunarodnim socio-ekonomskim relacijama, sposobnost sinergijskih prilagodbi i iznalaženja optimalnih komunikacijskih rješenja.

Upoznavanje s procesima generiranja „velike ideje“ – kompleksnog kreativnog oruđa koje interakcijom emotivnih i racionalnih podražaja izaziva potencijalnog potrošača i dovodi do trenutka oduševljenja određenom uslugom ili proizvodom. Komunikacijske platforme su pokretač i potporanj svake uspješne robne marke.

Kreativnost i dizajn koji nisu učinkoviti nisu ni tržišno korisni. Očekivanja klijenata/naručitelja dizajna treba znati prepoznati i protumačiti. Ravnoteža između tržišnih očekivanja i kreativnih procesa je preduvjet uspješne komunikacije. Kroz ovaj kolegij naučit ćeš kako biti kreativan i „svoj“ i u zahtjevnim, tržištem uvjetovanim i nepredvidivim okolnostima.
Nauči razumjeti ponašanje potrošača u sve složenijim uvjetima četvrte industrijske revolucije. Uobičajena segmentacija potrošača i prepoznavanje „persona“ danas više nije dovoljno dobra. Potrošač se nalazi na najneočekivanijim mjestima, u digitalnom prostoru koji izmiče kontroli, mijenja se i prolazi kroz svakodnevne transformacije. Koncept „Things to be done“ kao način razumijevanja ponašanja potrošača sve više zamjenjuje tradicionalne demografske podloge za tržišnu segmentaciju.

Razumjeti brand i njegov značaj jedan je od presudnih uvjeta za opstanak u tržišnoj utakmici, koji je snažno povezan s dizajnom. Stjecanjem znanja o stvaranju veza između proizvoda i potrošača osvještavamo i spoznaje vezane uz ljudske želje, potrebe, motive, očekivanja, percepcije, racionalne i iracionalne impulse koji onda opet uvjetuju naš doživljaj određene robne marke.

Upoznaj se s važnošću upravljanje procesima dizajniranja i stvaranja tržišnih komunikacija, s problemima i nužnostima organiziranog, procesnog načina organizacije rada. Dubinski sagledaj analitički, metodički model optimiziranja i dokumentacije poslovnih procesa.

Prezentacijske vještine vrlo su često presudan alat za uspjeh nekog projekta. Mnoge ideje jednostavno nikad ne bi postale uspješni projekti bez znanja o prezentacijskim tehnikama i bez suverenog korištenja stručne terminologije.

Neki od poslova za koje te pripremamo:

Kreativni direktor/Creative Director

Pozicija kreativnog direktora neophodna je u oglašivačkoj, medijskoj, izdavačkoj ali i svakoj drugoj industriji koja zahtjeva vizualno oblikovanje kreativnih koncepata. Kreativni direktor ključna je osoba pri stvaranju integralnih marketinških kampanji, jednako vješt u bavljenju tekstualnim i vizualnim sadržajima.

Marketing Director/Direktor marketinga

Izuzetno odgovorna pozicija na kojoj moraš znati razviti marketinšku strategiju uključujući brojne ekonomske indikatore; od analize konkurencije do detaljne razrade i planiranja budžeta. Tvoje odluke imat će dalekosežne posljedice kako za proizvode i usluge koje vodiš tako i šire – ti stvaraš potrošačke trendove i utječeš na kupovne navike velikog broja ljudi.

Client Service Director/Direktor odnosa s klijentima

Odnosi s klijentima vrlo su često presudni element za uspjeh neke tvrtke, ali i bilo kojeg projekta, usluge, ideje ili proizvoda. Osoba koja nadgleda i vodi odnose s klijentima mora imati i pregovaračke i marketinške, ali i vrlo razvijene organizacijske sposobnosti. Analitički um i razumijevanje ljudskih interakcija neophodni su za uspjeh u ovom poslu.

Strategic Planner/Strateški planer

Šira slika je ono što te pokreće. Tvoj doprinos organizaciji sastoji se u razumijevanju trendova, dubinskoj analizi svih aspekata poslovanja i naposljetku u hrabroj, originalnoj viziji razvoja koju ćeš znati argumentirati i preporučiti onima koji odlučuju. Jer, tvoja kvalitetna priprema često će biti odlučujuća pri donošenju vrlo važnih poslovnih odluka.

Primjer kolegija

Kreativne metode i tehnike

U okviru ovog modula, studenti stječu znanja iz matematičkih koncepata i tehnika koje se primjenjuju u razvoju računalnih igara: u prvom redu linearne algebre, vektorskih prostora i njihove upotrebe u vizualizaciji (geometriji) ravnine i prostora. Naglasak je stavljen na primjenu u kontekstu računalnih igara, za razliku od uobičajenog teoretskog pristupa koji ne cilja neko određeno područje primjene. Modulom se stječu osnovne matematičke vještine u navedenim područjima, do razine potrebne za upotrebu u izradi računalnih igara – u dijelu koji se odnosi na vizualizaciju, te primjenu linearne algebre i geometrije ravnine i prostora.

Trajanje studija

4 semestra (2 godine)

Trajanje semestra

15 radnih tjedana
+ 4 ispitna tjedna

Ukupan broj ECTS bodova

120

Stručni naziv

mag. art.

Magistar kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama / Magistra kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama (mag.art.).

Važni linkovi

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

Adobe Certified Professional – Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator

Adobe Certified Professional – Visual Design using Photoshop