Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

96% Algebrinih studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca

Kada kreneš istraživati nastavni program ovog usmjerenja vidjet ćeš da ono pokriva područje analize podataka, analize društvenih mreža, afektivnog računarstva, strojnog učenja statističke analize, kvantitativnih analitičkih metoda, vizualizacije podataka, ali i temeljne poslovne koncepte primjerene diplomskoj studijskoj razini.

Osim temeljnih znanja naučit ćeš kako sve ove vještine koristiti u stvaranju „priče“ bazirane na podacima („data driven business“). Kontekstualiziranje bazirano na podacima ili „storytelling“ smatra se jednom od najvažnijih vještina današnjice odnosno preporučuje se kao univerzalna vještina koji bismo svi trebali vježbati. Naše društvo bazirano je na “pričama” koje su podloga za načine kako komuniciramo, živimo, sanjamo.

Kada ti uručimo zasluženu diplomu bit ćeš spreman za sve izazove podatkovne znanosti, lakoćom ćeš vrednovati i analizirati složene i nedovoljno definirane probleme iz područja struke korištenjem koncepata informacijske teorije, primijenjene matematičke teorije te najboljih inženjerskih praksi.

Što ćeš naučiti na diplomskom studiju Primijenjenog računarstva na smjeru Podatkovna znanost?

Na diplomskom studiju se nastavljaš usavršavati u području koje voliš. Prenijet ćemo ti napredna i aktualna znanja i vještine koje poslodavci danas traže. Da ti pokažemo o čemu se radi, naveli smo neke od njih:

Studijski program je osmišljen prema preporukama europske SOCRATES mreže i zadovoljava akreditacijske ASIIN preporuke u okviru programa koji su više primjenjivi, sa specijalizacijom u području računarstva.

Struktura nastavnog programa

Naučit ćeš kritički prosuđivati kako utječu na poslovno okruženje i procijeniti mogućnost nastanka nove disruptivne tehnologije.
Usavršit ćeš se u korištenju primijenjene matematičke i informacijske teorije za analizu i vrednovanje složenih i nedovoljno definiranih problema.
Saznat ćeš kako se biraju prikladne metode te kako se preporučuju i biraju najbolja rješenja za probleme u postupku integracije, normalizacije i diskretizacije podataka.
Usvojit ćeš pristup baziran na odredbama etičkog kodeksa koje štite pravo na privatnost.
Saznat ćeš od čega se sastoji analiza socijalnih i društvenih mreža i kako rangirati osnovne funkcije softvera koji se koristi za analizu.
Uvidjet ćeš koje su njezine prednosti, a koji nedostaci i naučiti kako primijeniti analitiku za rješavanje poslovnog problema.
Saznat ćeš kako primijeniti razne tehnike nad velikim skupovima podataka te preispitivati načine njihove upotrebe.

Neki od poslova za koje te pripremamo:

Podatkovni analitičar

Očekuju te raznovrsni zadaci, kao što je razvoj analitičkih modela, rad s podacima iz različitih izvora i priprema analitičke i podatkovne infrastrukture

Specijalist za poslovno izvještavanje

Uvodit ćeš analitičke sustave i integrirane sustave za pohranu podataka i potporu poslovnom odlučivanju.

Podatkovni specijalist

Stručnjaci za otkrivanje i prikupljanje znanja skrivenog u podacima te za njihovu interpretaciju i vizualizaciju.

Podatkovni inženjer

Dinamično zanimanje koje, ovisno o području stručnosti, može uključivati sve od pripreme podataka i učinkovite podatkovne arhitekture, preko njihove interpretacije do sofisticirane analize.

Voditelj projekata

Odgovoran položaj na kojem ćeš planirati i voditi projekte poput implementacije baza podataka za analitičke sustave.

Primjer kolegija

Afektivno računarstvo

Na kolegiju ćemo se upoznati s osnovama i naučiti analizirati i prepoznavati afektivna stanja. Naučit ćemo karakteristike afektivnih ekspresija i saznati na koje sve načine računalo može prikupljati podatke o korisniku (izraz lica, držanje, geste, govor, promjene u temperaturi). Govorit ćemo i o praktičnoj primjeni afektivnog računarstva, kroz razvoj modela za prepoznavanje afektivnih stanja u industrijama.

Trajanje studija

4 semestra (2 godine)

Trajanje semestra

15 radnih tjedana
+ 4 ispitna tjedna

Ukupan broj ECTS bodova

120

Stručni naziv

mag. ing. comp.

Magistar inženjer računarstva / Magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.) s naznakom završenog smjera.

Važni linkovi

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

IT SMF
ITIL Foundation

Introduction to Programming Using Python

Tableau Desktop Qualified Associate