Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

96% Algebrinih studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca

Ishodi učenja na razini studijskog programa

Tko se može upisati

Termini odvijanja nastave

Industrijski certifikati

Budući da katalog znanja koja se provjeravaju na ispitima unutar studija, često u sebi uključuje i zahtjeve koje postavljaju pojedini industrijski certifikati, studenti Sveučilišta Algebra moći će polagati predmetne ispite u za to ovlaštenom ispitnom centru tijekom studija.

Stručni naziv koji se stječe

Magistar inženjer računarstva / Magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.), s naznakom završenog smjera. Stručni naziv na engleskom jeziku odgovara stupnju Professional Master (engl. Professional master of computer engineering, skraćeno P.M.Comp.Eng.)

Trajanje studija

Studij traje ukupno 2 godine odnosno 4 semestra. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova.

Softverski paket uključen u cijenu studija

Studentima je na raspolaganju korištenje Microsoft Imagine pretplate koja obuhvaća preko 60 Microsoftovih proizvoda.

Trajanje studija

4 semestra (2 godine)

Trajanje semestra

15 radnih tjedana
+ 4 ispitna tjedna

Ukupan broj ECTS bodova

120

Stručni naziv

mag. ing. comp.

Magistar inženjer računarstva / Magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.) s naznakom završenog smjera.

Važni linkovi

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

IT SMF
ITIL Foundation

Introduction to Programming Using Python

Tableau Desktop Qualified Associate