Broj 1 sustav osiguranja kvalitete u Hrvatskoj

Kreiramo digitalnu budućnost u Hrvatskoj već 25 godina

Međunarodna razmjena s više od 100 institucija

96% Algebrinih studenata po završetku studija zaposli se unutar 3 mjeseca

Uz obvezne kolegije, studenti se trebaju odlučiti za jednu grupu izbornih kolegija od sljedeće dostupnih:
Move Icon
Move Icon
Move Icon
Move Icon
Četvrti semestar
Kolegij ECTS PD VJ TIP
Diplomski rad3000Obvezni

Način izvođenja studija

online

Jezik izvođenja studija

engleski jezik

Trajanje studija

4 semestra (2 godine)

Trajanje semestra

15 radnih tjedana
+ 4 ispitna tjedna

Ukupan broj ECTS bodova

120

Stručni naziv

mag. ing. comp.

Magistar inženjer računarstva / Magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.) s naznakom završenog smjera.

Važni linkovi

Certifikati koje možete položiti tijekom studija

IT SMF
ITIL Foundation

Introduction to Programming Using Python

Tableau Desktop Qualified Associate