Semestar: 3
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-02-527
Semestar: 3
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-02-527

Naziv predmeta:


Afektivno računarstvo

Nastavnici:


Igor Mijić, pred.

Opis:


Ciljevi ovog modula su omogućiti studentima da:
• Tumače izazove u afektivnoj i komunikativnoj interakciji čovjek-čovjek
• Demonstriraju znanje iz trenutnih teorija i trendova u dizajniranju emocionalno i socijalno osjetljivih interaktivnih tehnologija, koristeći tehnike strojnog učenja i prepoznavanja uzoraka.
• Razumiju i primijene (prikladne) metode za prikupljanje, analizu, predstavljanje i procjenu podataka o ljudskom afektivnom i komunikativnom ponašanju.
• Pokažu sposobnost da računalnom analizom prepoznaju i procjene afektivno i socijalno ponašanje čovjeka.
• Demonstriraju kritičko mišljenje, analizu i sintezu tijekom donošenja odluke o tome kada i kako uključiti emocije i socijalne signale u određeni kontekst aplikacije.

Studenti uče jedni druge da razvijaju pristupe i koriste tehnologije koje pomažu ljudima da mjere i komuniciraju osjećaje, koje čitaju s poštovanjem i inteligentno reagiraju na emocije te imaju unutarnje mehanizme nadahnute korisnim ulogama koje imaju emocije.

Važno je da studenti pohađaju ovaj modul kako bi usvojili znanje i razumjeli afektivno računanje te bili u mogućnosti samostalno primjeniti metode analize, sinteze i prepoznavanja afektivnih stanja.Literatura:


1. Algebra University College (2020) Affective Computing Workbook, Zagreb: Algebra University College

1. Calvo, R.A., D'Mello, S. K., Gratch, J., Kappas, A. (2014) The Oxford Handbook of Affective Computing, Oxford: Oxford University Press
2. Scherer, K.R., Bänziger, T., Roesch, E.A. (2010) Blueprint for Affective Computing, Oxford: Oxford University Press
3. Davidson, R.J., Scherer, K.R., Goldsmith, H.H. (2009) Handbook of Affective Sciences, Oxford: Oxford University Press
4. Picard, R.W. (2000) Affective Computing. Cambridge: MIT Press