S početkom ljetnog semestra na Sveučilištu Algebra poželjeli smo dobrodošlicu novoj generaciji Erasmus+ studenata koji dolaze iz Francuske, Meksika, Južne Koreje, Njemačke, Portugala, Španjolske, Bugarske i Turske.

Tijekom Erasmus+ Welcome & Orientation Days događanja koje se odvija u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju novopridošli studenti dobili su informacije i smjernice bitne za početak studija na Sveučilištu Algebra te stekli osjećaj pripadnosti zajednici od samog početka.

Tijekom događanja studenti su imali priliku sudjelovati u nizu zanimljivih radionica osmišljenih s ciljem olakšavanja prijelaza u novo akademsko i kulturološko okruženje, a teme koje su bile pokrivene sežu od snalaženja u administrativnim procedurama i upoznavanja sa sadržajima kampusa do omiljene radionice o izazovima života u novoj kulturološkoj sredini pod nazivom Culture Shock.

Našim Erasmus+ studentima želimo uspješan početak semestra mobilnosti na Algebri!