Stručnjak/znanstvenik sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju tvrtkama i timovima (od poduzetničkih mikro timova do velikih korporacija) te snažnom orijentacijom na razvoj inovacija baziranih na primjeni digitalnih tehnologija. U brojnim projektima koje je vodio i u njima sudjelovao (150+), posebno je naglašene orijentacije na strategiju, planiranje i efikasno poslovno korištenje tehničkih/ICT kapaciteta, vrednovanje te kreiranje dodane poslovne vrijednosti koja proizlazi iz korištenja tehnologija u poslovanju.

Nositelj diplome iz područja osiguranja katedre za vanjsku trgovinu i magisterija znanosti iz područja poslovne ekonomije katedre za poslovnu informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te doktorata društvenih znanosti iz područja teorije grafova i primjene statističkih modela u poslovanju katedre za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nositelj naslovnog znanstveno nastavnog zvanja izvanredni profesor iz područja informacijskih znanosti (5.04/HR), izvanredni profesor iz područja informatike (5.13/SLO), docent iz područja računarstva (2.07/SLO) te nastavnog zvanja profesor stručnog studija u trajnom izboru iz područja ekonomije (5.01/HR). Stalni sudski vještak za područja financija, računovodstva, knjigovodstva i informatike (12 godina) sa velikim brojem (150+) uspješno obavljenih složenih postupaka vještačenja. IPMA A Certificirani Direktor Projekata sa 100+ uspješno odrađenih složenih projekata.

Prodekan je za znanost i istraživanje na Visokom učilištu Algebra, direktor Algebra LAB istraživačko-inovacijskog centra, voditelj centra za Digitalnu transformaciju na Javnom istraživačkom centru Rudolfovo (SLO), voditelj BDV i-Silver Podatkovnog centra Algebra LAB, mentor na više inkubatorskih programa (Algebra LAB, Uplift), te voditelj smjera Programsko inženjerstvo/podatkovna znanost na Visokom Učilištu Algebra u Zagrebu. Nositelj više kolegija na studijskim programima te e-Leadership Executive MBA programu, sa ukupno 4.500+ održanih ekvivalent radnih sati nastave. Suradnik je i mentor na Fakultetu za informacijske študije u Novom mestu, Fakulteta za uporabne družbene študije u Novoj Gorici te FAM Fakultetu za medije u Ljubljani, Javno istraživačkom centru Rudolfovo u Sloveniji te Policijskoj akademiji u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Konzultant na projektima u regiji vezanim uz osnaživanje kapaciteta obrazovanja (MRMS, CEP). Konzultant na projektima privlačenja subvencija/sredstava iz lokalnih (HZZ) i međunarodnih investicijskih programa (Kompetentnost i razvoj). Registrirani konzultant GOPA Consulting Group Njemačka za područja poslovno savjetovanje, primjena analitičkih/statističkih metoda, analiza tržišta rada te podrška kreiranju obrazovnih politika. Od 2022. pozvani službeni promatrač/stručnjak za analizu tržišta rada i obrazovanja u MSWG pri Europskoj komisiji u Briselu.

Član je Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj u okviru kojeg djeluje i kao Podpredsjednik za tehnološki razvoj.