Winton Afrić diplomirani je Akademski slikar i doktor znanosti iz područja Informacijskih I komunikacijskih znanosti-. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu studij slikarstva završio je2004. Sa Poslijediplomskog Magistarskog studij slikarstva u Klasi profesora Gnamuša u Ljubljani prelazi na Poslijediplomski Doktorski studij na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, gdje doktorira 2010. Umjetnički radom kontinuirano se bavi od 2004 godine, što pokazuje na izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Svoju umjetničku djelatnost usmjerio je ka multidisciplinarnom području izrade digitalnih skulptura prema 3D tisku gdje modelira Fantastična bića mašte iz mitologije, kolekcionarske skulpture, prototipove, modele i igračke. Izlagao je svoje slike i skulpture na 18 domaćih i 4 međunarodne izložbe. 2011. Dobitnik je nagrade za najbolju digitalnu izložbu na interdisciplinarnom međunarodnom skupu u Baden-Badenu u Njemačkoj, te 4 priznanja na domaćim izložbama. Voditelj je više Umjetničkih radionica. Objavio je dva Sveučilišna udžbenika i brojne znanstvene i stručne radove, koje je izlagao na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama.