Igor Margan diplomirao je na sveučilištu u Zadru povijest (na temu Društvene, etničke i građansko pravne promjene u rano rimskoj Liburniji) i sociologiju(na temu Virtualne zajednice na primjeru MMO igre Travian – istraživanje sa sudjelovanjem). Odlučuje se za game development i primjenu svog službenog obrazovanja u svrhe pisanja priča i dizajna. Svoj put započinje edukacijama u Machina Game Dev Academy gdje stječe dodatna specifična znanja potrebna za game development. Većinu radnog staža provodi kao freelancer, a zadnjih pet godine surađuje s Visokim učilištem Algebra na mjestu vanjskog suradnika i predavača na diplomskom studiju Razvoja računalnih igara na Algebri, prvom takvom diplomskom studiju u Hrvatskoj. Kolegiji na kojima predaje i kojima je sadržajni sukreator su Planiranje računalnih igara, Narativni dizajn i Kreiranje scenarija. Izvodi ih i na engleskom jeziku zbog velikog broja stranih studenata. U akademskoj godini 2022./2023. Igor je i mentor studentima na kolegiju „Inovativni projekt“ za 4 tima studenata. Uz to, zadnje dvije i pol godine vodi timove studenata u svojstvu mentora za dizajn, narativ i produkciju u proizvodnji igara tokom studija, od kojih je jedan 2019. osvojio treće mjesto na Game Jamu u Rijeci i 2021. Creative Cup Croatia, sa svojom igrom ReMind. Visoko učilište Algebra u akademskoj godini 2023./2024. prvo pokreće i novi stručni prijediplomski studij razvoja računalnih igara, a ulogu voditelja studija preuzima Igor Margan