Alan Divjak završio je preddiplomski stručni studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu gdje je stekao stručno zvanje prvostupnik inženjer tehničke informatike. Obrazovanje nastavlja na diplomskom studiju grafičke tehnologije na Grafičkom fakultetu Sveučilista u Zagrebu, gdje je stekao zvanje magistar inženjer grafičke tehnologije. 2021. završio je poslijediplomski studij na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time postao doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja grafička tehnologija i znanstvene grane procesa grafičke reprodukcije. Od 2022. godine zaposlen je kao nastavnik na Visokom učilištu Algebra na Katedri za digitalnu umjetnost, gdje je izabran u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.