Reakreditacija AZVO

Postupak reakreditacije provodi se sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti svakih pet godina kako bi se detaljnim uvidom u kvalitetu rada visokoškolske ustanove utvrdilo zadovoljava li ona uvjete za produljenje dopusnice za rad ili ne. Na ovaj način Agencija za znanost i visoko obrazovanje štiti javni interes te osigurava da akreditirano visokoškolsko obrazovanje provode samo ustanove koje zadovoljavaju propisane kriterije kvalitete.

Područja koja se ocjenjuju su se mijenjala, a danas su:

 1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete,
 2. Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja,
 3. Učenje i poučavanje usmjereno na studenta – nastavni proces i podrška,
 4. Nastavnički kapaciteti i infrastruktura visokog učilišta,
 5. Znanstvena/umjetnička i stručna djelatnost.

Moguće ocjene su danas u rasponu od četiri kategorije, Standard nije ispunjen (1) do Standard ispunjen u potpunosti (4). Ovisno o ostvarenom rezultatu moguća je uskrata dopusnice, izdavanje pisma očekivanja (sa ili bez zabrane upisa studenata) te Izdavanje potvrde o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti (produljenje dopusnice). U akreditacijskoj preporuci se navodi i period naknadnog praćenja unutar kojeg je Sveučilište dužno izvijestiti Akreditacijski savjet o provedenim mjerama poboljšanja kvalitete na temelju preporuka sadržanih u izvještaju povjerenstva.

Visoko učilište Algebra je u prvom ciklusu reakreditacije (2012.) po četiri kriterija dobilo najvišu ocjenu (potpuno provedeno – 5: Upravljanje, programi, studenti i resursi), a po tri kriterija ocjenu (uglavnom provedeno – 4: nastavnici, stručna djelatnost i mobilnost) čime je ostvarilo 32 od 35 mogućih bodova odnosno 91,4%. Visoko učilište Algebra u prvom je ciklusu reakreditacije bilo najbolje ocijenjen stručni studij u Republici Hrvatskoj. Detaljno reakreditacijsko izvješće možete preuzeti ovdje.

Visoko učilište Algebra je u drugom ciklusu reakreditacije (2020. i 2022.) po tri od pet standarda (Interno osiguravanje kvalitete, studijski programi i Nastavnici) dobilo najvišu ocjenu kvalitete 4 – Visoka razina kvalitete, po jednom standardu (Nastavni proces i podrška studentima ocjenu 3 – Zadovoljavajuća razina kvalitete) i po jednom kriteriju (stručna / znanstvena djelatnost) ocjenu – 2 minimalna razina kvalitete. Nakon dostavljene dodatne dokumentacije ocjena za zadnji kriterij je popravljena te je 2022. Visoko učilište Algebra uspješno završilo proces reakreditacije sa vrlo visokim ocjenama.

Sveučilište Algebra očekuje biti u reakreditaciji 2028. ili 2029. godine.

Vanjska neovisna prosudba unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete AZVO

Visoko učilište Algebra dva puta je dobrovoljno sudjelovalo u vanjskoj neovisnoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete koji je provela AZVO (2011. i 2018.) te je u oba navedena vrednovanja dobila najbolje ocjene (napredna faza) u svih pet kategorija vrednovanja te certifikat kvalitete koji je izdala AZVO. Time je visoko učilište Algebra postalo najbolje ocijenjena ustanova u domaćem visokom obrazovanju prema kriteriju kvalitete. Rezultati vrednovanja dostupni su ovdje.

Odobreno od FER-a

Visoko učilište Algebra jedina je stručna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja je od Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kroz proveden proces evaluacije nastavnog plana dobila status “Odobreno od FER-a” još u 2009. godini, da bi kroz ponovni postupak provjere kvalitete u 2011. i 2013. taj status potvrdila i zadržala.

Status je sva tri puta dobiven na temelju postupka evaluacije kompletne dokumentacije, nastavnog plana i programa te ostalih relevantnih sastavnica studija od strane najistaknutijih stručnjaka s područja računarstva u regiji. Postupkom je učilište FER-u moralo dokazati da je njezin nastavni plan i program osmišljen i da se provodi dovoljno kvalitetno ne samo da zadovolji potrebe poslodavaca nego i visoke zahtjeve ove vrhunske znanstveno-obrazovne ustanove. Ovaj dobar odnos i uvažavanje od strane FER-a pomogao je ustanovi da se akreditira kao Sveučilište u 2023. godini.

Zaključci analize kvalitete rada iz 2013. godine posebno naglašavaju niz segmenata u kojima je Visoko učilište Algebra dodatno unaprijedilo usluge koje osigurava svojim studenticama i studentima tijekom i nakon studija.

“Škola je od prethodne akreditacije vidno napredovala, prvenstveno kadrovski, ali i prostorno i organizacijski. Uključila se u IPA projekte i pokušaje dodatnog stjecanja prihoda kroz suradnju s gospodarstvom, utječe na nastavne programe na razini srednjih škola, potiče mobilnost, sudjeluje u organiziranju učeničkog natjecanja iz struke radi povećanja privlačnosti Škole kvalitetnim studentima i ostvaruje suradnju s gospodarstvom na organiziranju stručne prakse i kasnijeg zapošljavanja diplomiranih studenata. Uvela je i praktični dio završnog ispita što dobro odražava namjeru školovanja izravno za rad u praksi“, izjavio je prof. dr. sc. Damir Kalpić, voditelj povjerenstva FER-a za certifikaciju Sveučilišta Algebra.

“FER i Algebra komplementarne su ustanove. Dok FER većinu troškova obrazovanja pokriva proračunskim sredstvima, Sveučilište se isključivo financira sredstvima Sveučilišta Algebra koje joj je osnivač. Cilj Sveučilišta nije konkurirati FER-u nego prvenstveno školovati kadrove razine prvostupnika koji se trebaju što brže uklopiti u potrebe radnog mjesta. To uključuje i dodjeljivanje studentima industrijskih certifikata. Potrebe u gospodarstvu i društvu za kadrovima koje školuje Sveučilište velike su i ne mogu se, niti trebaju, popunjavati isključivo kadrovima s fakulteta poput FER-a“, zaključuje prof. dr. sc. Damir Kalpić.

Vrednovanje ustanove od strane NVAO

Visoko učilište Algebra zadovoljilo je visoke standarde sustava osiguravanja kvalitete koje provjerava jedna od pet vodećih europskih akreditacijskih agencija NVAO

Nizozemsko-flamanska akreditacijska agencija NVAO, jedan od europskih autoriteta u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, ocijenila je 2010. Visoko učilište Algebra visokim ocjenama u svim segmentima, posebno naglasivši kvalitetu njezinih stručnih kolegija i suradnju s gospodarskim subjektima.

Ovo je prvi puta da je nad pojedinim hrvatskim visokoškolskim ustanovama provedena vanjska analiza njihovog sustava osiguravanja kvalitete kroz međunarodnu suradnju ostvarenu s trima visokim učilištima u Hrvatskoj uz podršku Vijeća veleučilišta i visokih škola te Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Cijeli je postupak proveden u okviru nedavno završenog pilot projekta u skladu s pravilima akreditacijske agencije NVAO i europskim smjernicama o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju (ESG).

Ocjene i pohvale

U svim je segmentima nad kojima je obavljena analiza – vizija, politika, rezultati, organizacija i politika unaprjeđenja školovanja – Visoko učilište Algebra ocijenjeno je visokim ocjenama.

Panel međunarodnih stručnjaka kojega je formirao i predvodio NVAO, posebno je pohvalio Visoko učilište Algebra zbog:

 • kvalitete programa te internih procedura osiguravanja kvalitete obrazovanja koje će omogućiti buduću kvalitetnu implementaciju novih programa;
 • nastojanja da se, privlačenjem motiviranih studenata i najboljih predavača, stvori idealna situacija u predavaonici;
 • snažnog partnerstva sa zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva;
 • sinergije s grupacijom Algebre koja je osnivač Sveučilišta Algebra, a zbog čega škola raspolaže vrijednim iskustvom u profesionalnoj informatičkoj edukaciji;
 • razrađenog sustava školarina i stipendija koji stimulira one s najboljim potencijalom da se prijave za školovanje na Sveučilištu Algebra
 • odlične računalne infrastrukture, računalnih radionica i sustava e-učenja;
 • uprave škole koja je svjesna mogućih ekonomskih i financijskih poteškoća u ovom trenutku te je spremna brzo reagirati kako bi se njihov utjecaj smanjio.

Uz navedene pohvale, NVAO je dao i konstruktivne preporuke i smjernice za daljnji razvoj i unapređenje postojećih sustava koji će se mijenjati i razvijati u skladu s razvojem ustanove, povećanjem broja studenata i studijskih programa.

Evaluacijski izvještaj možete preuzeti ovdje.

Microsoft Learning Partner of the Year 2014.

U 2014. godini Algebra je postigla jedan od najvećih uspjeha u svojih 16 godina postojanja: proglašena je najboljim svjetskim obrazovnim partnerom po izboru Microsofta u konkurenciji 3.200 organizacija koje su za nagradu Partner of the Year Award nominirale svoje projekte i postignuća. Predsjedniku uprave Algebre, Tomislavu Dominkoviću, nagradu je uručio Phil Sorgen, potpredsjednik tvrtke Microsoft, i to na svjetskoj partnerskoj konferenciji Microsofta održanoj u Washingtonu, SAD. U svakoj od kategorija, uključujući i kategoriju obrazovanja, Microsoft dodjeljuje samo jednu ovakvu nagradu godišnje, a uspjeh je tim veći što je ovo bilo prvi puta da je nagrada u ovoj kategoriji otišla u jednu od najmanjih zemalja.

Algebra je bila pobjednik u kategoriji “Obrazovanje” u sklopu dodjele Microsoftovih godišnjih nagrada partnera – Partner of the Year Awards – za 2014. godinu. U velikoj konkurenciji inovativnih projekata koje su prijavili partneri iz cijeloga svijeta, najboljim projektom u segmentu edukacije proglašen je Algebrin inovativni projekt “Moj prvi Microsoft certifikat” koji je Algebra osmislila i provela za učenike srednjih škola i studenata, a uključivao je osmišljavanje nastavnog programa, informiranje i motiviranje učenika, provedbu nastave putem on-line priprema, kvalifikacije, probne testove i polaganje certifikacijskih ispita.

Ovo je prvi puta u povijesti dodjele nagrade Partner of the Year da je u segmentu edukacije nagrada otišla obrazovnom partneru iz jedne zaista male zemlje. Posebno valja napomenuti da među 46 kategorija ove partnerske nagrade postoji samo jedna vezana uz obrazovanje (ostale su vezane uz konkretne Microsoftove proizvode i druge kompetencije u partnerskom kanalu) te da u svakoj kategoriji postoji samo jedna glavna nagrada.

“Ova prestižna nagrada, kojom odajemo priznanje pobjednicima natjecanja, dokaz su vrijednosti profesionalaca u tehnološkom sektoru i vrijednosti koje može ponuditi naš ekosustav”, izjavio je Phil Sorgen, potpredsjednik tvrtke Microsoft. “Nagrade potvrđuju kompetencije i uspjehe naših najboljih partnera kojima se rješavaju složene poslovne zadaće i izazovi, na zadovoljstvo naših zajedničkih korisnika. Svakom od dobitnika nagrade čestitam na njihovom nevjerojatnom uspjehu”, rekao je Sorgen.

Predsjednik uprave Algebre, Tomislav Dominković, opisao je vrijednost nagrade riječima: “Nagrada za najboljeg svjetskog partnera u području edukacije potvrđuje da je ispravna orijentacija cijele Algebra grupe prema “stvaranju digitalne budućnost” i “budućnosti bez granica”, što su glavne misli vodilje kojima članice Algebra grupe žele potaknuti pojedince na stjecanje novih digitalnih vještina u profesionalnom IT-u i poslovanju, smatrajući ih važnima kako za osobni razvoj i napredak pojedinaca tako i za napredak gospodarstva kojemu je ICT sektor strateški posebno važan. Projekt kojega smo nominirali za ovu nagradu i koji se u konačnici pokazao najboljim na svijetu i dalje kontinuirano provodimo želeći mladima približiti perspektivu koju nude IT zanimanja i omogućiti im da čim prije steknu neke od ključnih vještina i certifikate kojima ih mogu dokazati budućim poslodavcima. Za nas, kao predstavnike menadžmenta, ovo je potvrda da je i iz Hrvatske moguće postići vrhunski rezultat na svjetskoj razini, samo treba imati znanja, hrabrosti i samopouzdanja. Ovom nagradom dokazali smo da je, uz dozu inovativnosti koje u Hrvatskoj još uvijek ima, moguće stati uz bok svjetskim predvodnicima te time ostvariti svoje vizije i snove”.

“Ovo je velik uspjeh i nevjerojatno važno priznanje za Algebru, ali mora se naglasiti da je ovo i priznanje hrvatskom ICT sektoru i hrvatskom tehnološkom obrazovanju”, nadovezao se Hrvoje Balen, član uprave Algebre i nacionalni koordinator ovogodišnje europske inicijative eSkills for Jobs koju je inicirala Europska komisija. “Sama činjenica da smo u svjetskoj konkurenciji zaslužili nagradu za najbolji projekt i da se nalazimo u prestižnom društvu najboljih svjetskih IT institucija, dodatno pozicionira Hrvatsku na globalnoj IT sceni, uzmemo li u obzir da je kvaliteta tehnološkog obrazovanja jedna od presudnih stavki prilikom odlučivanja o pokretanju IT operacija u nekoj zemlji“.

Pobjednički projekt dio je i paneuropske inicijative „eSkills for Jobs 2014.“, čiji je cilj ukazati na važnost ICT zanimanja i digitalnih vještina kroz cjelogodišnje aktivnosti. S obzirom da se ovaj projekt provodi pod posebnom pažnjom Europske komisije, potpredsjednice Neelie Kroes te 30 nacionalnih organizacija i više od 1.500 partnera, ovo priznanje snažno je odjeknulo i u EU krugovima. Algebra je u finalu, kao jedini predstavnik Europske unije, pobijedila vodeće tehnološke obrazovne institucije iz SAD-a, Indije i Australije.

Globalna lista svih nagrađenih tvrtki u sklopu nagrade Partner of the Year 2014. može se pronaći u Microsoftovom priopćenju za medije: http://news.microsoft.com/2014/05/27/microsoft-announces-2014-partner-of-the-year-winners-and-finalists/

Microsoft Learning Partner of the Year 2014

U 2014. godini Algebra je postigla jedan od najvećih uspjeha u svojih 16 godina postojanja.

NVAO osiguranje kvalitete

Sveučilište Algebra zadovoljilo je visoke standarde sustava osiguravanja kvalitete koje provjerava jedna od pet vodećih europskih akreditacijskih agencija NVAO.

Ocjene Agencije za znanost i visoko obrazovanje

Sveučilište Algebra dobilo je najvišu ocjenu po četiri kriterija Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ocjene i pohvale

Sveučilište Algebra ocijenjeno je visokim ocjenama u segmentima vizije, politike, rezultata, organizacije i politike unaprjeđenja školovanja.

Odobreno od FER-a

Sveučilište Algebra jedina je stručna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja je dobila status “Odobreno od FER-a” još u 2009. godini.