Gospodarski savjet se redovito sastaje kako bi raspravljao o ključnim trendovima i praksama u gospodarstvu i društvu s ciljem unaprjeđenja transfera znanja i inovacija. Također, Savjet doprinosi utvrđivanju strateških smjernica Sveučilišta. Prije postanka Sveučilišta, Algebra je imala slično tijelo, Gospodarsko vijeće, fokusirano na studijske programe, prakse i tehnologije u nastavi.

Kroz petnaest godina, Gospodarsko vijeće je značajno doprinijelo razvoju institucije, osiguravajući relevantnost u industriji i društvu te osiguravajući potrebna znanja i vještine za tržište rada. Također, omogućilo je povezivanje s vodećim stručnjacima iz industrije, što će se nastaviti i proširiti kroz rad Gospodarskog savjeta. To tijelo će i dalje služiti kao most između gospodarstva, istraživanja i obrazovanja, dok se Sveučilište Algebra posvećuje suradnji s partnerima kako bi zajedno izgradili konkurentnije gospodarstvo i društvo.

Funkcija

Novi Gospodarski savjet Sveučilišta Algebra oformljen je za poticanje kvalitetne suradnje s gospodarstvom i prilagodbe obrazovnih programa potrebama tržišta rada.

Članovi

Članovi Gospodarskog savjeta Sveučilišta Algebra predstavljaju eminentne tvrtke i osobe iz reprezentativnog presjeka gospodarskog portfelja Hrvatske.

Sjednice

Pratite aktualne vijesti, sažete informacije i važne odluke donesene na sjednicama privatnog Sveučilišta Algebra.