Naša misija

Naša je misija razvijati dinamično i inovativno okruženje koje osnažuje naše studente, polaznike i istraživače da postanu lideri u razvoju i primjeni digitalnih tehnologija u različitim područjima. Spajamo visoko kvalitetne studijske i obrazovne programe s neposrednim praktičnim iskustvom kroz stručnu praksu, sudjelovanje u inovativnim projektima, primijenjenim istraživanjima i suradnji s gospodarstvom te se obvezujemo razvijati stručnjake spremne za rješavanje globalnih izazova i stvarati nova znanja u suvremenom društvu. Promoviramo i potičemo cjeloživotno učenje na svim razinama obrazovanja čime doprinosimo razvoju lokalne zajednice, gospodarstva i društva. Naše Sveučilište oblikujemo kao raznoliku, inkluzivnu zajednicu, čiji su imperativi suradnja i kreativnost i gdje su etički i održivi pristupi razvoju tehnologije od najveće važnosti.

Naša vizija

Sveučilište Algebra teži biti centar izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju u području digitalnih tehnologija. Naša je vizija postati ustanova priznata po svojim doprinosima naprednim digitalnim tehnologijama, mjesto na kojem se razvijaju ne samo vrhunski stručnjaci u svojim specijalizacijama, već i etički inovatori te pokretači promjena. Naš je cilj izgraditi snažna partnerstva s industrijom i akademskim krugovima diljem svijeta stvarajući vibrantni ekosustav u kojemu se spajaju istraživanje, poduzetništvo i društveni utjecaj. Težimo biti čimbenik u stvaranju tehnološkog napretka, djelovati u skladu s ciljevima održivog razvoja i služiti svojoj lokalnoj zajednici i šire.