Algebra sudjeluje u najpoznatijim akademskim IT inicijativama, time pružajući dodatnu vrijednost svojim studentima i osiguravajući kvalitetu rada i predanost izvrsnosti.

Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)

Kako bismo studentima omogućili što jednostavnije i kvalitetnije studiranje uključili smo se u MSDN akademski program koji kroz DreamSpark donosi brojne prednosti, kao što su besplatni službeni materijali i najnovija softverska rješenja.

Microsoft Imagine Academy

Microsoft Imagine Academy je globalni informatičko obrazovni program osmišljen kako bi pomogao školama u osiguranju uspješnosti studenata i nastavnika. Pristup najnovijim resursima u edukaciji baziranim na Microsoft tehnologijama nastavnicima olakšava pripremu studenata za tržište rada u kojem je potražnja za Microsoft tehnologijom sve veća.

CISCO Networking Academy

Cisco akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je inovativna globalna edukacijska inicijativa koja polaznicima daje znanja i vještine u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, a pokrenula ju je kompanija Cisco Systems.

Tableau Academic Program

Naši studenti programskog inženjerstva, podatkovne znanosti, digitalnog marketinga te MBA eLeadership programa, kao i naši predavači imaju priliku besplatno koristiti Tableau softverska rješenja i cloud bazirane servise za učenje i rad na vizualizacijama te modernu timsku kolaboraciju

Oracle Academic Initiative

Priključili smo se programu u njegovoj naprednoj verziji „Advanced Computer Science” kako bismo svojim studentima omogućili pristup i rad s najmodernijim Oracle softverom, ali i provođenje dijela nastave korištenjem službenih Oracle nastavnih materijala, posebno razvijenih za akademsku nastavu.

Red Hat Academy

Red Hat® Academy akademske institucije pretvara u centre u kojima talentirani pojedinci stječu sva potrebna znanja za početak poslovne karijere putem Red Hat obuke. Ona se sastoji od praktičnih vježbi, nastave, rada u informatičkom laboratoriju, provjere vještina i potpore instruktora.

IBM Academic Initiative

U okviru ovog programa naši studenti i zaposlenici ostvaruju pristup naprednom softveru i razvojnim platformama IBM-a, kao i svim edukacijskim materijalima koje nudi IBM.programa.

SAP University Alliances

Sudjelovanje u SAP programu omogućuje našim studentima rad s najnovijom SAP tehnologijom, kao što su SAP CRM i SAP Hybrids eCommerce.

Computing Technology Industry Association)

CompTIA (Computing Technology Industry Association) je neprofitna organizacija koja je poznata po razvoju i promoviranju certifikata u području informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) neutralnih prema dobavljačima. CompTIA certifikati široko su priznati u IT industriji i vrijedni su za IT profesionalce u različitim fazama njihove karijere, od početnika do iskusnih stručnjaka. Mnogi poslodavci i organizacije traže CompTIA certifikate kada zapošljavaju IT stručnjake jer oni pokazuju čvrste temelje IT stručnosti.

VMware IT Academy

VMware IT Academy omogućuje instruktorima na akademskim institucijama održavanje ovlaštenih VMware edukacija. Program omogućava pristup softver za osobnu upotrebu, bilo kao dio STEAM nastave, u istraživačkim projektima ili za stjecanje praktičnog iskustva s VMware proizvodima. Ovakav pristup omogućava pristup najnovijim tehnologijama i stjecanje kompetencija u radu s tehnologijama za virtualizaciju infrastructure koju nudi tvrtka VMware.

Fortinet Network Security Academy (FNSA)

Fortinetova akademija nastala je kao odgovor na nedovoljan broj stručnjaka za računalnu sigurnost na globalnoj razini i s ciljem osposobljavanja radne snage koja je visokostručna u svim aspektima računalne sigurnosti i prepoznata u industriji kao elitna grupa eksperata za sigurnost. Koristeći Fortinetovu tehnologiju, ovim programom pružamo potporu našim studentima sistemskog inženjerstva i drugih obrazovnih programa.

HubSpot Academy

Sveučilište Algebra je stalni obrazovni partner HubSpot Akademije. Naši studenti koriste HubSpot metodologiju i alate na nekoliko kolegija. Uz to, imaju pristup velikoj bazi edukativnog sadržaja, kao i certifikacijskom programu HubSpot.

PMI

Suradnja s vrhunskim institucijama koje se bave razvojem područja projekt managementa omogućavaju našim studentima upoznavanje s projektnim praksama već tijekom studija a što predstavlja vrijedno ulaganje u njihove buduće karijere, nevezano uz industriju njihovog interesa.

Palo Alto Authorized Academy Centers

Palo Alto Networks Academy je program suradnje Palo Alto Networks s akademskim partnerima koji u svoje kolegije i studije ugrađuju tehnologiju nove generacije koja time postaje dostupna njihovim studentima. Kroz program Palo Alto AAC studenti i nastavnici dobivaju pristup Palo Alto tehnologijama, te time partnerske akademske ustanove pripremaju studente za uzbudljive karijere u području brzo rastućih tehnologija poput računarstva u oblaku, mrežne i ukupne sigurnosti računalne infrastrukture.

EMC2 Academic Alliance

Kroz ovo partnerstvo studenti imaju priliku upoznati nove trendove u području razvoja informacijske infrastrukture, posebno u područjima kao što su Big Data, Cloud Computing, Information and Storage Management i virtualizacija, koristeći nastavne materijale razvijene od strane EMC-ovog tima stručnjaka.

AWS Academy

AWS Academy je program koji tvrtka Amazon Web Services (AWS) nudi obrazovnim institucijama i organizacijama za obuku kako bi im pomogla u pružanju obrazovanja i obuke o tehnologijama okruženja računarstva u oblaku (eng. Cloud) za studente. Osmišljen je kako bi pomogao edukatorima u poučavanju studenata o AWS tehnologijama u oblaku, najboljim praksama i vještinama povezanim s oblakom. AWS akademiju obično koriste obrazovne institucije, kao što su sveučilišta, visoka učilišta i tehničke škole, kako bi integrirale tehnologije računarstva u oblaku u svoje nastavne programe. To je način da se studenti pripreme za karijeru i da se odgovori na rastuću potražnju za kompetencijama povezanim s tehnologijama računarstva u oblaku.

EC-COUNCIL

EC-COUNCIL je globalna organizacija koja pruža edukacije i certificiranje u području informacijske sigurnosti i kibernetičke sigurnosti. Poznat je po raznim certifikatima, uključujući Certified Ethical Hacker (CEH) i Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Certificirani etički haker (CEH) jedan od najpoznatijih certifikata EC-Council-a. Namijenjen je profesionalcima koji žele steći znanja i vještine u etičkom hakiranju, testiranju prodora (eng. Penetration testing) i razumijevanju sigurnosnih propusta. Profesionalci s CEH certifikatom su u sve većoj potražnji na tržištu rada.

Quantum Computing

Suradnja s javnim istraživačkim institutima omogućava našim studentima uvide u transfer tehnologija, istraživačke projekte, informiranje o mogućnostima razvoja akademskih karijera te povezivanje na aktualnim temama u regiji i EU.

Sveučilište Algebra surađuje s istaknutim visokoškolskim ustanovama

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Cilj partnerstva jest poboljšati studentski standard te promicati inicijative u području obrazovanja inženjera računarstva koje su od interesa za obje institucije. Budući da Fakultet elektrotehnike i računarstva s jedne, te Sveučilište Algebra s druge strane provode i istraživačku odnosno nastavnu djelatnost u polju računarstva, predstavnici ovih ustanova prepoznali su pojedina kompatibilna područja na kojima je moguće uspostaviti i proširiti suradnju, na dobrobit nastavnog osoblja i studenata. Kroz partnerstvo je do sada razvijen obrazovni program “Tehničar za računalstvo” za srednje strukovne škole u RH (financiran iz IPA programa), te su studenti, nastavnici i ostali djelatnici dobili mogućnost korištenja svih resursa centralne knjižnice FER-a.

Međimursko veleučilište, Čakovec

Cilj partnerstva jest promicati razvoj računarstva te surađivati na projektima od zajedničkog interesa. U tom smislu Sveučilište Algebra potpomaže urednički izdavanje stručnog zbornika radova MEV-a (http://hrcak.srce.hr/zbornikmev) te je omogućila korištenje dijela svoje literature u cilju doprinosa kvaliteti nastave na MEV-u.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Cilj partnerstva jest promicati razvoj obiju ustanova s posebnim naglaskom na mobilnost studenta i nastavnika, izgradnju studijskih programa u području djelovanja obiju ustanova te pokretanje zajedničkih aktivnosti u smislu pune afirmacije znanstveno istraživačke djelatnosti. Dodatno, kroz postignuto partnerstvo ustanove surađuju na zajedničkoj organizaciji stručnih skupova i izdavaštvu te provedbi projekata cjeloživotnog učenja. I prije potpisa formalnog ugovora, ugovorne strane su već surađivale na provedbi projekata cjeloživotnog učenja, te kroz zajedničke projekte unutar ESF programa planiraju razvijati područje informacijskih tehnologija i računarstva.

Hrvatsko Katoličko Sveučilište

Sveučilište Algebra sklopili su ugovor radi uzajamne suradnje u organizaciji i provedbi nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada, radi poboljšanja studentskog standarda obiju institucija te zbog promicanja inicijativa od obostranog interesa. Suradnja koja je predmet postignutog sporazuma odnosi se na:

  • Razmjenu iskustava u organizaciji i provedbi nastavnih aktivnosti,
  • Razmjenu iskustava u smislu uspostave sustava upravljanja kvalitetom,
  • Korištenje zajedničkih resursa dostupnih unutar kompleksa Sveučilišta za studente obiju ustanova.
  • Zajednički nastup na EU projektima u cilju izgradnje dodatne infrastrukture i poboljšanja općih uvjeta studiranja i rada unutar kompleksa Sveučilišta,
  • Ostale aktivnosti od obostranog interesa.

Sveučilište Algebra je član značajnih međunarodnih i domaćih udruženja

Hrvatski informatički zbor

Sveučilište Algebra član je Hrvatskog informatičkog zbora krovne neovisna strukovna asocijacija institucija i pojedinaca zainteresiranih za razvitak, promidžbu i unapređenje primjene informacijskih i srodnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Članica je CEPIS-a, IFIP-a, IT-Stara i ECDL Fondacije. Suradnja s HIZ-om započela je još davne 2006 godine kada je Algebra grupa preuzela provedbu EUCIP međunarodnog obrazovnog programa te je razvila sustav certifikacije, u skladu s međunarodnom CEPIS-ovom metodologijom. Iskustva uvođenja CEPIS programa poslužila su osnivaču za uspostavu Visoke škole, a smjernice nastavnog plana postavljene unutar EUCIP metodologije su čvrsto ugrađene u temelje studija. Sveučilište Algebra iz suradnje s CEPIS-om, kroz članstvo u HIZ-u ima mogućnost trajno pratiti razvoj ICT struke kao i preporučenih okvira kompetencija za ICT zanimanja (Competences Frameworks).

Američka gospodarska komora

Članovi AmCham-a imaju priliku proširiti svoje poslovne kontakte i kontakte s vladom, razmijeniti korisne informacije, zalagati se za rješavanje prepreka u poslovanju, organizirati i prisustvovati nizu događanja na kojima su govornici vodeći poslovni ljudi i dužnosnici, biti dio časopisa ‘News & Views’ koji sadrži široki raspon relevantnih informacija za poslovnu zajednicu i izvješća o AmCham događanjima, promicati dobrotvorne projekte koji koriste široj zajednici…

Članovi AmCham-a dolaze iz brojnih segmenata poslovne zajednice: američke tvrtke, hrvatske tvrtke, američki građani, hrvatski građani, kompanije/građani iz drugih zemalja te neprofitne organizacije.

Hrvatska udruga poslodavaca – HUP – UPO i HUP – ICT

Sveučilište Algebra član je Hrvatske udruge poslodavaca, pri čemu Dekan Sveučilišta obnaša trenutno funkciju predsjednika granske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP UPO), a predsjednik Upravnog vijeća funkciju potpredsjednika ganske udruge ICT industrije (HUP ICT). HUP – UPO formalizira i horizontalno povezivanje osobe i aktivnosti u području obrazovanja, a HUP kroz svoje vijeće članova uključuje predstavnike svih granskih udruga, pa je to mjesto za raspravu i o širim strateškim pitanjima u području razvoja obrazovnih politika. Kroz Vijeće članova i HUP – UPO, na razini svih gospodarskih grana i svih obrazovnih razina, udruga poslodavca kao socijalni partner razmatra pitanja razvoja obrazovnog sustava i objedinjuje postojeće i buduće aktivnosti poslodavaca u razvoju kvalifikacijskog okvira, predlaganju upisnih kvota, pripremama podloga za financiranje iz EU strukturnih fondova, izradi nacionalnih obrazovnih strategija te izgradnji novih kurikuluma itd. HUP je uključen u krovnu europsku udrugu poslodavaca (Business Europe) – http://www.businesseurope.eu/ pa na taj način i HUP te njegovi članovi imaju direktni kontakt sa Europskim poslodavcima. Upravo kroz tu inicijativu je i Dekan Sveučilišta bio uključen u rad Advisory Committe for Vocational Education and Training pri DG Education and Culture pri European Comission a danas aktivno sudjeluje u radu drugih tijela koja se bave strategijom razvoja sustava obrazovanja u Hrvatskoj.

Udruga za softversku ekonomiju, inovacije i poduzetništvo IISEIE ogranak Hrvatska

IISEIE i Algebra zaključili su sporazum radi suradnje u organizaciji i provedbi nastavnog i stručnog rada u području računarstva, te zbog promicanja inicijativa od obostranog interesa. Suradnja koja je predmet postignutog sporazuma ostvaruje se prije svega radi promicanja kvalitete visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih u području tehničkih znanosti, a posebice u polju računarstva. IISEIE je udruga koja se bavi promicanjem, poticanjem, razvojem i unapređenjem lokalnog gospodarstva temeljenog na softveru, softverskih inovacija i softverskog poduzetništva, putem prijenosa znanja, promocije i provođenja istraživanja, održavanjem popratnih edukacijskih sadržaja i promocije etičkih praksi u disciplinama softverskog poduzetništva.

IISEIE je međunarodna organizacija (http://www.iiseie.org/) koja djeluje kroz 7 regionalnih centra izvrsnosti i pokriva regije: Asia Pacific, Central and East Europe, Africa, Middle East, Latin America, West Europe i North America. Kroz svoje djelovanje i brojne aktivnosti organizacija doprinosi razvoju softverskog poduzetništva i informatike u širem smislu. Kroz sporazum IISEIE ogranak Hrvatska, Sveučilište Algebra uključeno je u globalnu mrežu institucija koje djeluju u promicanju ICT-a.

Hrvatska udruga za upravljanje projektima

Postignuti sporazum o razvoju i promicanju profesionalizacije projektnog menadžmenta u Republici Hrvatskoj, te osposobljavanju novih stručnih kadrova procesom certifikacije za projektne menadžere, sukladno pravilima International Project Management Association (IPMA), omogućuje studentima Sveučilišta Algebra pristup polaganju međunarodnih certifikacijskih ispita prema IPMA standardu. Kroz suradnju sa HUUP, Sveučilište Algebra ostvaruje direktan kontakt sa međunarodnom IPMA organizacijom, što doprinosi razvoju nastavnih materijala i sadržaja unutar tri kolegija u ovom području koje Sveučilište provodi. Organizacija IPMA (International Project Management Association) – je najveća svjetska neprofitna organizacija za upravljanje projektima koju sačinjavaju nacionalne organizacije kakav je i HUUP.

Suradnici u učenju

Kroz suradnju s udrugom suradnici u učenju (http://ucitelji.hr/), Algebra obrazovna grupa kontinuirano radi na obrazovanju nastavnika informatike i računarstva u osnovnim i srednjim školama, u cilju podizanja kvalitete formalnog obrazovnog sustava te promociju digitalne pismenosti kao jedne od temeljnih kompetencija. Ova nastojanja usklađena su sa aktivnostima zajednice “Suradnici u učenju” koje promiču primjereno i svrhovito korištenje obrazovnih tehnologija u svi područjima obrazovanja te cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika.

Temeljne aktivnosti zajednice, u koje je uključeno i Sveučilište Algebra, imaju za cilj:

  • informirati sve zainteresirane o mogućnostima cjeloživotnog učenja u području obrazovnih tehnologija
  • promicati učenje u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i u primjerenom okruženju
  • obrazovnim stručnjacima pružiti uvod u nove tehnologije i olakšati njihovo korištenje na primjerima dobre prakse
  • učiteljima i nastavnicima pružiti priliku da pokažu suvremene načine učenja i poučavanja koje k koriste u svakodnevnom radu