Više od polovice predmetnih projekata predložili smo u konzorciju i suradnji s međunarodnim partnerima. Neki se upravo izvode a nekoliko ih je završeno.

Projekti u provedbi

Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education

Erasmus +

KA220-VET-A2B4EB81 / 2022. – 2025.

Glavni cilj ovog projekta je povećati zapošljivost učenika i studenata u strukovnom obrazovanju kroz dodatnu edukaciju o računalnim tehnologijama u oblaku. Platforme, infrastruktura i usluge u oblaku predstavljaju revolucionarnu transformaciju u načinu kako koristimo IT tehnologije danas i u vrlo bliskoj budućnosti. Kroz razvoj modula za trening i sub-platformi na temu razvoja računalstva u oblaku, ovaj će projekt značajno pomoći unaprjeđenju digitalnih kompentencija svojih korisnika.

AI4PPP – Artificial Intelligence for People, Planet, Profit

Erasmus+

KA220-HED-000029742 / 2022. – 2025.

Umjetna inteligencija (UI) jedan je od ključnih izazova našeg doba. Razumijevanje potencijala tehnologije koja se zasniva na sigurnoj i održivoj umjetnoj inteligenciji je preduvjet za njezino šire i kvalitetnije korištenje. Svrha je ovog projekta u tri zemlje-partnera (Hrvatska, Slovenija, Španjolska) istražiti stupanj adopcije rješenja baziranih na UI, ustanoviti prepreke u visoko-obrazovnom sustavu za širu popularizaciju UI, te napraviti kurilulume i obrazovne module koji će doprinijeti uklanjanju istog. Poseban fokus bit će stavljen na MBA studije, za čije će potrebe biti izrađeni sadržaji koji pomažu u razumijevaju društvenih i tehničkih aspekata implementacije UI rješenja.

DigiTransformEdu – Digital Transformation of Higher Education and Training

Erasmus+

2021-1-BG01-KA220-HED-000031185 / 2021. – 2024.

STEM Akademija

Europski socijalni fond (ESF)

UP.04.2.1.10.0089 / 2020. – 2022.

S Tehnologijom i Edukacijom Možemo sve

Europski socijalni fond (ESF)

UP.04.2.1.10.0102 / 2020. – 2022.

Digitalna.hr

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.3.1.04.0006 / 2019. – 2022.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – Tehnička škola Čakovec

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.3.1.04.0006 / 2020. – 2024.

Tehnička škola Čakovec će, zajedno s partnerima, provedbom projekta nastojati riješiti nedostatak kvalificiranje radne snage u području strojarstva te pridonijeti rješavanju problema neusklađenosti znanja koje učenici imaju nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada. Projekt doprinosi rješavanju problema kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu čiji primarni cilj će biti uska sprega s gospodarskim sektorom s regionalnog područja na kojem je RCK uspostavljen.

Regionalni centar kompetentnosti Faust – strojarstvo

Europski socijalni fond (ESF)

2020. – 2023.

RCK Ruđera Boškovića

Europski socijalni fond (ESF)

2020. – 2023.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.3.1.04.0011 / 2020. – 2024.

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar će donijeti temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga. Nositelj projekta je Medicinska škola Bjelovar, a provodi se u konzorciju sa još 13 partnera, uključujući i POU Algebra.

InnORBIT: Empowering innovation intermediaries to generate sustainable initiatives to incentivise and accelerate the commercialisation of space innovation

Horizon 2020

DT-SPACE-26-BIZ-2020 / 2021. – 2023.

Cilj projekta je osnažiti inovacijske posrednike kroz niz praktičnih i lako ponovljivih alata, kako bi mogli postaviti i organizirati održive lokalne inicijative vezane uz komercijalizaciju svemirskih istraživanja i inovacija. Njihova je svrha ubrzati razvoj poduzetnika, startup-ova i scale-upova, te razvoj i plasiranje rješenja baziranih na svemirskim inovacijama, bez obzira na sektorsko područje implementacije.

EU DigiTour

COSME

COS-TOURINN-2020-3-04 / 2021. – 2023.

Projekt je to usmjeren ka inovacijama u turizmu, a odvija se pod vodstvom multidisciplinarnog, kreativnog laboratorija X23 iz Italije. Cilj projekta je prvenstveno potpora malim i srednjim turističkim poduzeća u području digitalne transformacije. Korištenje osnovnih digitalnih tehnologija kao što su AR/VR, IA, IoT i Big Data ključ su za uvođenje inovacija ove vrste.

Ovaj projekt ponudit će digitalna i tehnološka rješenja malim i srednjim poduzećima tradicionalnog turizma, nerijetko skeptičnima prema tehnologiji. Također, pomoći će im pri stjecanju vještina potrebnih za implementaciju digitalne transformacije.

Digital Empowering Trough HPC Education – HiPowerEd

Erasmus+

KA226-HE-094780 / 2021. – 2023.

HPC (high-performance computing) je izuzetno važan tehnički resurs (i kao takav preduvjet) za niz vrhunskih istraživanja, koja zahtijevaju obradu velikih setova podataka, u svim područjima znanosti. Štoviše HPC se smatra apsolutno nezaobilaznim u čitavom nizu znanstvenih polja zbog visokih računalnih zahtjeva koji nastaju kad adresiramo kompleksne znanstvene probleme. Za razliku od tipične IT arhitekture, HPC sustavi osiguravaju skalabilno visoko učinkovito računalno okruženje, koje nadilazi bilo koju konfiguraciju stolnih računala ili radnih stanica. Međutim, bez obzira na čitav niz pozitivnih obilježja, HPC još nije u širokoj upotrebi, čak niti u znanstvenoj zajednici. Ovaj projekt adresira taj izazov. Svrha projekta je upoznati i izložiti mlade znanstvenike i njihove učitelje mogućnostima koje otvara HPC infrastruktura, kao i uspostaviti programe za cjeloživotno učenje u području HPC-a za mlade profesionalce.

Zelena zanimanja i komunikacija za posao – garancija budućnosti u Slavoniji

Europski socijalni fond (ESF)

2020. – 2022.

Projekt je usmjeren osnaženju zapošljivosti marginaliziranih skupina, primarno dugotrajno nezaposlenih te podizanju njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz provedbu verificiranog programa osposobljavanja za Python developera te provedbu treninga za jačanje komunikacijskih vještina. Korisnik bespovratnih sredstava je Udruga EU Centar koja provodi projekt u partnerstvu sa Gradom Osijekom i POU Algebra. Ukupna vrijednost projekta je 1.112.365,01 kuna.

EqUal iNclusIon of LGBTIQ stUdents in VET : “UNIQUE”

Erasmus+

621478-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN / 2020. – 2022.

UNIQUE ima za cilj promijeniti percepciju i stavove prema LGBTIQ+ polaznicima u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Klasični obrazovni materijali nastoje replicirati tradicionalne rodne norme, pridonoseći tako održavanju diskriminacije i stereotipa, čak i nenamjerno ili nesvjesno. Istodobno, učitelji u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju često nisu osposobljeni ili pripremljeni za otvorenu raspravu u učionici o pitanjima koja se smatraju “osjetljivima” ili i sami mogu biti pristrani. U tom kontekstu, projekt UNIQUE pokušat će promijeniti sadašnji status modernizacijom obrazovnih shema koje se trenutno koriste i uvođenjem suvremenih, inkluzivnih i inovativnih tehnika obuke učiteljima strukovnog obrazovanja, koji će kasnije moći prenijeti svoje znanje i pokrenuti promjenu načina razmišljanja

MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

InterRegDanube

DTP3-657-4.1 / 2020. – 2022.

Glavna svrha projketa je unaprjeđenje demokratskog transnacionalnog upravljanja kroz razvoj transnacionalne platforme za medijsku pismenost. U mnogim zemljama dunavske regije medijska pismenost i aktivno građanstvo su nedovoljno razvijeni i zaostaju za ostatkom Europe. Stoga je svrha ovog projekta stvoriti platfomu koja će kroz niz sadržaja i alata pomoći u povećanju medijske pismenosti i doprinijeti jačanju građanskih kompetencija, doprinoseći u konačnici razvoju održive demokracije. Ciljane skupine su mladi i ljudi koji rade s mladima.

Projekt će uspostaviti platformu s alatima za proučavanje medijskog sadržaja, alate za edukaciju i preporuke za njihovu implementaciju u svrhu povećanja medijske pismenosti kao jedne od ključnih građanskih vještina.

Automatski sinkronizirani sustav za upravljanje naprednom distribucijskom mrežom s ciljem očuvanja pouzdanosti i robusnosti u stvarnom vremenu

IRI2

KK.01.2.1.02 / 2020. – 2022.

Glavni rezultati projekta je sustav koji se sastoji od sklopovskog i programskog dijela namijenjen osiguranju pouzdanosti i robusnosti naprednog distribucijskog sustava, te održavanje nazivnih parametara isporučene električne energije krajnjem potrošaču. Sustav mora pouzdano djelovati u odnosu na novonastale prilike u naprednoj distribucijskoj mreži s visokom penetracijom distribuiranih izvora, odnosno dvosmjernom toku energije kroz distribucijsku mrežu uz nepromijenjenu infrastrukturu koja je prilagođena jednosmjernom toku energije. Sustav će koristiti dostupne matematičke podloge vezane uz analizu pogona distribucijskog sustava, metode za analizu podataka (engl. Big data analysis), te djelomično umjetnu inteligenciju (engl. Machine learning) za prepoznavanje pogona distribucijskog sustava koja se ne mogu opisati egzaktnim matematičkim izrazima. Ključno je da sustav koristi postojeće elemente (ili alate) za regulaciju u distribucijskom sustavu u kombinaciji s novim subjektima – DIE, skladištima energije i elektomobilnosti, čime se nastoji minimizirati ulaganja u infrastrukturu distribucijske mreže.

DIHUB – Digital Innovation Hub for cloud based services

Erasmus+

612656-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-SSA-P / 2019. – 2022.

Cilj ovog projekta je razvoj europske, transnacionalne, međusobno povezane platforme nacionalnih inovacijskih hub-ova, koji potiču razvoj usluga temeljenih na oblaku i mobilnim tehnologijama (4G/5G). Finska, Estonija, Bugarska, Portugal i Hrvatska, predstavljaju pet digitalnih inovacijskih čvorišta za obrazovanje i razvoj usluga temeljenih na oblaku za različite lokacije unutar Europske Unije. Razvijena platforma služit će za povezivanje visokog i strukovnog obrazovanja s dionicima u gospodarstvu, prije svega malim i srednjim poduzećima i startupima, kako bi im se omogućilo obnavljanje i unaprjeđenje znanja i vještina u području kreiranja novih digitalnih usluga na europskom i globalnom tržištu.

Akademija u hodu

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.1.1.03.0033 / 2019. – 2022.

Svrha ovog projekta, na kojemu je Sveučilište Algebra partner, je unaprijediti kvalitetu i relevantnost stečenih kvalifikacija studenata koji pohađaju sveučilišne prijediplomske i diplomske studijske programe slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU) i Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS). U skladu s ciljevima strategije Europa 2020, ovaj projekt vodi do dva definirana specifična cilja: 1) Unaprijediti postojeći sveučilišni prijediplomski i diplomski studijski program slikarstva u skladu s načelima HKO-a te obrazovne programe cjeloživotnog učenja Poduzetnišvo u kreativnim industrijama i Zaštita intelektualnog vlasništva. Uloga Sveučilišta Algebra je ključno za tehnički dio realizacije digitalnog arhiva.

ADSEE – Applied Data Science Educational Ecosystem

Erasmus+

KA203-5792CEF1 / 2019. – 2022.

Cilj projekta je izrada edukativnog sadržaja iz područja podatkovne znanosti, prilagođenog za primjenu u obrazovnom procesu u ne-tehničkim područjima. Projektni partneri su proveli istraživanje potreba, te su u područjima kulture i zaštite kulturne baštine, analize tržišta rada, maloprodaje i privatnosti napravili interaktivne obrazovne sadržaje. Njihova primjena ima za cilj demonstrirati studentima ne-tehničkih znanosti visoku korist tzv. data-driven pristupa u donošenju odluka.

Provedba HKO u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.1.1.03.0031 / 2019. – 2022.

Sveučilište Algebra sudjeluje kao partner u projektu „Provedba HKO-a u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije“, čiji nositelj je Grafički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Putem ovog projekta teži se ostvarenju ciljeva kvalitetnog obrazovanja relevantnog u odnosu na tržište rada, pojedinca i društva u cjelini. Projektom će se izraditi 4 nova sveučilišna studijska programa (2 diplomska i 2 preddiplomska) u području grafičke tehnologije, multimedije i vizualne komunikacije u skladu sa standardima kvalifikacija (4 nova) te 4 standarda zanimanja. Ovim projektom stvoriti će se predispozicije za izradu novih projekata u koje će biti uključeni studenti kao i nastavno te nenastavno osoblje s čime će se omogućiti razvoj novih kapaciteta i mogućnosti za domaću i međunarodnu mobilnost.

Provedba HKO u stručnim studijima računarstva

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.1.1.03.0063 / 2019. – 2022.

Projekt „Provedba HKO u stručnim studijima računarstva“ okupio je sve potencijalne izvoditelje stručnih studija koji rezultiraju kvalifikacijama “prvostupnik inženjer računarstva” i “magistar inženjer računarstva”.

Završeni projekti

ProActive – profesionalna aktivacija za zapošljavanje

Europski socijalni fonda (ESF)

UP.01.3.1.01.0052 / 2019. – 2021.

Projekt je usmjeren na povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina – mladih nezaposlenih osoba, posebice osoba s invaliditetom i NEET skupine kroz provedbu karijernog savjetovanja, usavršavanja, provedbu programa Virtualne radionice za osobe s invaliditetom, te provedbu stručne prakse. Projekt je proveo nositelj Selectio d.o.o, s partnerima: Selectio Kadrovi, Pučko otvoreno učilište Andragog, Pučko otvoreno učilište Algebra, URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Institut za razvoj tržišta rada, HZZ – regionalni ured Zagreb.

Inovativni program za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u području bioekonomije zasnovane na šumama (VET4BioECONOMY)

Erasmus+

Ovaj projekt rezultat je uspješne suradnje na prethodnom Erasmus+ projektu CIA2SFM te će rezultirati novim kurikulumom i e-tečajom o bioekonomiji baziranoj na šumarstvu ponajprije namijenjeni stručnjacima iz područja šumarstva i drvne tehnologije. Tema bioekonomije bazirane na šumarstvu postaje vodeća paradigma šumarskog sektora te je dio prioritetne politike i strategija Europske unije. No unatoč tome o njoj se malo zna te je rijetko dio programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u partnerskim državama projekta.

Transformacija i internacionalizacija IT studija Algebra – TIIT

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.1.1.02.0021. / 2018. – 2021.

Kroz razvoj združenog studija sa visokim učilištem EPITECH iz Francuske te kroz razvoj i provedbu obrazovnih programa na engleskom jeziku u području računarstva, projekt će doprinijeti internacionalizaciji Sveučilišta Algebra te unaprijediti prekograničnu suradnju u visokom obrazovanju u RH. Projekt se provodi od listopada 2018. do listopada 2021. godine

IT obrazovanje za sigurnije sutra

Europski socijalni fond (ESF)

UP.03.2.03.2.0039 / 2018. – 2021.

Projekt je usmjeren ka povećanju broja odraslih u obrazovanju izvan inicijalnog obrazovanja, povećanju ključnih kompetencija nove pismenosti te smanjenju nezaposlenosti jačanjem zapošljivosti i mobilnosti polaznika kroz provedbu 5 programa (Web dizajner, Računalni operater, ECDL specijalist, Sistemski i mrežni administrator – specijalist i Računalni programer Internet aplikacija).

Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Europski socijalni fond (ESF)

UP.01.3.1.01.0053 / 2018. – 2020.

Pučko otvoreno učilište Algebra je ostvarilo bespovratna sredstva za provođenje projekta pod nazivom „Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja” u okviru natječaja “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”, iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Proširenje usluga Poduzetničkog inkubatora DigiBoost radi povećanja i uspješnost financiranja MSP-ova, te promicanja poduzetništva i poduzetničkih vještina

Europski fond za regionalni razvoj

KK.03.1.2.05.0044 / 2018. – 2020.

Cilj projekta je razvoj i povećanje usluga stručne i savjetodavne podrške koje nudi inkubator, te povećavanje usluga informiranja namijenjenih MSP–ovima. Analizom pruženih stručnih i savjetodavnih usluga namijenjenih inovativnim MSP-ovima u Gradu Zagrebu, uvidjeli smo nedostatak kod tematskih cjelina: financiranje projekata korištenjem platformi za grupno financiranje za novoosnovane MSP-ove, unaprjeđenje proizvoda i usluga za novoosnovane MSP-ove, povezivanje korporacija i novoosnovanih MSP-ova, lean menadžment u novoosnovanim MSP-ovima. Ako usporedimo uspješnost ostalih europskih zemalja, u Hrvatskoj postotak MSP-ova koji uvode inovacije je 8 puta niži od prosjeka Europske unije.

E-Leadership Trainer Accelerator (eLead Speed)

Erasmus+

2018-1-BG01-KA203-047957 / 2018. – 2020.

Projekt nositelja New Bulgarian University (Bugarska), u kojem je Sveučilište Algebra jedan od partnera. Cilj ovog projekta je stvaranje akceleratora za nastavnike i instruktore putem kojeg će se širiti inovativne obrazovne prakse na području e-Leadershipa. Pristup temeljen na Industrie 4.0 konceptu, efikasnom korištenju novih ICT alata, inovativnim metodama izrada kurikuluma te kreativnom suradničkom okruženju poslužit će za stvaranje visokokvalitetnih obrazovnih materijala (Open Educational Resources ili OER) kojim će se koristiti nastavnici i studenti u visokoobrazovnim ustanovama (HEI) te profesionalni instruktori u strukovnom i cjeloživotnom obrazovanju (VET) za oblikovanje programa stjecanja traženih visokokvalitetnih vještina i kompetencija e-Leadershipa

AKO – Aktiviraj se i konkuriraj

Europski socijalni fonda (ESF)

UP.01.3.1.01.0110 / 2018. – 2019.

Cilj projekta jest povećati zapošljivost 75 mladih osoba do 29 godina iz Sisačko-moslavačke županije. Projektom je obuhvaćeno osnaživanje i motivacija 30 mladih za aktivaciju i ulazak u svijet rada uvođenjem triju novih prilagođenih radionica u Centru za mlade s temama poduzetništva, traženja posla u digitalnom okruženju te volontiranju. Uz to, provedeni su programi obrazovanja za mlade (web-dizajn i programer internetskih aplikacija – PHP, MySQL i programer internetskih aplikacija – C#, ASP.NET) nakon čega su mladi direktno povezani s poslodavcima, IT tvrtkama u obliku praktičnoga rada u stvarnom radnom okruženju.

Strengthening Professional Higher Education in Central and South-Eastern Europe – PROSCEE

Erasmus+

562270-EPP-1-2015-1-SI-EPKKA3-PI-FORWARD / 2016. – 2019.

Glavni cilj je ovoga projekta nositelja EURASHE – European Association fo Institutions in Higher Education je objedinjavanje ključnih sudionika u području visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz čitave Europe, obrazovnih institucija i tvrtki iz Jugoistočne Europe te izrada specifičnih smjernica za upravljanje prioritetima u svakoj od uključenih zemalja i na području čitave regije. Uz partnere iz Belgije, Malte, Češke, Rumunjske i Mađarske, hrvatski su partneri Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Vijeće veleučilišta i visokih škola.

Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (HRMinHEI)

Erasmus+

2016-1-HR01-KA203-022196 / 2016. – 2018.

Ovaj projekt nositelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u kojem je Sveučilište Algebra bilo jedan od partnera, uspješno je završen u rujnu 2018. godine. Cilj projekta je bio proučiti aktualno stanje upravljanja ljudskim potencijalima u visokoobrazovnim ustanovama, razviti nacionalne preporuke za HR u visokom obrazovanju te provesti istraživanja i izraditi besplatni on-line alat za usporedbu i mjerenje razine razvijenosti HR pristupa unutar visokoškolske ustanove.

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

Europski socijalni fond, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2007-2013.

HR.3.1.15-0048 / 2015. – 2016.

Projektom se uređuje sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14). Nositelj projekta je Sveučilište Sjever, a Sveučilište Algebra jedan je od partnera. Projekt je uspješno završen u rujnu 2016. godine

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

IPA

HR.3.1.19-0077 / 2015. – 2016.

Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradit će se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija.

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja

IPA

HR.3.1.19-0069 / 2015. – 2016.

Projekt okuplja 2 ustanove za obrazovanje odraslih, 1 poslodavca iz sektora te 1 udrugu poslodavca, s ciljem izrade 1 standarda zanimanja, 6 standarda djelomičnih kvalifikacija i 6 novih programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja. Uspostavom novih modaliteta osiguranja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača na Učilištu Katedra te pilotiranjem novih programa za nezaposlene polaznike, sektor zelenih zanimanja dobiti će konkurentnije ljudske resurse na tržištu rada.

Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju

IPA

HR.3.1.06-0003 / 2013. – 2015.

Tijekom projekta razvijen je osnovnoškolski kurikul uvođenjem informacijskih I komunikacijskih tehnologija u nastavu 8 predmeta – hrvatski jezik, strani jezik, matematika i fizika, kemija i biologija te povijest i geografija. Uz kurikul razvijen je i priručnik te interaktivni digitalni nastavni materijali za svih osam predmeta. Digitalni materijali smješteni su na Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ (http://tesla.carnet.hr). Projekt je financirala Europska unija u sklopu 4. komponente programa IPA za razvoj ljudskih potencijala u vrijednosti od 3,3 milijuna kuna (436.901,07 eura).

Izgradnja kapaciteta lokalnih ustanova za obrazovanje odraslih u provedbi obrazovanja za programere mobilnih aplikacija (BE WORLD CLASS)

IPA

HR.3.1.11-0001 / 2013. – 2014.

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu tehničkog obrazovanja odraslih u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji radi povećanja konkurentnosti programera aplikacija za mobilne uređaje na nacionalnom i globalnom tržištu. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Algebra, a partneri su Strukovna Škola Đurđevac, Tehnička Škola Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija. Ukupna vrijednost projekta: 153.273,54 EUR

Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost

IPA

4.1.3.1.06.01.c10 / 2013. – 2015.

Opći ciljevi projekta su razvojem novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko- komunikacijske tehnologije dati doprinos provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj, a kako bi se potakao razvoj novih poslova i omogućila fleksibilnost radne snage.

Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje (E-Mobil)

IPA

HR.1.1.06-0006 / 2013. – 2014.

Cilj projekta je povećati zapošljivost i samozapošljivost visoko obrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba u IT sektoru, te je projektom realizirana edukacija 50 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije iz područja poduzetničkih i osobnih vještina te IT vještina potrebnih za razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Stečena znanja i vještine sudionici edukacije su iskoristili kako bi razvili 10 aplikacija za mobilne uređaje, a za 5 najboljih aplikacija iz projekta izdvojen je dio sredstava za pokretanje start up tvrtki ili obrta te njihovog plasmana na svjetsko tržište.

Internacionalizacija stručnih diplomskih studija Sveučilišta Algebra

Europski socijalni fond

UP.03.1.1.02.0021. / 2018. – 2021.

Sveučilište Algebra ostvarilo je bespovratna sredstva za provođenje projekta ALGEBRA (TIIT) u okviru natječaja „Internacionalizacija visokog obrazovanja” iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. Kao nositelj projekta, Algebra je provela projektne aktivnosti u suradnji s tvrtkom BHV Education, vodećim savjetnicima za obrazovanje u inozemstvu. Projekt ukupne vrijednosti od 1.776.882,94 HRK službeno je započeo potpisivanjem ugovora 12. listopada 2018. godine te je njegova provedba trajala 36 mjeseci. Opći cilj projekta ALGEBRA (TIIT) je doprinijeti jačanju međunarodne suradnje u području visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i pospješiti internacionalizaciju Sveučilišta Algebra kao visokoobrazovne institucije.

Menadžeri za lokalni razvoj – Pokrenimo znanje

IPA

HR.1.1.06-0004 / 2012. – 2014.

Projekta je unaprijedio zapošljivost dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji kroz razvoj programa za obuku menadžera lokalnog razvoja, osposobljavanje 45 osoba te provedbu prakse u trajanju od 300 sati. Ukupna vrijednost projekta: 211.242,40 EUR

Digitalna fotografija u promociji i očuvanju kulturnog nasljeđa

Leonardo da Vinci

Grundtvig je jedan od potprograma Programa za cjeloživotno učenje namijenjen obrazovanju odraslih, stjecanju znanja i vještina pomoću kojih se lakše suočiti s raznim organizacijskim i poslovnim izazovima te poboljšanju opće kvalitete života. Sudjelovanje u Grundtvigu pruža priliku za neprestanim učenjem i usavršavanjem.

Stvaranje novih prilika za gospodarstvo temeljeno na znanju u području računalstva i računalnog inženjerstva

IPA

Europeaid/128900/M/ACT/HR 2010. – 2011.

Projekt je vodila Srednja škola Ruđer Bošković uz suradnju Srednje škole Krapina i Elektrotehničke škole Split. U pripremi i početku provođenja projekta sudjelovali su i predstavnici drugih institucija (FER, Sveučilište Algebra, HUP, IEEE), a projektom su izrađeni nastavni materijali i novi kurikulum za područje računarstva u srednjim strukovnim školama u RH

Nacionalna dostupnost modernih programa obrazovanja u području poduzetništva, turizma, prodaje i marketinga oslonjenih na poslovne vještine i informacijsku tehnologiju kao osnove za veću konkurentnost

IPA

IPA4.1.3.2.01.02.c10 / 2010. – 2011.

Pučko otvoreno učilište Algebra s partnerima Pučkim otvorenim učilištem Samobor, Pučkim otvorenim učilištem Zaprešić, Hrvatskom zajednicom Pučkih otvorenih učilišta i Hrvatskom udrugom poslodavaca, provelo je projekt s ciljem razvoja 5 novih programa obrazovanja, dva u području prodaje te po jedan u području poduzetništva, marketinga i turizma, koji se oslanjaju na IT tehnologiju i poslovne vještine kao osnove za veću konkurentnost na tržištu.

Izgradnja i neovisna procjena internog sustava kvalitete u visokom obrazovanju

Quality Assurance ih Higher Education

2010.

Projekt predstavlja međunarodni pilot projekt sa jednom od vodećih Europskih akreditacijskih agencija, Nizozemsko – Flamanskim NVAO koji je 18. i 19. listopada 2010. izvršio audit internog sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta Algebra koristeći vlastite standarde usklađene sa ESG. Kao rezultat izvršenog audita, Sveučilištu je 22.12.2010. izdan pozitivan Institutional audit report, prema kojem je zadovoljila sve NVAO standarde sa razmjerno visokim ocjenama, uz nekoliko preporuka za potrebna poboljšanja. Kao rezultat provedenog postupka NVAO je izdao certifikat „Meets quality requirenments of NVAO“.

Informatičko opismenjavanje slijepih i slabovidnih osoba

IPA

2008. – 2009.

Projektom je osnažena konkurentnost slijepih i slabovidnih osoba na tržištu rada kroz razvoj prve informatičke literaturu u Hrvatskoj tiskane na Brailleovom pismu te pohranjene u digitalnom obliku koji osobama oštećenog vida omogućavaju samostalno praćenje nastave i uspješnu provedbu ECDL edukacije. 30 osoba s oštećenjem vida završilo je verificirani program osposobljavanja i steklo certifikate i uvjerenja s pravom upisa zvanja u radnu knjižicu. Uz to, uspostavljen je i opremljen specijalizirani IT trening centar za slijepe i slabovidne osobe u Zagrebu, te je razvijen interaktivni portal za slijepe i slabovidne osobe.

Naviguide

Leonardo da Vinci

2008. – 2010.

Radionice o metodana grupnog savjetovanja u profesionalnom usmjeravanju Projekt NAVIGUIDE provodi se u okviru programa Leonardo da Vinci i ima za cilj prijenos baze „metoda grupnog savjetovanja u profesionalnom usmjeravanja“ kao dio europskog sustava profesionalnog usmjeravanja. U Projektu sudjeluje šest zemalja – Austrija kao nositelj Projekta, Irska, Francuska, Poljska; Turska i Hrvatska.

Znanje i kompetencije, prilika za osobe s invaliditetom

IPA

2008.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života, zapošljavanja i društvene uključenosti osoba s invaliditetom. Razvijena je i provedena edukacija za proaktivno traženje posla, a za 60 mladih osoba s invaliditetom provedena je eduakcija za stjecanje osnovne informatičke pismenosti, kao i stjecanje naprednijih IT vještina. Ukupna vrijednost projekta: 91.134 EUR

Znanjem do posla

IPA

2007. – 2008.

Projekt je unaprijedio zapošljivost, socijalnu uključenost i kvalitetu života 120 mladih nezaposlenih osoba i osoba s posebnim potrebama iz Zadarske županije kroz njihovo obrazovanje u području IT vještina. Uspostavljeni su i opremljeni job centri na području Zadarske županije, gdje će nezaposleni moći besplatno koristiti računala, Internet i edukacijske resurse, te je razvijen e-learning program za samostalno učenje. Ukupna vrijednost projekta: 108.837 EUR