Artificial Intelligence for People, Planet, Profit

Akronim projekta: AI4PPP

Algebrini partneri na projektu:

 • Fakultet za uporabne družbene študije v Novi Gorici Slovenija
 • Universidad de Alcalá, Španjolska

Kratki opis: Umjetna inteligencija (UI) jedan je od ključnih izazova našeg doba. Razumijevanje potencijala tehnologije koja se zasniva na sigurnoj i održivoj umjetnoj inteligenciji je preduvjet za njezino šire i kvalitetnije korištenje. Svrha je ovog projekta u tri zemlje-partnera (Hrvatska, Slovenija, Španjolska) istražiti stupanj adopcije rješenja baziranih na UI, ustanoviti prepreke u visoko-obrazovnom sustavu za širu popularizaciju UI, te napraviti kurikulume i obrazovne module koji će doprinijeti uklanjanju istog. Poseban fokus bit će stavljen na MBA studije, za čije će potrebe biti izrađeni sadržaji koji pomažu u razumijevaju društvenih i tehničkih aspekata implementacije UI rješenja.

Smart-En-Route

Akronim projekta: SMER

Algebrini partneri na projektu:

 • OMNIOPTI, optimizacija poslovanja in svetovanje, d.o.o.

Kratki opis: Rezultat projekta moguće je opisati kao razvijenu platformu softvera kao usluge (SaaS) koja omogućuje pružanje sljedećih usluga: 1. Pametna logistika (optimizacija postojećih ruta isporuke, predviđanje budućih ruta isporuke, strateško planiranje dostavne mreže, planiranje potrebnih dostavnih kapaciteta, unapređenje logističke usluge u cjelini) 2. Usluge pružanja uvida u podatke o okolišu kroz analizu velikih setova podatka (engleski Big Data) Razvijeno rješenje zasnovano na strojnom učenju i dubokom učenju nad podacima sa elementima umjetne inteligencije (učenje koje proizlazi iz korištenja) omogućit će našim korisnicima platforme značajne uštede novca/resursa inače utrošenog u obavljanje osnovne djelatnosti, uz dodatnu mogućnost zarade otvaranjem novih poslovnih modela baziranih na prikupljanju podataka iz okruženja (na primjer podaci o kvaliteti zraka, fizičkom stanju cesta i sl.).

Shaping the next-gen EU tourism SMEs in the digital realm

Akronim projekta: EU DigiTour

Algebrini partneri na projektu:

 • Insituto Nazionale Ricerche Turistiche Isnart Societa Consortile per Azioni (ISNART) Italija
 • Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju
 • Arvrtech d.o.o Novi Sad, Srbija
 • Društvo za konsalting, razvoj i implementaciju informacionih i komunikacionih tehnologija Dunavnet d.o.o Novi Sad, Srbija
 • Social Impact GGMBH, Njemačka
 • Transformation Lighthouse Poslovno svetovanje d.o.o, Slovenija
 • Italienische Handelskammer fur Deutschland (ITKAM), Njemačka
 • Startup turismo (Startup Tour), Italija

Kratki opis: Projekt je usmjeren ka inovacijama u turizmu, a odvija se pod vodstvom multidisciplinarnog, kreativnog laboratorija X23 iz Italije. Cilj projekta je prvenstveno potpora malim i srednjim turističkim poduzeća u području digitalne transformacije. Korištenje osnovnih digitalnih tehnologija kao što su AR/VR, IA, IoT i Big Data ključ su za uvođenje inovacija ove vrste. Ovaj projekt ponudit će digitalna i tehnološka rješenja malim i srednjim poduzećima tradicionalnog turizma, nerijetko skeptičnima prema tehnologiji. Također, pomoći će im pri stjecanju vještina potrebnih za implementaciju digitalne transformacije.

Digital Empowering Through HPC Education

Akronim projekta: HiPowerEd

Algebrini partneri na projektu:

 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Technische Universitat Munchen (TUM), Njemačka
 • Danmarsk Tekniske Universitat Copenhagen (DTU), Danska
 • Universita degli studi di Trieste, Italija

Kratki opis: HPC (high-performance computing) je izuzetno važan tehnički resurs (i kao takav je preduvjet) za niz vrhunskih istraživanja, koja zahtijevaju obradu velikih setova podataka, u svim područjima znanosti. Štoviše HPC se smatra apsolutno nezaobilaznim u nizu znanstvenih polja zbog visokih računalnih zahtjeva koji nastaju kad adresiramo kompleksne znanstvene probleme. Za razliku od tipične IT arhitekture, HPC sustavi osiguravaju skalabilno visoko učinkovito računalno okruženje, koje nadilazi bilo koju konfiguraciju stolnih računala ili radnih stanica. Međutim, bez obzira na niz pozitivnih obilježja, HPC još nije u širokoj upotrebi, čak niti u znanstvenoj zajednici. Ovaj projekt adresira taj izazov. Svrha projekta je upoznati i izložiti mlade znanstvenike i njihove učitelje mogućnostima koje otvara HPC infrastruktura, kao i uspostaviti programe za cjeloživotno učenje u području HPC-a za mlade profesionalce.

MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

Algebrini partneri na projektu:

 • School of Advanced Social Studies, Slovenija Babeș-Bolyai University, Rumunjska
 • Edhance Plus o.p.s., Češka
 • Research Centre Regional and Global Development, Bugarska
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry Faculty of Media, Slovenija
 • Metropolitan University Prague, Češka
 • Association for socio-scientific consultancy and research registered association, Njemačka
 • Association Centre for Public Innovation, Rumunjska
 • Pannon Business Network Associationm Mađarska
 • Croatian Chamber of Economy, Hrvatska
 • Presscut d.o.o., Hrvatska

Kratki opis: Glavna svrha projekta je unaprjeđenje demokratizacije kroz razvoj transnacionalne platforme za medijsku pismenost. U mnogim zemljama dunavske regije medijska pismenost i aktivno građanstvo su nedovoljno razvijeni i zaostaju za ostatkom Europe. Stoga je svrha ovog projekta stvoriti platfomu koja će kroz niz sadržaja i alata pomoći u povećanju medijske pismenosti i doprinijeti jačanju građanskih kompetencija, doprinoseći u konačnici razvoju održive demokracije. Ciljane skupine su mladi i ljudi koji rade s mladima. Projekt uspostavio platformu s alatima za proučavanje medijskog sadržaja, alate za edukaciju i preporuke za njihovu implementaciju u svrhu povećanja medijske pismenosti kao jedne od ključnih građanskih vještina.

Automatski sinkronizirani sustav za upravljanje naprednom distribucijskom mrežom s ciljem očuvanja pouzdanosti i robusnosti u stvarnom vremenu

Algebrini partneri na projektu:

 • Proton EL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge PROEL
 • Automatizacija d.o.o. za automatizaciju postrojenja i robotiku

Kratki opis: Glavni rezultat projekta je sustav namijenjen osiguranju pouzdanosti i robusnosti naprednog distribucijskog sustava, te održavanje nazivnih parametara isporučene električne energije krajnjem potrošaču. Sustav mora pouzdano djelovati u odnosu na novonastale prilike u naprednoj distribucijskoj mreži s visokom penetracijom distribuiranih izvora, odnosno dvosmjernom toku energije kroz distribucijsku mrežu uz nepromijenjenu infrastrukturu koja je prilagođena jednosmjernom toku energije. Sustav će koristiti dostupne matematičke podloge vezane uz analizu pogona distribucijskog sustava, metode za analizu podataka (engl. Big data analysis), te djelomično umjetnu inteligenciju (engl. Machine learning) za prepoznavanje pogona distribucijskog sustava koja se ne mogu opisati egzaktnim matematičkim izrazima. Ključno je da sustav koristi postojeće elemente (ili alate) za regulaciju u distribucijskom sustavu u kombinaciji s novim subjektima – DIE, skladištima energije i elektomobilnosti, čime se nastoji minimizirati ulaganja u infrastrukturu distribucijske mreže.

Digital Innovation Hub for cloud based services

Akronim projekta: DIHUB

Algebrini partneri na projektu:

 • Helsinki Business College Finland
 • INOVA+ Portugal
 • Know and Can Association Bulgaria
 • Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry Bulgaria
 • Portuguese National ICT Cluster Portugal
 • Haaga-Helia University of Applied Sciences Finland
 • Helsinki Region Chamber of Commerce Finland
 • Croatian Employers Association
 • Tartu Vocational Education Centre Estonia
 • BCS Koolitus Estonia

Kratki opis: Cilj ovog projekta je razvoj europske, transnacionalne, međusobno povezane platforme nacionalnih inovacijskih hub-ova, koji potiču razvoj usluga temeljenih na oblaku i mobilnim tehnologijama (4G/5G). Finska, Estonija, Bugarska, Portugal i Hrvatska, predstavljaju pet digitalnih inovacijskih čvorišta za obrazovanje i razvoj usluga temeljenih na oblaku za različite lokacije unutar Europske Unije. Razvijena platforma služit će za povezivanje visokog i strukovnog obrazovanja s dionicima u gospodarstvu, prije svega malim i srednjim poduzećima i startupima, kako bi im se omogućilo obnavljanje i unaprjeđenje znanja i vještina u području kreiranja novih digitalnih usluga na europskom i globalnom tržištu.

Knowing IPR – Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management

Akronim projekta: KnowING IPR

Algebrini partneri na projektu:

 • Faculty of Information studies in Novo mesto, Slovenia
 • Technical University of Kosice, Slovakia
 • University of West Bohemia, Czech Republic
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Romania
 • Steinbeis 2i GmbH, Germany
 • H&S Heilig und Schubert Software AG, Austria
 • Pannon Business Network Association, Hungary
 • Research Centre Regional and Global Development,Bulgaria
 • Budapest Chamber of Commerce and Industry, Hungary
 • School of Advanced Social Studies in Nova Gorica, Slovenia
 • Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje Ltd., Serbia
 • Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosnia and Herzegovina
 • National Agency for Research and Development, Moldova
 • State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
 • Agency of the Regional Development and Cross-Border Cooperation “Transcarpathia” Ukraine
 • University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom
 • International Federation of Inventors’ Associations Switzerland
 • Praxis Courses Ltd, United Kingdom

Kratki opis: Poznavanje prava intelektualnog vlasništva poboljšat će okvirne uvjete za inovacije u dunavskoj regiji razvijanjem transnacionalne platforme Poznavanje prava intelektualnog vlasništva – Knowing IPR, koja je pružio alat za otvoreni pristup za naprednu analizu prava intelektualnog vlasništva i smjernice za poboljšani i usklađen okvir politike prava intelektualnog vlasništva u dunavskoj regiji. Osiguran je širi pristup temeljen na potrebama postojećih inovacija i rezultata istraživanja, patentima i znanju o pravima intelektualnog vlasništva te je obuhvatio usluge i obuku za upravljanje pravima intelektualnog vlasništva i podršku komercijalizaciji rezultata istraživanja i prijenosu tehnologije.

Računalni GIS-potpomognuti simulator za evaluaciju primjenjivosti cestovnih baterijskih električnih vozila

Kratki opis: Cilj projekta je realizacija računalnog simulatora koji bi omogućio napredniji izračun energetskih potreba komercijalnih baterijskih električnih vozila uzimajući u obzir statičke parametre, ali i lokacijski-zavisne dinamičke parametre koristeći se GIS tehnologijama.

Mapping the ESCO: Croatia

Algebrini partneri na projektu:

 • HZZ

Kratki opis: Nositelj projekta i koordinator preuzeli su ingerenciju nad kreiranjem tablica mapiranja, poredbenom analizom Nacionalne klasifikacije zanimanja i ESCO klasifikacije, razvojem i definiranjem potpornih materijala te uspostavom održivog metodološkog i radnog okvira tablica mapiranja NKZ-a na ESCO.

Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function

Akronim projekta: HRMinHEI

Algebrini partneri na projektu:

 • AZVO

Kratki opis: Cilj projekta je bio proučiti aktualno stanje upravljanja ljudskim potencijalima u visokoobrazovnim ustanovama, razviti nacionalne preporuke za HR u visokom obrazovanju te provesti istraživanja i izraditi besplatni on-line alat za usporedbu i mjerenje razine razvijenosti HR pristupa unutar visokoškolske ustanove.

Izrada i uspostava e-learning infrastrukture i sadržaja za državnu upravu

Algebrini partneri na projektu:

 • Ministarstvo financija Slovenije

Kratki opis: Algebra je u okviru projekta koji se bavio unaprjeđenjem kapaciteta javnih službenika u Hrvatskoj, Sloveniji i Albaniji izradila cjelovit LMS (Learning Managemeng System) sustav te izradila edukativne materijale i testove u online formatu kompatibilnim s platformom.

Pametne inovacije za održivu budućnost

Akronim projekta: SMART4FUTURE

Algebrini partneri na projektu:

 • Sveučilište Sabanci (Turska)
 • Napuljsko sveučilište (Italija)
 • Griffith College (Irska)
 • Medicinsko sveučilište Lublin (Poljska)
 • Nacionalno sveučilište “Kijevsko-Mohyla Akademija” (Ukrajina)
 • Link Group (Srbija)
 • Mentortec (Portugal)
 • Infobip (Hrvatska)

Kratki opis: Opća vizija projekta SMART4FUTURE je postaviti institucije visokog obrazovanja u središte tehnološki naprednih inovacijskih ekosustava inspirirajući studente, ali akademsko i neakademsko osoblje, da otkriju snagu pametne tehnologije uz stvaranje poduzetničkih odgovora na svakodnevne probleme. Projekt će također stvoriti zanimljive i ciljane nastavne materijale, kao i pružiti obuku i mentorstvo.

Nova generacija stručnog obrazovanja i osposobljavanja koju pokreće umjetna inteligencija

Akronim projekta: AI4VET4AI

Algebrini partneri na projektu:

 • Tehnička škola Čakovec (Hrvatska)
 • Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju (Hrvatska)
 • Poslovna inteligencija (Hrvatska)
 • Informacijski fakultet u Novom Mestu (Slovenija)
 • Školski centar Celje (Slovenija)
 • Rudolfovo (Slovenija)
 • Arctur (Slovenija)
 • Beogradsko metropolitansko sveučilište (Srbija)
 • Udruga za potencijalnu afirmaciju i umrežavanje žena (Srbija)
 • Centar za upravljanje Innsbruck International Hochschule GmbH (Austrija)
 • Network Development Hub GmbH (Austrija)
 • TIB (Njemačka), Strategische Partnerschaft Sensorik (Njemačka)
 • AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (Grčka)
 • Rezos Brands (Grčka)
 • Universita Degli Studi di Napoli Federico II (Italija)
 • Keylon (Italija)
 • Inercia Digital (Španjolska)
 • Camera Commercio Italiana per la Spagna (Španjolska)
 • UvA (Nizozemska)
 • AlterContacts (Nizozemska)
 • S.K.T.A.I.H.L (Turska)
 • Southeast Anatolian Exporters’ Association (Turska)
 • Griffith College (Irska)
 • Anser (Irska)

Kratki opis: Znanost je jasna: Umjetna inteligencija (AI) bit će odlučujući razvoj 21. stoljeća. Stručnjaci procjenjuju da će zbog porasta umjetne inteligencije u roku od samo 2 desetljeća aspekti svakodnevnog ljudskog života biti neprepoznatljivi. Utjecaj umjetne inteligencije uskoro će dovesti u pitanje vrlo organizacijska načela našeg gospodarskog i društvenog poretka. Može stvoriti neviđeno bogatstvo, revolucionirati medicinu i obrazovanje, ali može donijeti egzistencijalne opasnosti za život kakav poznajemo. Cilj je AI4VET4AI doprinijeti digitalnoj transformaciji tržišta rada EU-a dodavanjem novih inovativnih nastavnih sadržaja i metoda u kurikulume strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se podržao rast kvalificiranih radnika s umjetnom inteligencijom. Polazimo od temelja: istražujemo najmoćnije sektore za uvođenje umjetne inteligencije u našim projektnim regijama, a za te sektore u bliskoj suradnji s poduzećima i njihovim klasterskim organizacijama stvaramo nastavne materijale koji se lako mogu implementirati u programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Organiziramo inovativne kampuse za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te inkubatore umjetne inteligencije za inovacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima učenici usavršavaju svoje kreativne i poduzetničke vještine. Koristimo projektne aktivnosti kako bismo blisko povezali partnere i podigli svijest o potencijalu umjetne inteligencije u našim regijama među predstavnicima javnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva.

Digitalna tehnologija kao prvi jezik: Informatika za digitalne domoroce

Akronim projekta: DIGITAL FIRST

Algebrini partneri na projektu:

 • Partneri u učenju (Hrvatska)
 • Sveučilište A Coruna (Španjolska)
 • Sveučilište u Vilniusu (Litva)
 • Sveučilište Turku (Finska)
 • Edukacijski fakultet (Slovenija)
 • Ministarstvo obrazovanja (Slovenija)
 • Braća iz osnovnih škola Polančić Maribor (Slovenija)
 • Osnovna škola Tone Cufar Maribor (Slovenija)
 • Escola Secundaria de Rocha Peixoto (Portugal)
 • Project LightHouse (Greege)
 • T-HAP (Cipar)
 • Istituto Tecnico Industrial “Ferraris Pancaldo” (Italija)
 • Srednja škola “Sveti Ćiril i Metod” (Bugarska)
 • All Digital (Belgija)

Kratki opis:Kako bismo našoj djeci pružili vještine i alate za uspjeh u vlastitom vremenu i vlastitom životu, jedna od ključnih, ako ne i PRESUDNIH vještina je sposobnost razumijevanja digitalnog svijeta. Za to su nam potrebni snažni, moderni pristupi poučavanju informatike. DIGITAL FIRST je upravo to – pokušaj osmišljavanja novog, inovativnog pedagoškog pristupa informatici, koji poštuje činjenicu da su djeca koju podučavamo rođena u digitalnom svijetu, ne znaju drugačije: digitalni je jezik kojim govore, oni valutu razmjenjuju. Tvrdimo da djeca 21. stoljeća često tečnije govore digitalni jezik nego materinski jezik. I baš kao iu usvajanju jezika, izvorni govornici uče kako izraziti značenje u rečenici (funkciji), a ne kako konjugirati glagole (strukturu), tvrdimo da bi se isti princip trebao primijeniti na podučavanje informatike za digitalne domoroce. DIGITAL FIRST formirat će europsku mrežu, animiranu kroz niz dijalog klubova, u kojoj će se sukreirati i zajednički osmišljavati funkcionalni pristup poučavanju informatike. Pilotirani u 10 zemalja EU-a, vjerujemo da će ova visokokvalitetna uključiva metoda poučavanja i ocjenjivanja pomoći našoj djeci da postanu aktivni, odgovorni i etički digitalni građani EU-a.

Umjetna inteligencija u medicinskoj skrbi: Smanjenje pogrešaka i spašavanje života

Akronim projekta: AI2MED

Algebrini partneri na projektu:

 • Technische Informationsbibliothek (TIB) Njemačka
 • Universita Degli Studi di Napoli Federico II (UNINA) Italija
 • Kelyon (KEY) Italija
 • Institut Jožef Štefan (IJS) Slovenija
 • Bird Consulting (BIRD) Austrija
 • Griffith College (GC) Irska
 • Lean Startup Hrvatska (LSC)
 • Sveučilište u Crnoj Gori

Kratki opis: Integracija umjetne inteligencije u medicinu obećavajući je razvoj koji bi mogao promijeniti način na koji pacijenti dobivaju kvalitetnu skrb, istovremeno smanjujući troškove za pružatelje usluga i poboljšavajući zdravstvene ishode. Da bi se taj potencijal pretvorio u stvarnost, moramo raditi na uklanjanju nedostatka vještina: 14 milijuna zdravstvenih djelatnika u EU-u mora postati mnogo svjesnije zamki i obećanja umjetne inteligencije kako bi se pomoglo u izgradnji povjerenja pružatelja skrbi i osoba koje skrbe o rješenjima koja se temelje na umjetnoj inteligenciji. Istodobno, podatkovni znanstvenici koji obučavaju algoritme u medicinske svrhe rijetko dobivaju sektorsku specijalizaciju; iako bi to moglo imati manje posljedica za alate umjetne inteligencije u poljoprivredi, u medicini kada njihova rješenja s manama završe smrtonosna. AI2MED je savez s ciljem odgovora na taj izazov. Okupljamo visoko motivirana visoka učilišta, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, poduzeća i istraživačke institucije iz Irske, Njemačke, Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Predlažemo zajedničko stvaranje međusektorskih i interdisciplinarnih tečajeva poučavanja i osposobljavanja koji bi pomogli medicinskim stručnjacima i stručnjacima za znanost o podacima da steknu ono što nazivamo vještinama povezanim s umjetnom inteligencijom u MED-u. Kako bismo zdravstvene radnike stavili na čelo inovacija umjetne inteligencije u medicini, pokrenut ćemo laboratorije za inkubaciju – prostor za sve strane trokuta znanja da se udruže i potaknu inovacije u zdravstvu koristeći najnovije tehnološke alate. AI2MED je korak u smjeru povećanja točnosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite svima.

Analiza genskih uzoraka i digitalna podrška za planiranje prehrane

Akronim projekta: NUTRIGENOMIKA365

Algebrini partneri na projektu:

 • UJE (Hrvatska)
 • Projekt Jednako Razvoj (Hrvatska)
 • Specijalna bolnica Sveta Katarina (Hrvatska)
 • Laboratorij Okusa (Hrvatska)
 • Dante Genomics d.o.o. (Italija)

Kratki opis: Projekt Nutrigenomics365 integrira napredne tehnologije sekvenciranja gena s medicinskim praksama u analizi uzoraka gena. Cilj projekta je pružiti naprednu podatkovnu uslugu za pomoć medicinskim protokolima, usredotočujući se na sekvenciranje i tumačenje pojedinih obrazaca gena. Ova usluga olakšava stvaranje preciznih, personaliziranih scenarija za optimalnu probavu i prehrambeno ponašanje. Sposoban je sintetizirati različite podatkovne točke i integrirati različite dijagnostičke podatke u prilagođeni model koji služi i kao medicinski alat i kao sustav upravljanja prehranom. Krajnji cilj projekta Nutrigenomics365 je ponuditi brzu, točnu, skalabilnu i kontinuirano dostupnu (24×7) uslugu za medicinske, farmaceutske i prehrambene stručnjake, s ciljem ublažavanja problema povezanih s probavnim sustavom, krvnim tlakom i drugim zdravstvenim problemima povezanim s prehrambenim navikama.