Master 4.1: Unaprjeđenje osiguranja kvalitete i promocije majstorskih ispita

Akronim projekta: Master 4.1

Algebrini partneri na projektu:

 • Obrtnička komora Skopje (Sjeverna Makedonija)
 • Institut za komunikacijske studije, Sjeverna Makedonija
 • Obrtnička komora Slovenije, Slovenija
 • HOK (Hrvatska)

Kratki opis: Majstorska zvanja cijenjena su i priznata u Europskoj uniji kao i u državama partnerima u projektu: Hrvatskoj, Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji. Majstorski ispiti omogućuju napredovanje u zanimanju, otvaranje obrta, uzimanje naučnika na naukovanje. Također, stjecanje majstorskog zvanja predstavlja prednost u odnosu na konkurenciju jer majstorsko zvanje naglašava izvrsnost i kvalitetu proizvoda i usluge. Erasmus+ projekt Master 4.1 je nastavak uspješne suradnje na prethodnom Erasmus+ projektu Master 4.0 u kojem su partneri iz navedenih zemalja započeli suradnju na unaprjeđenju kvalitete majstorskih ispita.

Obrazovanjem do jednakih mogućnosti

Akronim projekta: ODJM

Algebrini partneri na projektu:

 • Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik
 • Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković
 • HZZ

Kratki opis: Projekt “Obrazovanjem do jednakih mogućnosti” imao je za cilj smanjiti diskriminaciju osoba s invaliditetom kod zaposlenja i jačati konkurentnost osoba s invaliditetom prilikom zapošljavanja u ugostiteljstvu i turizmu kroz niz aktivnosti, uključujući i stvaranje i provođenje neformalnog programa obrazovanja kako bi se povećala konkurentnost osoba s invaliditetom na tržištu rada.

DIG IN! – Digitalno & inkluzivno!

Akronim projekta: DIG-IN

Algebrini partneri na projektu:

 • Centar za razvoj vrijednosti
 • Kufer travel turistička agencija d.o.o. za turizam i usluge

Kratki opis: Projekt je stavio u fokus obrazovanje osoba s invaliditetom kroz provedbu unaprijeđenog programa osposobljavanja, stručno osposobljavanje predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom, davanje stručne podrške ciljanoj skupini kroz niz radionica i inkubatorski program za poticanje samozapošljavanja u sektoru turizma, razvoj dviju mobilnih aplikacija. Napravljena je promocija zanimanja u turizmu za osobe s invaliditetom kroz panel raspravu i razvoj kampanje za promociju dobrih praksi zapošljavanja osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Digital Content Development for Integrating Cloud Technologies into Formal and Distance Vocational Education

Akronim projekta: A-CCT

Algebrini partneri na projektu:

 • Fakultet organizacijskih studija Novo mesto, Slovenija
 • Prios Kompetanse AS, Norveška
 • NEFINIA, Nizozemska
 • Paydaş eğitim kültür ve sanat derneği, Turska
 • “Transylvania” Technical College of Transport, Rumunjska

Kratki opis: A-CCT projekt – razvoj digitalnog sadržaja za integraciju tehnologija oblaka u formalno strukovno obrazovanje i strukovno obrazovanje na daljinu – nastojao je pozitivno doprinijeti zapošljavanju učenika u strukovnom obrazovanju kroz unaprjeđenje kvalitete provedbe poboljšanjem mogućnosti strukovnog obrazovanja. i osposobljavanjem kvalificirane radne snage, ciljnu skupinu našeg projekta činili su studenti u strukovnom obrazovanju, posebno studenti i pojedinci koji žele imati zanimanje.

Digital Transformation of Higher Education and Training

Akronim projekta: DigiTransformEdu

Algebrini partneri na projektu:

 • Digital National Alliance, Bugarska
 • Fondatsya Evropreyski Softueren institu – Tsentar Iztochna Europa, Bugarska
 • Gruppo Pragma SRL, Italija
 • EFMD AISBL, Belgija
 • Fachhochschule Munster, Njemačka

Kratki opis: Digitalno doba napreduje kroz svaki aspekt društvenog, gospodarskog, pa čak i biološkog života, potičući velike osobne i profesionalne promjene i način na koji ljudi komuniciraju, rade, uče i stvaraju znanje. Koncept digitalnih kompetencija istodobno s tehnološkim razvojem društvo je prepoznalo kao potrebu za razvijanjem i upijanjem novih znanja. Digitalna kompetencija sada je priznata kao jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje u Europi i jedan od ključnih resursa za oporavak gospodarstva i društva nakon pandemije. Uz to, digitalna transformacija stalno se kreće i preoblikuje jednu industriju i sektor za drugom. Obrazovanje nije iznimka. Očekuje se da će digitalne tehnologije imati temeljni utjecaj na sve segmente poslovanja i društva. Za obrazovne ustanove to je prilika za prihvaćanjem kurikularnih, metodoloških, tehnoloških i organizacijskih promjena apsorbiranjem nove digitalne kulture i pristupom strateškom redizajnu svih aspekata i strukture obrazovanja.

STEM Akademija

Algebrini partneri na projektu:

 • HUKI
 • IRO
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kratki opis:„STEM akademija“ ima za cilj ojačati kapacitete dviju organizacija civilnog društva za popularizaciju STEM-a među mladima s krajnjim ciljem popularizacije STEM područja. Organizacijom STEM radionica, STEM festivala i jednodnevnih događanja te kreiranjem online sadržaja će se djeci i mladima pružiti prilika za razvoj vještina povezanih sa STEM-om, upoznavanje s novim inovativnim metodama učenja i načinima dolaska do otkrića i rezultata u STEM-u. Nositelj projekta je Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), a Visoko učilište Algebra znanstveni je partner u projektu.

Empowering innovation intermediaries to generate sustainable initiatives to incentivise and accelerate the commercialisation of space innovation

Akronim projekta: InnORBIT

Algebrini partneri na projektu:

 • Q-PLAN International Advisors, Grčka
 • SpaceTec Partners, Njemačka
 • Tech Tour Global, Bugarska
 • Startup Europe Network Hungary
 • Romanian Association for Space Technology and Industry – ROMSPACE, Rumunjska
 • Athena Research and Innovation Center in Information Communication & Knowledge Technologies – CORALLIA, Grčka

Kratki opis: Cilj projekta je osnažiti inovacijske posrednike kroz niz praktičnih i lako ponovljivih alata, kako bi mogli postaviti i organizirati održive lokalne inicijative vezane uz komercijalizaciju svemirskih istraživanja i inovacija. Njihova je svrha ubrzati razvoj poduzetnika, startup-ova i scale-upova, te razvoj i plasiranje rješenja baziranih na svemirskim inovacijama, bez obzira na sektorsko područje implementacije.

S Tehnologijom i Edukacijom Možemo sve

Akronim projekta: STEM

Algebrini partneri na projektu:

 • Udruga “ŽENA” Drniš
 • Društvo osoba s intelektualnim teškoćama Osijek
 • Udruga hrvatskih ratnih veterana “Kninska bojna”

Kratki opis: Cilj projekta je jačanje kapaciteta udruga za primjenu STEM-a u svakodnevnim aktivnostima u radu s ciljnim skupinama, a glavne aktivnosti obuhvaćaju organiziranje treninga za trenere i studijskog putovanja, opremanje 3 LAB učionice, organiziranje višednevnih radionica za krajnje korisnike te jednodnevnih događanja.

Digitalna.hr

Algebrini partneri na projektu:

 • Udruga Telecentar
 • FER
 • FOI
 • Sveučilište Sjever
 • Institut za javne financije
 • Centar tehničke kulture Rijeka
 • Udruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
 • Institut za razvoj i inovativnost mladih
 • Hrvatski informatički zbor
 • Hrvatski savez informatičara
 • Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja
 • HUP
 • Udruga „Dobar dan“

Kratki opis: U okviru projekta Digitalna.hr formirana je Mreža za razvoj digitalne pismenosti kojoj je glavni cilj jačanje međusektorske suradnje i izgradnje kapaciteta za istraživanje i razvoj digitalnog društva u Republici Hrvatskoj. Mreža provodi znanstvena istraživanja, na temelju rezultata istraživanja izrađuju se smjernice za razvoj javnih politika, te pomaže u razvoju ljudskih potencijala nužnih za njihovu provedbu.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu SJEVER – Tehnička škola Čakovec

Algebrini partneri na projektu:

 • Tehnička škola Čakovec
 • Međimurska županija
 • Strojarska i prometna škola Varaždin
 • Srednja škola Oroslavje
 • Srednja škola Krapina
 • Tehnička škola Daruvar
 • Graditeljska škola Čakovec
 • Sveučilište Sjever
 • SOBOČAN d.o.o.

Kratki opis: Tehnička škola Čakovec će s partnerima, provedbom projekta nastojati riješiti nedostatak kvalificiranje radne snage u području strojarstva te pridonijeti rješavanju problema neusklađenosti znanja koje učenici imaju nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja i potreba tržišta rada. Projekt doprinosi rješavanju problema kroz uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu čiji primarni cilj će biti uska sprega s gospodarskim sektorom s regionalnog područja na kojem je RCK uspostavljen.

Regionalni centar kompetentnosti Faust – strojarstvo

Algebrini partneri na projektu:

 • Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
 • Industrijska strojarska škola Zagreb
 • I. tehnička škola Tesla, Zagreb
 • Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb
 • Elektrotehnička škola Zagreb
 • Tehničko veleučilište u Zagrebu
 • HGK
 • Grad Zagreb
 • Selectio d.o.o.
 • Institut za razvoj tržišta rada
 • Topomatika d.o.o.

Kratki opis: Visoko Učilište Algebra partner je u provedbi vrijednog projekta uspostave RCK centra u Zagrebu, a koji podržava razvoj i značajno unaprjeđenje procesa učenja i zapošljavanja mladih ljudi u strojarskoj struci. Projekt svojim opsegom izravno utječe na uvođenje suvremenih sadržaja u strukovno obrazovanje čime će polaznici steći kompetencije relevantne za tržište rada, što značajno poboljšava razinu njihove zapošljivosti nakon završetka školovanja.

RCK Ruđera Boškovića

Algebrini partneri na projektu:

 • Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb
 • Grad Zagreb
 • Elektrotehnička škola Zagreb
 • I. Tehnička škola Tesla Zagreb
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Purić d.o.o.
 • Kraš d.d.
 • Klimaoprema d.d.
 • Franck d.d.
 • PJR d.o.o.

Kratki opis:Cilj projekta je uspostaviti regionalni centar kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva te uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Ruđera Boškovića koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja, kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada. Projekt svojim opsegom izravno utječe na uvođenje suvremenih sadržaja u strukovno obrazovanje čime će polaznici steći kompetencije relevantne za tržište rada, što značajno poboljšava razinu njihove zapošljivosti nakon završetka školovanja.

Regionalni centar kompetentnosti ‘Slavonika 5.1’

Algebrini partneri na projektu:

 • Tehnička škola Slavonski Brod
 • Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod
 • Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška
 • Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška
 • Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci
 • Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar
 • Tehnička škola Županja
 • Strojarsko tehnička škola Osijek
 • Srednja škola Valpovo
 • Srednja škola „Stjepan Ivšić“
 • Industrijsko-obrtnička škola Slatina
 • Tehnička škola Požega
 • Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.
 • Sveučilište u Slavonskom Brodu
 • Connect IT udruga za razvoj informacijsko – komunikacijskih tehnologija FabLab
 • Udruga za promicanje digitalne fabrikacije Brodsko-posavska županija

Kratki opis: U području strojarstva, uspostavlja se Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ s Tehničkom školom Slavonski Brod kao nositeljem. Algebra kao ključni partner u izradi standarda zanimanja i kvalifikacija, izradi strukovnog kurikuluma i modernizaciji nastavnog procesa kroz izradu digitalnih obrazovnih sadržaja te programa stručnog usavršavanja. Svrha ovog RCK je osiguranje kvalitetnog sustava strukovnog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz kontinuiran, svrsishodan i strateški razvoj u suradnji s poslodavcima, osnivačima, razvojnim agencijama, strukovnim udruženjima, visokim učilištima i civilnim sektorom, a koji mogu pridonijeti tome da se razvije sustav strukovnog obrazovanja u sektoru strojarstva koji će biti privlačan, inovativan, fleksibilan, tehnološki napredan, posebice za provedbu učenja temeljenog na radu.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Algebrini partneri na projektu:

 • Medicinska škola Bjelovar
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Medicinska škola Osijek
 • Srednja škola Koprivnica
 • Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrija Štampar Vinkovci
 • Srednja medicinska škola Slavonski Brod
 • Tehnička škola Virovitica
 • Veleučilište u Bjelovaru
 • HZZ
 • PJR d.o.o.
 • Hrvatska komora medicinskih sestara
 • CRIDENS d.o.
 • Učilište za obrazovanje odraslih IDEM

Kratki opis: Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar donijela je temeljne organizacijske akte i edukacijske programe koji će Centar ustrojiti kao mjesto osuvremenjenih strukovnih programa za učenike, edukacije za nastavnike i mentore, te stručno osposobljavanje i usavršavanje kao i cjeloživotno učenje za gospodarske subjekte, nezaposlene i ostale. Programi će nastati suradnjom s poslodavcima i stručnjacima, a rezultat će biti učenje temeljeno na radu, kvalitetna praktična nastava i vježbe, te time i kompetentna radna snaga.

Zelena zanimanja i komunikacija za posao – garancija budućnosti u Slavoniji

Algebrini partneri na projektu:

 • Udruga EU Centar
 • Grad Osijek

Kratki opis: Projekt je usmjeren osnaženju zapošljivosti marginaliziranih skupina, primarno dugotrajno nezaposlenih te podizanju njihove konkurentnosti na tržištu rada kroz provedbu verificiranog programa osposobljavanja za Python developera te provedbu treninga za jačanje komunikacijskih vještina.

EqUal iNclusIon of LGBTIQ stUdents in VET : “UNIQUE”

Akronim projekta: UNIQUE

Algebrini partneri na projektu:

 • IEK – AKHM, Grčka
 • BK-CON, Njemačka
 • Centar za građanske inicijative
 • The Global Alliance for LGBT Education GALE, Nizozemska
 • Internationaler Bund, Poljska
 • Kes College, Cipar
 • Navets, Bugarska
 • Symplex, Grčka

Kratki opis: Projekt UNIQUE ima je za cilj promijeniti percepciju i stavove prema LGBTIQ+ polaznicima u srednjoškolskom strukovnom i visokoškolskom stručnom obrazovanju i osposobljavanju. Klasični obrazovni materijali nastoje replicirati tradicionalne rodne norme, pridonoseći tako održavanju diskriminacije i stereotipa, čak i nenamjerno ili nesvjesno. Istodobno, učitelji u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju često nisu osposobljeni ili pripremljeni za otvorenu raspravu u učionici o pitanjima koja se smatraju “osjetljivima” ili i sami mogu biti pristrani. U tom kontekstu, projekt UNIQUE pokušat će promijeniti sadašnji status modernizacijom obrazovnih shema koje se trenutno koriste i uvođenjem suvremenih, inkluzivnih i inovativnih tehnika obuke učiteljima strukovnog obrazovanja, koji će kasnije moći prenijeti svoje znanje i pokrenuti promjenu načina razmišljanja.

Akademija u hodu

Algebrini partneri na projektu:

 • Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
 • Muzej suvremene umjetnosti
 • Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
 • Sveučilište u Zagrebu

Kratki opis: Svrha ovog projekta je unaprijediti kvalitetu i relevantnost stečenih kvalifikacija studenata koji pohađaju sveučilišne preddiplomske i diplomske studijske programe slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (ALU) i Umjetničkoj akademiji u Splitu (UMAS). U skladu s ciljevima strategije Europa 2020, ovaj projekt vodi do dva definirana specifična cilja: 1) Unaprijediti postojeći sveučilišni preddiplomski i diplomski studijski program slikarstva u skladu s načelima HKO-a te obrazovne programe cjeloživotnog učenja Poduzetništvo u kreativnim industrijama i Zaštita intelektualnog vlasništva, 2)  unaprijediti sustav osiguranja kvalitete na ALU i UMAS, u suradnji s projektnim partnerom Visokim učilištem Algebra.

Applied Data Science Educational Ecosystem

Akronim projekta: ADSEE

Algebrini partneri na projektu:

 • Universitet Van Amsterdam (UvA), Nizozemska
 • Technische Informationsbibliothek (TIB), Njemačka
 • Fakulteta za informacijske studije v Novem Mestu (FiŠ), Slovenija
 • Arctur racunalski Inzeniring doo, Slovenija

Kratki opis: Cilj projekta je izrada edukativnog sadržaja iz područja podatkovne znanosti, prilagođenog za primjenu u obrazovnom procesu u ne-tehničkim područjima. Projektni partneri su proveli istraživanje potreba, te su u područjima kulture i zaštite kulturne baštine, analize tržišta rada, maloprodaje napravili interaktivne obrazovne sadržaje. Njihova primjena ima za cilj demonstrirati studentima ne-tehničkih znanosti visoku korist tzv. data-driven pristupa u donošenju odluka.

Provedba HKO u području grafičkog inženjerstva, multimedije i vizualne komunikacije

Algebrini partneri na projektu:

 • Grafički fakultet Zagreb
 • Sveučilište Sjever
 • Telecentar
 • HGK

Kratki opis: Putem ovog projekta težilo se ostvarenju ciljeva kvalitetnog obrazovanja relevantnog u odnosu na tržište rada, pojedinca i društva u cjelini. Projektom su se izradila 4 nova sveučilišna studijska programa (2 diplomska i 2 preddiplomska) u području grafičke tehnologije, multimedije i vizualne komunikacije u skladu sa standardima kvalifikacija (4 nova) te 4 standarda zanimanja. Ovim projektom stvorila se predispozicije za izradu novih projekata u koje će biti uključeni studenti kao i nastavno te nenastavno osoblje s čime će se omogućiti razvoj novih kapaciteta i mogućnosti za domaću i međunarodnu mobilnost.

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

Algebrini partneri na projektu:

 • Hrvatski informatički zbor
 • HUP

Kratki opis: Projektom se uređivao sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradilo se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

E-Leadership Trainer Accelerator

Akronim projekta: eLead Speed

Algebrini partneri na projektu:

 • New Bulgarian University ESI CEE Bulgaria
 • Digital National Alliance Bulgaria
 • Munster University of Applied Sciences Germany
 • ISTUD Business school Italy
 • Gruppo Pragma Italy

Kratki opis: Cilj ovog projekta bio je stvaranje akceleratora za nastavnike i instruktore putem kojeg će se širiti inovativne obrazovne prakse na području e-Leadershipa. Pristup temeljen na Industrie 4.0 konceptu, efikasnom korištenju novih ICT alata, inovativnim metodama izrada kurikuluma te kreativnom suradničkom okruženju poslužit će za stvaranje visokokvalitetnih obrazovnih materijala (Open Educational Resources ili OER) kojim će se koristiti nastavnici i studenti u visokoobrazovnim ustanovama (HEI) te profesionalni instruktori u strukovnom i cjeloživotnom obrazovanju (VET) za oblikovanje programa stjecanja traženih visokokvalitetnih vještina i kompetencija e-Leadershipa

ProActive – profesionalna aktivacija za zapošljavanje

Akronim projekta: ProActive

Algebrini partneri na projektu:

 • Selectio d.o.o
 • Selectio Kadrovi
 • POU Andragog
 • URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • HZZ – regionalni ured Zagreb

Kratki opis: Projekt je bio usmjeren na povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina – mladih nezaposlenih osoba, posebice osoba s invaliditetom i NEET skupine kroz provedbu karijernog savjetovanja, usavršavanja, provedbu programa Virtualne radionice za osobe s invaliditetom, te provedbu stručne prakse.

Inovativni program za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u području bioekonomije zasnovane na šumama

Akronim projekta: VET4BioECONOMY

Algebrini partneri na projektu:

 • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)
 • Gozdarski institut Slovenije (SFI)
 • Zavod za gozdove Slovenije (SFS)
 • Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austrija
 • Bundesforschungs und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Austrija

Kratki opis: Ovaj projekt bio je rezultat uspješne suradnje na prethodnom Erasmus+ projektu CIA2SFM te će rezultirati novim kurikulumom i e-tečajem o bioekonomiji baziranom na šumarstvu ponajprije namijenjeni,a stručnjacima iz područja šumarstva i drvne tehnologije. Tema bioekonomije bazirane na šumarstvu postaje vodeća paradigma šumarskog sektora te je dio prioritetne politike i strategija Europske unije. No unatoč tome o njoj se malo zna te je rijetko dio programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u partnerskim državama projekta. Stručnjaci Visokog učilišta Algebra su u projektu radili na multimedijskim digitalnim obrazovnih materijalima za e-tečaje, a pridonijeli su i kvaliteti izrade novog kurikuluma.

IT obrazovanje za sigurnije sutra

Algebrini partneri na projektu:

 • HZZ Područni ured Sisak
 • HZZ Područni ured Vukovar
 • HZZ Područni ured Rijeka

Kratki opis: Projekt je bio usmjeren ka povećanju broja odraslih u obrazovanju izvan inicijalnog obrazovanja, povećanju ključnih kompetencija nove pismenosti te smanjenju nezaposlenosti jačanjem zapošljivosti i mobilnosti polaznika kroz provedbu 5 programa (Web dizajner, Računalni operater, ECDL specijalist, Sistemski i mrežni administrator – specijalist i Računalni programer Internet aplikacija).

Opći cilj projekta je bio doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja

Algebrini partneri na projektu:

 • Grad Benkovac
 • Grad Zadar
 • Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Kratki opis: Algebra je kao nositelj projekt provodila zajedno s partnerima – Gradom Benkovcem, Gradom Zadrom i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Opći cilj: Doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Proširenje usluga Poduzetničkog inkubatora DigiBoost radi povećanja i uspješnost financiranja MSP-ova, te promicanja poduzetništva i poduzetničkih vještina

Kratki opis: Cilj navedenog projektnog prijedloga jeste razvoj i povećanje ponude usluga stručne i savjetodavne podrške koje Poduzetnički inkubator sprovodi od 2013. godine., te povećavanje usluga informiranja namijenjenih MSP–ovima. Očekivanja od projekta: održati 6 novih usluga, 2 postojeće usluge i 2 usluge informiranja; broj MSP-ova novih usluga 62, broj novoosnovanih MSP-ova koji će primiti usluge potpore 42, broj usluga informiranja 115. Broj održanih radionica 22, te dva ciklusa startup programa.

AKO – Aktiviraj se i konkuriraj

Akronim projekta: AKO

Algebrini partneri na projektu:

 • HZZ- Područni ured Sisak
 • HGK – Županijska komora Sisak
 • Euroart 93 d.o.o.
 • Fokus Infoprojekt d.o.o.
 • Maracom d.o.o.
 • Applied Ceramics d.o.o.
 • Kreativa studio d.o.o.
 • HZZ – Područni ured
 • Kutina Udruga IKS

Kratki opis: Cilj projekta jest bio povećati zapošljivost 75 mladih osoba do 29 godina iz Sisačko-moslavačke županije. Projektom je obuhvaćeno osnaživanje i motivacija 30 mladih za aktivaciju i ulazak u svijet rada uvođenjem triju novih prilagođenih radionica u Centru za mlade s temama poduzetništva, traženja posla u digitalnom okruženju te volontiranju. Uz to, provedeni su programi obrazovanja za mlade (web-dizajn i programer internetskih aplikacija – PHP, MySQL i programer internetskih aplikacija – C#, ASP.NET) nakon čega su mladi direktno povezani s poslodavcima, IT tvrtkama u obliku praktičnoga rada u stvarnom radnom okruženju.

Strengthening Professional Higher Education in Central and South-Eastern Europe

Akronim projekta: PROSCEE

Algebrini partneri na projektu:

 • Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
 • The Czech Association of Professional Higher Education
 • The Hungarian Rectors’ Conference
 • AZVO
 • Vijeće veleučilišta i visokih škola
 • National University of Political Studies and Public Administration, Rumunjska
 • The Knowledge Innovation Centre, Malta
 • European Association of Institutions in Higher Education, Belgija

Kratki opis: Glavni cilj ovoga projekta nositelja EURASHE – European Association for Institutions in Higher Education je okupljanje ključnih sudionika u području visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz čitave Europe, obrazovnih institucija i tvrtki iz Jugoistočne Europe te izrada specifičnih smjernica za upravljanje prioritetima u svakoj od uključenih zemalja i na području čitave regije.

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

Algebrini partneri na projektu:

 • Sveučilište Sjever
 • HUP
 • Udruga Telecentar

Kratki opis: Projektom se uređivao sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14).

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja

Algebrini partneri na projektu:

 • Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu
 • Končar – elektronika i informatika d.d
 • HUP

Kratki opis: Projekt je okupio 2 ustanove za obrazovanje odraslih, 1 poslodavca iz sektora te 1 udrugu poslodavca, s ciljem izrade 1 standarda zanimanja, 6 standarda djelomičnih kvalifikacija i 6 novih programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja. Uspostavom novih modaliteta osiguranja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača na Učilištu Katedra te pilotiranjem novih programa za nezaposlene polaznike, sektor zelenih zanimanja dobiti će konkurentnije ljudske resurse na tržištu rada.

Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikuluma u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju

Algebrini partneri na projektu:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet)
 • Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO)
 • Hrvatski informatički zbora (suradnici na projektu)

Kratki opis: Tijekom projekta razvijen je osnovnoškolski kurikulum uvođenjem informacijskih I komunikacijskih tehnologija u nastavu 8 predmeta – hrvatski jezik, strani jezik, matematika i fizika, kemija i biologija te povijest i geografija. Uz kurikulum razvijen je i priručnik te interaktivni digitalni nastavni materijali za svih osam predmeta. Digitalni materijali smješteni su na Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ (http://tesla.carnet.hr).

Izgradnja kapaciteta lokalnih ustanova za obrazovanje odraslih u provedbi obrazovanja za programere mobilnih aplikacija

Akronim projekta: BE WORLD CLASS

Algebrini partneri na projektu:

 • Strukovna škola Đurđevac
 • Tehnička škola Bjelovar
 • Bjelovarsko-bilogorska županija

Kratki opis: Cilj projekta je bio poboljšati kvalitetu tehničkog obrazovanja odraslih u Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji radi povećanja konkurentnosti i broja programera aplikacija za mobilne uređaje na nacionalnom i globalnom tržištu.

Konkurentno hrvatsko visoko obrazovanje za bolju zapošljivost

Algebrini partneri na projektu:

 • AZVO
 • Sveučilište u Splitu

Kratki opis: Opći ciljevi projekta su razvoj novih standarda kvalifikacija i studijskih programa u području fizike i informacijsko- komunikacijskih tehnologija koji će dati doprinos provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i reformi visokog obrazovanja u Hrvatskoj, a kako bi se potakao razvoj novih poslova i omogućila fleksibilnost radne snage.

Razvoj lokalnih kapaciteta za mobilno poslovanje

Akronim projekta: E-Mobil

Algebrini partneri na projektu:

 • HZZ Osijek
 • HZZ Vukovar
 • Zajednica saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske
 • Suradnici: HUP i Moj Posao.net

Kratki opis: Cilj projekta je bio povećati zapošljivost i samozapošljivost visoko obrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba u IT sektoru, te je projektom realizirana edukacija 50 nezaposlenih visokoobrazovanih osoba iz Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije iz područja poduzetničkih i osobnih vještina te IT vještina potrebnih za razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Stečena znanja i vještine sudionici edukacije su iskoristili kako bi razvili 10 aplikacija za mobilne uređaje, a za 5 najboljih aplikacija iz projekta izdvojen je dio sredstava za pokretanje start up tvrtki ili obrta te njihovog plasmana na svjetsko tržište.

Menadžeri za lokalni razvoj – Pokrenimo znanje

Algebrini partneri na projektu:

 • VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko – podravske županije
 • PANORA – regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije
 • Petrinjska razvojna agencija

Kratki opis: Opći cilj projekta je bio doprinijeti većoj zapošljivosti i zapošljavanju dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u Virovitičko-podravskoj, Požeško- slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji tako da im se omogući znanja za uključivanje u pripremu i provedbu EU projekata lokalnog razvoja.

Digitalna fotografija u promociji i očuvanju kulturnog nasljeđa

Akronim projekta: Naviguide

Algebrini partneri na projektu:

 • KARDER Career Counseling and Human Resources Development, Turska
 • Association Ballymun Job Centre Itinéraires Formation, Irska
 • Abif – analyse, beratung und interdisziplinäre forschung, Austrija
 • Academy of Management, Poljska
 • Itinéraires Formation France

Kratki opis: Projekt NAVIGUIDE imao je za cilj prijenos baze „metoda grupnog savjetovanja u profesionalnom usmjeravanja“ kao dio europskog sustava profesionalnog usmjeravanja.

Stvaranje novih prilika za gospodarstvo temeljeno na znanju u području računalstva i računalnog inženjerstva

Algebrini partneri na projektu:

 • Srednja škola Ruđer Bošković
 • Srednja škola Krapina
 • Elektrotehnička škola Split
 • FER
 • HUP
 • IEEE

Kratki opis: Projektom su izrađeni nastavni materijali i novi kurikulum za područje računarstva u srednjim strukovnim školama u RH

Nacionalna dostupnost modernih programa obrazovanja u području poduzetništva, turizma, prodaje i marketinga oslonjenih na poslovne vještine i informacijsku tehnologiju kao osnove za veću konkurentnost

Algebrini partneri na projektu:

 • POU Samobor
 • POU Zaprešić
 • Hrvatska zajednica otvorenih učilišta
 • HUP

Kratki opis: Proveden je projekt s ciljem razvoja 5 novih programa obrazovanja, dva u području prodaje te po jedan u području poduzetništva, marketinga i turizma, koji se oslanjaju na IT tehnologiju i poslovne vještine kao osnove za veću konkurentnost na tržištu.

Informatičko opismenjavanje slijepih i slabovidnih osoba

Algebrini partneri na projektu:

 • Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike – HUPRT
 • Hrvatski informatički zbor

Kratki opis: Projektom je osnažena konkurentnost slijepih i slabovidnih osoba na tržištu rada kroz razvoj prve informatičke literaturu u Hrvatskoj tiskane na Brailleovom pismu te pohranjene u digitalnom obliku koji osobama oštećenog vida omogućavaju samostalno praćenje nastave i uspješnu provedbu ECDL edukacije. 30 osoba s oštećenjem vida završilo je verificirani program osposobljavanja i steklo certifikate i uvjerenja s pravom upisa zvanja u radnu knjižicu. Uz to, uspostavljen je i opremljen specijalizirani IT trening centar za slijepe i slabovidne osobe u Zagrebu, te je razvijen interaktivni portal za slijepe i slabovidne osobe.

Znanje i kompetencije, prilika za osobe s invaliditetom

Algebrini partneri na projektu:

 • Udruga osoba s invaliditetom Samobora i Sv. Nedjelje
 • POU Samobor

Kratki opis: Cilj projekta je bio poboljšanje kvalitete života, zapošljavanja i društvene uključenosti osoba s invaliditetom. Razvijena je i provedena edukacija za proaktivno traženje posla, a za 60 mladih osoba s invaliditetom provedena je edukacija za stjecanje osnovne informatičke pismenosti, kao i stjecanje naprednijih IT vještina.

Znanjem do posla

Algebrini partneri na projektu:

 • ZaMirNET
 • HZZ područna služba Zadar
 • Zadarska županija
 • Grad Benkovac
 • Hrvatska gospodarska komora (Županijska komora Zadar)

Kratki opis: Projekt je unaprijedio zapošljivost, socijalnu uključenost i kvalitetu života 120 mladih nezaposlenih osoba i osoba s posebnim potrebama iz Zadarske županije kroz njihovo obrazovanje u području IT vještina. Uspostavljeni su i opremljeni job centri na području Zadarske županije, gdje će nezaposleni moći besplatno koristiti računala, Internet i edukacijske resurse, te je razvijen e-learning program za samostalno učenje.

Razvoj vještina u pravima intelektualnog vlasništva i otvorenim podacima za održivost i kružnost

Akronim projekta: IPR4SC

Algebrini partneri na projektu:

 • Fakultet informacijskih studija (Slovenija)
 • Sveučilište NORD (Norveška)
 • Sveučilište Link Campus (Italija)
 • VALUEDO (Italija)
 • Pannon Business Network Association (Mađarska)
 • LOGIKA (Slovenija)
 • Erre Quadro (Italija)
 • Obrazovni centar Geoss Ltd (Slovenija)
 • Helensko otvoreno učilište (Grčka)

Kratki opis: IPR4SC – usmjeren je na nedostatak informatike intelektualnog vlasništva i vještina upravljanja, odnosno vještina intelektualnog vlasništva za poslovanje, koje su obogaćene zelenim, digitalnim i poduzetničkim vještinama. Njihov nedostatak može predstavljati prepreku uspješnom uključivanju u nove (digitalno omogućene) prijelaze na veću održivost i kružnost, uz istodobno postizanje gospodarskog rasta. Opći je cilj projekta povećati inovacijski kapacitet inovatora EU-a u osmišljavanju i provedbi poduzeća s održivim i kružnim gospodarstvom poticanjem intelektualnog vlasništva za poslovne vještine. Projekt će razviti obrazovnu ponudu koju će isporučiti pružatelji visokih učilišta i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji su prilagođeni različitim ciljnim skupinama, uključivati korištenje otvorenih resursa i podržati provođenje intelektualnog vlasništva za poslovanje u praksi.

Kibernetička sigurnost za sve

Akronim projekta: CS4ALL

Algebrini partneri na projektu:

 • Lovely Professional University (Indija)
 • Edulab Educational Exchange Private Limited (Indija)
 • Lokmanya Tilak Jankalyan Shikshan Sanstha Nagpur (Indija)
 • Sveučilište Gujarat (Indija)
 • EDEX – Educational Excellence Corporation Limited (Cipar)
 • Universitat Politecnica De Valencia (Španjolska)
 • Sveučilište Pokhara (Nepal)
 • Dirghayu Nepal (Nepal)
 • Actionaid Nepal (Nepal)
 • Institut Pertanian Bogor (Indonezija)
 • Yayasan Pendidikan Jaya (Indonezija)
 • Far-Western University (Nepal)
 • Aiesec Indonesia (Indonezija)
 • Chikitsak Samuha’s Sir Sitaram and Lady Shantabai Patkar College of Arts & Science i V. P. Varde College of Commerce & Economics (Indija)

Kratki opis: CS4ALL je inicijativa u tri azijske zemlje za pružanje alata, znanja i vještina u području kibernetičke sigurnosti nastavnicima, diplomantima i civilnom društvu u Indiji, Nepalu i Indoneziji kako bi se povećala njihova IT otpornost u sadašnjem digitalnom dobu s obzirom na veću stopu kibernetičkog kriminala i rizike koji utječu i na pojedince i na organizacije. Kako ove azijske zemlje prelaze na digitalnu ekonomiju, specifični ciljevi projekta su: Razvoj modularnog programa o kibernetičkoj sigurnosti (4 tečaja od 3 ECTS-a) za nastavnike i diplomske studente; Uspostava/modernizacija 9 učionica za kibersigurnost u visokim učilištima korisnicima; Razvoj mikrokvalifikacija za odrasle sudionike i stručnjake kao dio strategije cjeloživotnog učenja institucija korisnica; Razrada formativnih radionica i diseminacijskih događanja za civilno društvo putem visokih učilišta u partnerstvu s nevladinim organizacijama radi podizanja svijesti o kibernetičkim prijetnjama i olakšavanja kibernetičke zaštite.

Jadranski regionalni znanstveni centar za izgradnju kapaciteta u STEM-u, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo

Akronim projekta: Jadranski RZC STEM

Algebrini partneri na projektu:

 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Centar izvrsnosti SDZ
 • Klaster za eko-socijalne inovacije i razvoj Split
 • Grad Gospić
 • Međunarodni razvoj Norveška (IDN)
 • Agencija za razvoj javnih ustanova LSŽ LIRA
 • Lika – Senjska županija
 • Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • Osnovna škola Kostrena
 • Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Kratki opis: Cilj projekta je jačanje kapaciteta osnovnih škola u SDZ, LSŽ-u i gravitacijskim područjima s ciljem unapređenja STEM vještina nastavnika i ostalog odgojno-obrazovnog osoblja. Projektom je predviđena uspostava regionalnog znanstvenog centra (RZC) sa sjedištem u SDŽ-u (Split) i podružnice u LSŽ-u (Gospić). Opći cilj projekta je doprinijeti stvaranju okruženja, sadržaja, alata, aktivnosti i mogućnosti za razvoj i jačanje STEM, IKT, poduzetničkih i građanskih kapaciteta, kompetencija, vještina i znanja nastavnika, ostalih odgojno-obrazovnih radnika i učenika osnovnih škola, te neizravno uključivanje s drugim razvojnim i obrazovnim dionicima i korisnicima u Jadranskoj Hrvatskoj.

Transnacionalni master u obnovljivoj energiji

Akronim projekta: Adrion TRAINEE

Algebrini partneri na projektu:

 • Sveučilište u Patras/ Panepistimio Patron (Grčka)
 • Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (Italija)
 • Energo-dana (Hrvatska)
 • Green Technologies Ltd, Međunarodno sveučilište u Sarajevu (BIH)
 • Sveučilište IUAV u Veneciji
 • Solar Info Community srl (Italija)
 • Sveučilište u Novom Sadu Fakultet tehničkih znanosti (Srbija)
 • Sveučilište u Tirani (Albanija)
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (Hrvatska)

Kratki opis: Sektor obnovljivih izvora energije u Jadranskoj regiji je u porastu. Pažljivim i ažuriranim pristupom obnovljivim izvorima energije također se može osloboditi potencijal marginalnih područja i osigurati pravedan pristup energiji. Ipak, bez odgovarajuće stručnosti, taj rast ugrožava vrijednost i identitet krajolika i, općenito, pružanje ključnih prirodnih dobara i usluga. Kako bi se izbjegle zamke i iskoristile prednosti, paralelno moraju funkcionirati različite strategije: tehnološki razvoj, akademsko istraživanje, izgradnja kapaciteta i oblikovanje politika. Potreban kulturni i mentalni pomak značajan je i mora biti brz i učinkovit. Kako bi se suočio s tim izazovima, ADRION TRAINEE podiže multidisciplinarne kompetencije i vještine na temu obnovljivih izvora energije osmišljavanjem zajedničkog “Magisterija iz obnovljivih izvora energije” (na engleskom jeziku). Njime se doprinosi utvrđivanju temelja za pojačanu suradnju između EU-a i zemalja IPA-e jer je potpora procesu proširenja EU-a ključna u novom programskom razdoblju uz istodobno poticanje učinkovitog korištenja budućih fondova EU-a za istraživanje i inovacije u području obnovljive energije.

CROatian Industry and Society BOosting – European Digital Innovation HUB

Akronim projekta: EDIH CROBOHUB++

Algebrini partneri na projektu:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER)
 • Hrvatska gospodarska komora (HGK)
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)
 • Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCE)
 • Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT)
 • Infodom d.o.o.

Kratki opis: Europski digitalni inovacijski centar EDIH CROBOHUB++ (CROatian Industry and Society BOosting – European Digital Innovation HUB) projekt je usmjeren na ubrzanje digitalne i zelene transformacije poduzetnika u području poljoprivrede, energetike i okoliša, prerađivačke industrije i javnog sektora. Projekt se financira u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. Korisnici projekta su mala i srednja poduzeća koja žele podići razinu digitalne zrelosti, kao i dionici iz javne uprave. Kroz projekt nudimo usluge predinvesticijskog testiranja, tehnološke integracije i prilagodbe, digitalnog testiranja, demonstracijskih aktivnosti, prijenosa znanja i tehnologije, financijskog i poslovnog savjetovanja, umrežavanja između tvrtki ili s korisnicima i dobavljačima tehnologija te obuke i razvoja vještina u različitim digitalnim i poslovnim kompetencijama.ergije.

Obrazovanje za svemir za Hrvatsku

Akronim projekta: EDU4SPACE4CROATIA

Algebrini partneri na projektu:

 • ATOS (Hrvatska)

Kratki opis: Hrvatska ima Sporazum o suradnji s Europskom svemirskom agencijom od 2018. godine, ali u ovom trenutku još uvijek nema nacionalni svemirski program ili bilo kakvu nacionalnu svemirsku strategiju ili viziju razvoja svemirskih tehnologija niti svemirskog poduzetništva. Projekt će doprinijeti povećanju sposobnosti hrvatskog društva da razvije potencijal svemirskih poduzeća kako bi bili spremni za buduće pristupanje Hrvatske ESA konvenciji te jačanju konkurentnosti hrvatske industrije na globalnom svemirskom tržištu koja će potaknuti gospodarski rast, čime će se doprinijeti jačanju europske stručnosti u svemirskoj industriji.

Osnaživanje sudjelovanja i ubrzavanje sinergija s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju

Akronim projekta: TWIN SYNERGIES

Algebrini partneri na projektu:

 • Fakulteta za Informacijske studije V Novem Mestu
 • Razvojni centar Novo Mesto
 • Svetovanje In Razvoj d.o.o.
 • Universitatea Din Craiova
 • Agentia Pentru Dezvoltare Regionalasud-Vest Oltenia
 • Vsb – Tehničko sveučilište u Ostravi
 • Moravskoslezske Inovacni Centrum Ostrava
 • Razvojna agencija Zagreb
 • Steinbeis 2i Gmbh

Kratki opis: Postoji znatna razlika u pogledu uspješnosti istraživanja i inovacija među državama članicama EU-a. Ta se razlika odrazila i na različite razine sudjelovanja u okvirnim programima, za koje se dodjela financijskih sredstava temelji na izvrsnosti. Slabim sudjelovanjem ograničava se pak potencijal zemalja s lošim rezultatima da prevladaju nedostatke u svojim sustavima istraživanja i inovacija. Posljednjih godina jedan od glavnih prioriteta Europske komisije bio je zbližavanje kohezijske politike i programa Obzor 2020./Obzor Europa s ciljem jačanja učinka obiju politika stvaranjem komplementarnosti, posebno u slabije razvijenim i perifernim regijama. Uzimajući u obzir te činjenice, cilj je projekta TWIN SYNERGIES poduprijeti strateški kontekst EU-a u pogledu stvaranja sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjeravajući se na uzlazni način sinergije – razvoj ljudskih potencijala i internacionalizaciju. Na taj će se način, posebno strategije pametne specijalizacije, uzeti u obzir ključni instrumenti za stvaranje kombiniranih učinaka s pametnim instrumentima povezanima s rastom na razini EU-a (posebno s visokim učilištem). Projekt TWIN SYNERGIES, koji će okupiti 9 partnera iz 4 zemlje proširenja i jedne države članice EU-a, u 24-mjesečnom trajanju projekta razvijat će i primjenjivati uzlazno kompatibilne, prilagođene, ali prenosive aktivnosti za izgradnju kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i prihvaćanje tehnologije, s naglaskom na trenutačna kretanja povezana sa zelenom i digitalnom tranzicijom. Osim toga, kao ključan dio sinergija na početku proizvodnog lanca, projekt će staviti snažan naglasak na poboljšanje faze suradnje i komunikacijskih koridora među relevantnim akterima, posebno tijelima EU-a i nacionalnim tijelima uključenima u programiranje i provedbu potpore visokog obrazovanja i EFRR-a.