Digitalizacija kao alat digitalne transformacije Algebre

Kratki opis: Algebra d.o.o na tržištu je već više od dva desetljeća prepoznata kao prvi izbor kad govorimo o ponudi obrazovanja i savjetovanja u IT-u, koja se, zahvaljujući dubokom poznavanju digitalnih tehnologija proširila i na područje poslovanja, financiranja i vođenja projekata ili marketinga. Paralelno, Algebra svoje poslovanje značajno razvija i u području informatičkih rješenja i sustava koja kompanijama povećavaju konkurentnost.

Transformacija i internacionalizacija IT studija Algebra

Akronim projekta: TIIT

Algebrini partneri na projektu:

  • BHV d.o.o

Kratki opis: Opći cilj projekta je bio doprinos jačanju međunarodne suradnje u području visokog obrazovanja i pospješiti internacionalizaciju Visokog učilišta Algebra kao visokoobrazovne institucije. Projekt je uspješno realiziran kroz provedbu specifičnih projektnih aktivnosti: uspješno je razvijen i akreditiran novi združeni specijalistički diplomski stručni studij Računarstva – Internet stvari i umjetna inteligencija koji se izvodi na engleskome jeziku u partnerstvu s visokim učilištem Epitech iz Republike Francuske, izrađena su i realizirana tri kraća obrazovna programa na engleskom jeziku iz područja računarstva te je organizirana dodatna nastava konverzacijskog engleskog jezika u svrhu jezičnog usavršavanja studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Visokog učilišta Algebre.

Unaprjeđenje konkurentnosti Algebre d.o.o. kroz informatizaciju

Kratki opis: Primjenom suvremenih IT rješenja u Algebri unaprijedilo se 11 poslovnih procesa u područjima rukovođenja ljudskim potencijalima, prodaje, marketinga i e-learninga, čime se osigurala porast učinkovitosti kao i povećanje razine kvalitete i atraktivnosti naših usluga za sve naše korisnike. Kroz razvoj unutarnjih poslovnih procesa cilj nam je očuvati radna mjesta, omogućiti dodatno zapošljavanje koji zajednički mogu doprinijeti povećanju prihoda prodaje kao i unaprjeđenju konkurentnosti i tržišnom rastu Algebre.

Izgradnja i neovisna procjena internog sustava kvalitete u visokom obrazovanju

Kratki opis: Projekt predstavlja međunarodni pilot projekt s jednom od vodećih Europskih akreditacijskih agencija, Nizozemsko – Flamanskim NVAO koji je 18. i 19. listopada 2010. izvršio audit internog sustava osiguravanja kvalitete Visokog učilišta Algebra koristeći vlastite standarde usklađene s ESG. Kao rezultat izvršenog audita, Visokom učilištu je 22.12.2010. izdan pozitivan Institutional audit report, prema kojem je zadovoljila sve NVAO standarde s razmjerno visokim ocjenama, uz nekoliko preporuka za potrebna poboljšanja. Kao rezultat provedenog postupka NVAO je izdao certifikat „Meets quality requirenments of NVAO“.

Izgradnja i neovisna procjena internog sustava kvalitete u visokom obrazovanju

Akronim projekta: TIIT

Algebrini partneri na projektu:

  • BHV d.o.o

Kratki opis: Projekt predstavlja međunarodni pilot projekt s jednom od vodećih Europskih akreditacijskih agencija, Nizozemsko – Flamanskim NVAO koji je 18. i 19. listopada 2010. izvršio audit internog sustava osiguravanja kvalitete Visokog učilišta Algebra koristeći vlastite standarde usklađene s ESG. Kao rezultat izvršenog audita, Visokom učilištu je 22.12.2010. izdan pozitivan Institutional audit report, prema kojem je zadovoljila sve NVAO standarde s razmjerno visokim ocjenama, uz nekoliko preporuka za potrebna poboljšanja. Kao rezultat provedenog postupka NVAO je izdao certifikat „Meets quality requirenments of NVAO“.

Vlastiti institucionalni razvoj (Institutional development)

Akronim projekta: Unapređenje poslovnih web stranica Algebra d.o.o.

Kratki opis: Glavni rezultat projekta su unaprijeđene dvije web stranice za certifikacijske seminare i za radionice pod brendom AlgebraLAB, te izrađeno web/e-commerce/ m-commerce rješenje (web shop) unutar domene www.algebra.hr.