Izvještaj o akademskim rezultatima i studentima je u naravi prošireni prikaz profila studenata koji u sebi sadrži i temeljne pokazatelje akademskih rezultata poput prolaznosti ili završnosti studenta.

Cilj je izvještaja javnost objektivno i istinito izvijestiti o rezultatima Sveučilišta Algebra, o njegovim studentima i akademskim rezultatima koje postižu.