Izvještaj o akademskim rezultatima i studentima je u naravi prošireni prikaz profila studenata koji u sebi sadrži i temeljne pokazatelje akademskih rezultata poput prolaznosti ili završnosti studenta.

Cilj je izvještaja javnost objektivno i istinito izvijestiti o rezultatima Sveučilišta Algebra, o njegovim studentima i akademskim rezultatima koje postižu.

Izvještaj o akademskim rezultatima i studentima 2018. / 2019.

Izvještaj o akademskim rezultatima i studentima 2017. / 2018.