Senat je stručno tijelo sastavljeno na način da je osigurana uravnotežena zastupljenost različitih područja znanosti i umjetnosti u kojima djeluje Sveučilište te pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta.

Čine ga članovi prema funkcijama koje obnašaju na Sveučilištu – rektor, prorektori, glavni tajnik, pročelnici sveučilišnih odjela, voditelji katedri, rukovoditelji organizacijskih jedinica koje djeluju unutar Sveučilišta, studentski predstavnici, predstavnici polaznika ili alumni zajednice u obrazovanju odraslih.

Studentski predstavnici, koje biraju studenti, čine 10% članova Senata.

Mandat članova Senata traje do prestanka funkcije koju obnašaju na Sveučilištu.

ČLANOVI SENATA SVEUČILIŠTA ALGEBRA
izv. prof. dr. sc. Mislav Balković Rektor
dr. sc. Nataša Trojak, prof. struč. stud. Prorektorica za nastavu i studente
prof. dr. sc. Vladimir Šimović Prorektor za međunarodnu suradnju
prof. dr. sc. Leo Mršić Prorektor za istraživanje i razvoj
Pročelnik sveučilišnog odjela za informatiku
Voditelj stručnog diplomskog studija (smjera) Podatkovna znanost
dr. sc. Ana Tecilazić, pred. Prorektorica za kvalitetu
Silvija Grgić, v. pred. Rukovoditeljica Sektora za stručne službe
doc. dr. sc. Maja Brkljačić Rukovoditeljica Sveučilišnog instituta Algebra LAB
Zoran Đordević Direktor poslovne škole
Voditelj stručnog diplomskog studija MBA e-leadership
izv. prof. dr. sc. Goran Đambić Pročelnik sveučilišnog odjela za računarstvo
Voditelj sveučilišnog prijediplomskog studija Programsko inženjerstvo
Voditelj stručnog diplomskog studija (smjera) Računalne igre
Voditelj izrade sveučilišnog diplomskog studija Računarstvo
doc. dr. sc. Nikola Drašković Pročelnik sveučilišnog odjela za ekonomiju
Voditelj sveučilišnog prijediplomskog studija Poslovna ekonomija i digitalno poslovanje
Voditelj izrade sveučilišnog diplomskog studija Ekonomija digitalnog poslovanja
doc. dr. sc. Alan Divjak Pročelnik sveučilišnog odjela za grafičku tehnologiju
izv. prof. art. dr. sc. Siniša Bogdanović Pročelnik sveučilišnog odjela za dizajn
Voditelj stručnog prijediplomskog studija Oblikovanje tržišnih komunikacija
Voditelj stručnog diplomskog studija Kreativno upravljanje tržišnim komunikacijama
Ana Lokas Ćošković, pred. Voditeljica Katedre za opće predmete
Igor Margan Voditelj Katedre za računalne igre i multimediju
Voditelj stručnog prijediplomskog studija Razvoj računalnih igara
Silvio Papić, v. pred. Voditelj Katedre za sistemsko inženjerstvo i kibernetičku sigurnost
Voditelj stručnog diplomskog studija (smjera) Sistemsko inženjerstvo
Voditelj stručnog prijediplomskog studija (smjera) Sistemsko inženjerstvo
Danijel Kučak, v. pred. Voditelj Katedre za programsko inženjerstvo
Voditelj stručnog prijediplomskog studija (smjera) Programsko inženjerstvo
Voditelj stručnog diplomskog studija (smjera) Programsko inženjerstvo
doc. Goran Božić, v. pred. Voditelj Katedre za digitalnu umjetnost
mr. sc. Mario Fabijanić, pred. Voditelj Katedre za informacijske sustave i poslovnu analitiku
mr. sc. Mario Fraculj, v. pred. Voditelj Katedre za ekonomiju
Arsen Šolić Voditelj Katedre za e-leadership
Vanja Šebek, v. pred. Voditelj stručnog prijediplomskog studija Digitalni marketing
Voditelj stručnog diplomskog studija Digitalni marketing
Voditelj stručnog kratkog studija Internetski marketing
Zlatan Morić, v. pred. Voditelj izrade stručnog prijediplomskog studija Kibernetička sigurnost
doc. art. Predrag Šuka Voditelj stručnog prijediplomskog studija Multimedijska produkcija
dr. sc. Zdravko Kunić, v. pred. Voditelj sveučilišnog prijediplomskog studija Informatika
Ines Bezjak Kožnjak Rukovoditeljica Sektora za upravljanje ljudskim resursima
Ante Kelečić Student (područje tehničkih znanosti)
Tin Sučević Student (područje tehničkih znanosti)
Karlo Tomašković Student (područje društvenih znanosti)
Anika Vilotić Studentica (umjetničko područje dizajn)