Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-07-516
Semestar: 3
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-07-516

Naziv predmeta:


Crtanje 3 - Likovne strukture


Opis:


Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče:
• razumjeti složene tehnike crtanja i razvoj ključnih čimbenika koji definiraju percepciju i praktične vještine crtanja
• koristiti teorijska znanja o složenim elementima vizualne kulture i praktično usavršavanje analitičkog mišljenja u procesima crtanja

Ovaj modul uči studente da kroz praktičan rad stvaraju tehnike i metode koje će osigurati optimalnu kvalitetu njihovih crtačkih vještina potrebnih za njihovu dizajnersku praksu. To će se postići postupnim pristupom u razumijevanju, analizi i definiranju svakog osobnog procesa crtanja, s posebnim fokusom na razvijanje specifičnih osobnih interesa i izvođenja vježbi uz strogo zadane rokove praktične izvedbe. Tehnike crtanja uključivat će rekreaciju vrlo složenih oblika, motiva i rješavanje likovnih problema poput imaginarne svjetlosti. Naglasak će biti stavljen na svjetlost i boju. Zadaci će se sastojati od crtanja različitih motiva kao i nekoliko idejnih zadataka u kojima će studenti istraživati ​​i pronaći vlastite motive na temelju svojih specifičnih individualnih preferencija i zadatka. Samostalno odabrani motivi će se rekreirati kao crtežna razrada vrlo složenih oblika različitih materijala, svjetlosnog i kolorističkog sadržaja.

Modul se temelji na različitim tematskim cjelinama. Glavni cilj je ponuditi široku paletu različitih zadataka kroz koje studenti mogu razviti svoju percepciju i svoje zapažanje pretočiti u precizne crteže. Tijek rada ovog modula kombinirat će osobni i grupni napredak. Tijekom modula studenti će morati izraditi između 40-60 studioznih crteža. Svaki novi zadatak formirat će se kao nastavak prethodnog. Uz praktičan rad studenti će morati razraditi i analizirati vlastitu praksu, ali i rad drugih.


Literatura:


Obavezna literatura:
1. (2022), Beyond Art Fundamentals, 3dTotal Publishing

Preporučena literatura:
1. J. Gurney, (2010), Color and Light: A Guide for the Realist Painter (Volume 2), Andrews McMeel Publishing, Kansas City/Sydney/London
2. Seligman, I., (2019) Pushing paper: Contemporary drawing from 1970 to now, London, Thames and Hudson

Dodatna literatura:
1. Suvakovic, M. (2008) Epistemology of Art, Belgrade, TkH – centre for performing arts theory and practice
2. Hockney , D. (2020) A History of Pictures, 2nd edition, London, Thames Hudson
3. Editors, P. (2021) Vitamin D3: Today's Best in Contemporary Drawing, London/New York, Phaidon