Semestar: 1
ECTS: 2
Predavanja: 16
Vježbe: 10
Samostalni rad: 24
Šifra kolegija: 23-251-0546
Semestar: 1
ECTS: 2
Predavanja: 16
Vježbe: 10
Samostalni rad: 24
Šifra kolegija: 23-251-0546

Naziv predmeta:


Životni ciklus proizvoda

Nastavnici:Opis:
Literatura: