Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-505
Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-505

Naziv predmeta:


Računalni alati u poslovanju


Opis:


Cilj ovog modula je omogućiti studentima da nauče koristiti i prilagoditi program za rad s elektroničkom poštom te videokonferencijske sustave u svrhu komunikacije, planiranja i organizacije, izraditi prezentacije u skladu sa smjernicama dobre prakse, kreirati i upravljati dokumentima pomoću programa za obradu teksta te koristiti alate, funkcije i formule programa za rad s proračunskim tablicama u svrhu izrade tablica i izračuna podataka.

Ovaj modul nastavlja se na prethodna iskustva i znanja (npr. znanja stečena u sklopu srednjoškolskog obrazovanja) u svrhu osposobljavanja studenata za samostalno korištenje programskih alata.

Studentima je važno pohađati ovaj modul budući da aktivna uporaba tehnologije sustavno prožima sve veći broj svakodnevnih aktivnosti. Digitalna pismenost koju studenti stječu pohađanjem ovog modula nije samo ključna kompetencija u suvremenom društvu već i omogućuje razvoj ostalih sposobnosti koje nisu povezane s informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, primjerice; analitičnost/sposobnost rješavanja problema, kreativnost, komunikativnost, vještine prezentiranja. Stečenim znanjima i vještinama, studenti mogu učinkovito i konstruktivno doprinijeti ostvarenju poslovnih ciljeva u budućem zaposlenju na radnim pozicijama informatičkih stručnjaka ili stručnjaka za digitalni marketing.

Studenti će naučiti:
• koristiti online prostore za pohranu podataka
• koncepte mrežnih komunikacija i elektroničke pošte: slanje, primanje i upravljanje postavkama elektroničke pošte, organizacija i pretraživanje poruka elektroničke pošte
• koristiti kalendar i mogućnosti organizacije sastanaka u programu za rad s elektroničkom poštom
• koristiti videokonferencijske sustave
• koristiti program za izradu prezentacije u svrhu izrade i oblikovanja prezentacija za ciljnu publiku, mjesto održavanja i namjeru
• koristiti program za obradu teksta u svrhu izrade, oblikovanja i pohrane svakodnevnih dokumenata
• oblikovati i pročistiti numeričke, tekstualne i grafičke podatke te sortirati, povezati i pohraniti potrebne podatke
• urediti i prezentirati podatke u grafičkom obliku na naprednijoj razini.
• koristiti funkcije povezane s logičkim, statističkim i matematičkim operacijama te dostupne alate za pregled i upravljanje.

Literatura:


Obavezna literatura:

1. Foulkes, L. (2020) Learn Microsoft Office 2019: A comprehensive guide to getting started with Word, PowerPoint, Excel, Access, and Outlook. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
2. Microsoft (2020) Office support [Online]. Available at: https://support.microsoft.com/en-us/office (Accessed: 10 May 2020)


Dopunska literatura:

1. Lambert, J. and Frye, C. (2019) Microsoft Office 2019 Step by step. [s.l.]: Pearson Education, Inc.
2. Habraken, J. (2019) Microsoft Office 2019 Inside Out, 1st edition. [s.l.]: Pearson Education, Inc.
3. Hollis Weber, J. (2013) Taming Apache OpenOffice: Getting Started. [s.l.]: Friends of OpenDocument, Inc.