Semestar: 1
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-503
Semestar: 1
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-503

Naziv predmeta:


Standardi u primjeni internetske tehnologije


Opis:


Ovaj kolegij upoznaje studente s temeljnim standardima u primjeni internetske tehnologije koristeći HTML i CSS s naglaskom na osnovama koje podržavaju bogate HTML stranice s CSS interakcijama i multimedijskom podrškom.

Kolegij se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera kolegija temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web stranice s najmanje šest web pod stranica primjenom naučenih tehnika i metoda.

Ovaj je kolegij dio front-end kolegija u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno se fokusirajući na web tehnologije.

Studenti će naučiti:
• o standardima koji se koriste u primjeni interneta i web tehnologiji
• o HTML jeziku, njegovim osnovnim elementima, standardima pisanja oznaka i atributa
• izradi obrazaca i novoj upotrebi obrazaca s elementima definiranim u specifikaciji HTML5
• o uređivanju i pozicioniranju HTML elemenata pomoću CSS pravila
• koristiti CSS-a za izradu responzivnih web stranica
• kreirati bogate HTML stranice pomoću CSS animacija, prijelaza i multimedije.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Schafer, S. M. (2010) HTML, XHTML, and CSS Bible. 5th Edition. Indianapolis: Wiley Publishing

Dopunska literatura:

1. Goldstein, A., Lazaris L. and Weyl E. (2015) HTML5 and CSS3 for the Real World. 1st edition. Collingwood: SitePoint Pty
2. Duckett, J. (2010) Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript. 1st edition Indianapolis: Wiley Publishing, Inc,