Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-501
Semestar: 1
ECTS: 5
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-501

Naziv predmeta:


Vizualne komunikacije


Opis:


Ovaj modul uvodi studente u dizajn vizualne komunikacije; elemente, principe i primjenu.

Ovaj je modul dio medijskog područja studija, aktivno provodeći studente kroz vizualno stvaranje, pripovijedanje i kreativno razmišljanje. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima područja medija.

Ovaj se modul podučava integracijom teorije i praktičnih primjera. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere, na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i na usmenom ispitu. Pojedinačni studentski projekt temelji se na sveobuhvatnom stvaranju vizualnog brenda bilo da je fokus na studentskom osobnom brendu, klijentu ili radu povezanom s natječajem.

Studenti će naučiti:
• elemente dizajna vizualne komunikacije
• principe dizajna vizualne komunikacije
• vrijeme kao jedinicu odlučivanja i stvaranja
• sastav i fokus kao aktivnu ulogu prenošenja poruke ili priče
• brend, vizualni identitet i aplikaciju za dizajn
• infografiku i interaktivne medije.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Malamed, C. 2011 Visual Language for Designers: Principles for Creating Graphic that People Understand. Beverly, MA: Rockport Publishers

Dopunska literatura:

1. Baer, K. 2010 Information Design Workbook: Graphic approaches, solutions, and inspiration, Beverly, MA: Rockport Publishers
2. Landa, R. 2013 Graphic Design Solutions, 5th edn, Boston, MA: Cengage Learning
3. Bringhurst, R. 2002 The Elements of Typographic Style, 2nd edn, Vancouver, B.C.: Hartley and Marks Publishers
4. Smashing Magazine (2021) Smashing Magazine [Online]. Available at https://www.smashingmagazine.com/ (Accessed: 22 April 2021).
5. A List Apart (2021) A List Apart [Online]. Available at https://alistapart.com/ (Accessed: 22 April 2021).
6. Google Inc. (2021) Think with Google [Online]. Available at: https://thinkwithgoogle.com (Accessed: 20 April 2021)
7. HubSpot Inc. (2021) HubSpot Blog [Online]. Available at: https://blog.hubspot.com/ (Accessed: 26 April 2021)
8. Creative Bloq (2021) Creative Bloq [Online]. Available at: https://www.creativebloq.com/ (Accessed: 22 April 2021).
9. Web Designer Depot (2021) Web Designer Depot [Online]. Available at: https://www.webdesignerdepot.com/ (Accessed: 22 April 2021).