Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-512
Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 90
Šifra kolegija: 23-10-512

Naziv predmeta:


Kreativnost i kreativno pisanje


Opis:


Cilj ovog modula je omogućiti studentima da:
• razumiju čimbenike koji ograničavaju i utječu na njihov kreativni potencijal i izražavanje
• primijene razne alate za poboljšanje vlastitog kreativnog potencijala i izražavanja
• analiziraju umjetnička djela i interpretiraju analizu kako bi poboljšali vlastito kritičko mišljenje
• stvore vlastitu strukturu priče i kreativni koncept s razumijevanjem cjelokupnog kreativnog procesa te unutarnjih i vanjskih čimbenika utjecaja.

Studenti će naučiti razumjeti vlastiti kreativni potencijal te vanjske i unutarnje čimbenike koji utječu na njihovo kreativno izražavanje.

Jedan dio ovog modula usko je povezan s kreativnim izražavanjem u različitim vidovima umjetnosti, dok je drugi dio modula usko povezan s kreativnim izražavanjem u multimediji. Studenti se potiču da razvijaju vlastito nepristrano kritičko razmišljanje i uče i praktično primjenjuju razne alate koji im pomažu u jačanju vlastitog kreativnog potencijala, ali također daju više dubine i kvalitete različitim oblicima njihovog kreativnog izražavanja.

Ovaj modul pridonosi cjelokupnom razvoju studenata kao profesionalaca i praktičara s fokusom na „vježbanje kreativnosti“. Od studenata se očekuje da budu svjesniji svog kreativnog potencijala - njegovih ograničenja i mogućnosti. Studenti bi trebali razumjeti široku primjenu pripovijedanja u komunikacijskim kanalima i biti u stanju koristiti se tehnikama pripovijedanja.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. McKee, R (1997) Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, HarperCollins, New York, NY

Dopunska literatura:

1. Catmull, E and Wallace, A 2014: Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration, J.J. Holt
2. Said-Metwaly, S., Kyndt, E. and Van den Noortgate, W. (2017), “Approaches to Measuring Creativity: A Systematic Literature Review”, Creativity – Theories, Research, Applications, vol.4, no. 2, pp. 238-275
3. Christensen, T. (2021) Creative Something [Online]. Available at https://creativesomething.net/ (Accessed: 26 April 2021)
4. Design Taxi (2021) Design Taxi [Online]. Available at https://designtaxi.com/ (Accessed: 26 April 2021)