Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-509
Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 45
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-509

Naziv predmeta:


Napredni standardi u primjeni internetske tehnologije


Opis:


Ovaj modul upoznaje studente s naprednom primjenom standarda unutar web tehnologija i open-source okvira, kao i s naprednom uporabom i primjenom CSS-a unutar web stranica i okvira.

Modul se predaje kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na individualnim studentskim projektima i domaćim zadaćama s individualnim pristupom. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu izradi web stranice korištenjem okvira otvorenog koda i korištenjem naprednih tehnika web dizajna s najmanje šest web stranica primjenom naučenih tehnika.

Ovaj je modul dio grupe front-end modula studija, aktivno provodeći studente kroz razvoj multimedijskih rješenja, posebno se fokusirajući na naprednu upotrebu web tehnologija, okvira i CSS-a.

Studenti će naučiti o:
•naprednom znanju o standardima koji se koriste u primjeni Interneta i Web tehnologiji i okvirima otvorenog koda
•prilagođenim svojstvima CSS-a, prikazivanju i pregledu CSS-a u web pregledniku
•razumijevanju obrazaca paradigme i logičkog funkcioniranja CSS-a
•uređivanju i pozicioniranju HTML elemenata pomoću CSS pravila
•korištenju CSS-a za izradu responzivnih web stranica
•stvaranju bogatih HTML stranica pomoću CSS animacija, prijelaza i multimedije.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Frain, B. (2020) Responsive Web Design with HTML5 and CSS: Develop future-proof responsive websites using the latest HTML5 and CSS techniques. 3rd Edition. Birmingham: Packt Publishing
2. Jobsen, B. (2016) Sass and Compass Designer's Cookbook. Birmingham: Packt Publishing

Dopunska literatura:

1. Jakobus, B. and Marah, J. (2018) Mastering Bootstrap 4. 2nd edition, Birmingham: Packt Publishing
2. Moreto, S. (2016) Bootstrap 4 By Example. Birmingham: Packt Publishing