Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-506
Semestar: 2
ECTS: 5
Predavanja: 15
Vježbe: 30
Samostalni rad: 105
Šifra kolegija: 23-10-506

Naziv predmeta:


Uvod u digitalnu fotografiju


Opis:


Ovaj modul upoznaje studente s osnovama vizualnog pripovijedanja kroz fotografske medije, od komunikacije pa sve do atmosfere.

Modul se podučava kroz integraciju teorije, znanja i iskustva te individualnog praktičnog učenja i rješavanja problema. Provjera modula temelji se na analizi i kritičkom osvrtu na dane primjere, na pojedinačnim studentskim projektima, domaćim zadaćama s individualnim pristupom i na usmenom ispitu. Pojedinačni studentski projekt temelji se na individualnom praktičnom pristupu vizualnom pripovijedanju, isključivo putem fotografije za jačanje medijskog izražavanja i kreativnosti.

Ovaj je modul dio grupe modula vezanih uz medije u sklopu studija, aktivno provodeći studente kroz vizualno stvaranje, pripovijedanje i kreativno razmišljanje. Vještine naučene u ovom modulu značajno će doprinijeti ostalim budućim modulima vezanima uz područje medija.

Studenti će naučiti o:
• različitim žanrovima fotografije te primjeni i uporabi
• tehničkim aspektima fotografije
• formatima podataka i korelacija s manipulacijom i promjenom fotografija
• korelaciji osvjetljenja s vizualnim pripovijedanjem
• kontroli izloženosti u svim uvjetima
• sastavu i fokusu
• učinku kontroliranih i nekontroliranih uvjeta okoline.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Wells, L. (2015) Photography: A Critical Introduction. 5th edition. Milton, UK: Routledge
2. Hunter, F. (2015) Light Science and Magic: An Introduction to Photographic Lighting. 5th edition. Waltham, MA: Focal Press

Dopunska literatura:

1. Burbridge B., Pollen, A. (2018) Photography Reframed. 1st edition. Milton, UK: Routledge
2. Glyda, J. (2019) Food Photography. 1st edition. Milton, UK: Routledge