Semestar: 2
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-511
Semestar: 2
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-511

Naziv predmeta:


Istraživanje i razvoj multimedijskog sadržaja


Opis:


Ovaj kolegij upoznaje studente s osnovama multimedijskog istraživanja, analize i kritičkog mišljenja.
Kroz integraciju teorije, istraživanja i praktičnoga rada ovaj kolegij je usredotočen na kritičko promišljanje i rješavanje problema. Konkretnije, u ovome kolegiju se provodi analiza relevantnih istraživanja iz domene multimedije kroz različite primjere multimedijskih sadržaja oblikovanih za razne namjene u različitim sektorima, a koji mogu poslužiti kao korelacija sa studentskim projektima na ovom studijskom programu. Spomenuti studentski projekt temelji se na individualnom radu koje uključuje sve navedeno od istraživanja, pisanju osvrta i analiza, prezentaciji sadržajne i multimedijske analize te u kreativnom smislu, predlaganju vlastitih rješenja.
Cilj je upoznati sve zakonitosti multimedije i njene uloge u različitim kontekstima, analizirati prijenos informacija putem različitih medija i kroz različite kanale, te prepoznati vrste interaktivnosti i narativa.


Literatura:


Obavezna literatura:

1. Vic Costello, Susan Youngblood, Norman E. Youngblood (2023). Multimedia Foundations: Core Concepts for Digital Design. Publisher: Routledge/Focal Press, Year: 2023, ISBN: 0240813944,9780240813943
2. Ze-Nian, L. (2021) Fundamentals of Multimedia. 1st edition. NY: Springer
3. Sharma, D. (2015) Fusion of Smart, Multimedia and Computer Gaming Technologies, Research, Systems and Perspectives. 1st edition. NY: Springer
4. Mayer, E. R. (2020) Multimedia Learning. 1st edition. Cambridge: Cambridge University Press
5. Alan Cooper, A. (2007) About Face 3: The Essentials of Interaction Design. 3rd edition, Logan, Utah: Jenson Books

Dopunska literatura:

1. Murray, R. (2017) How to Write a Thesis. 4th edition. NY: Open University Press
2. Murray, R. (2019) Writing for Academic Journals. 4th edition. NY: Open University Press