Semestar: 2
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-510
Semestar: 2
ECTS: 6
Predavanja: 30
Vježbe: 30
Samostalni rad: 120
Šifra kolegija: 23-10-510

Naziv predmeta:


Uvod u programiranje


Opis:


U sklopu ovog kolegija, studenti stječu znanja iz područja programskih koncepata i alata te načina razmišljanja potrebnih za rješavanje jednostavnih programskih problema.

Ovaj kolegij predstavlja temelj za daljnje kolegije programiranja koje studenti pohađaju kroz semestre. Iako studij Multimedije sadrži manji broj kolegija iz područja programiranja, oni i dalje predstavljaju ključnu skupinu kolegija u sklopu kojih se većinom podučava programiranje sučelja (frontend) uz manji naglasak na programiranje pozadinskog koda (backend). Stečene vještine značajno doprinose stručnom razvoju studenata u povezanim profesionalnim područjima.

Studenti će naučiti:
• osnove programiranja koje su nužne za daljnji razvoj složenijih vještina u svrhu konkurentnosti na tržištu rada
• formulirati jednostavne algoritme te koristiti varijable, naredbe i kontejnere za njihovu provedbu
• o funkcijama, korisnički definiranim tipovima podataka te rad s tekstualnim datotekama
• koristiti alate za razvoj softvera
• pretvoriti problemske zadatke u algoritme.

Literatura:


Obavezna literatura:
1. Ivan Božajić: PHP programiranje. Zagreb : Algebra 2014.

Dopunska literatura:
1. Lerdorf R., Tatroe K., MacIntyre P. (2006) Programming PHP. 2nd edition. O'Reilly Media.